Alıntı Şevket TEZEL SÖZCÜ Nickli Üyeden Alıntı
Görevlendirme halinde yurtdışı tedavisi

4/a ve 4/c sigortalılığı (Bugünün SSK sigortalılığı ve Emekli Sandığı iştirakçiliği) kapsamında olan genel sağlık sigortalıları yurtdışında görevlendirilmeleri halinde belli koşullarda yurtdışındaki sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek.

SGK?nın sunduğu sağlık hizmetlerinden;

Geçici görevle yurt dışına gönderilenler acil hâllerde,

Sürekli görevle gönderilenler ile bunların yurt dışında birlikte yaşadıkları bakmakla yükümlü olduğu kişiler ise her durumda

Yurtdışında da yararlanabilecek.

Fazlasını işverenler ödeyecek

Yurtdışında yaptırılan tedavi giderleri öncelikle işverenleri tarafından ödenecek. Sonra da yurt dışında görevli olduklarına dair belge ile birlikte mahalli konsolosluktan onaylı rapor ve diğer belgelere dayanılarak SGK?dan talep edilecek.

SGK?ca karşılanacak tutar, yurt içinde sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularına tedavinin yapıldığı tarihte ödenen en yüksek tutarı geçemeyecek. Aşan kısmı, işverenler karşılamış olacak.

Altı aydan fazlası sürekli görev

4/a sigortalılığı kapsamında Genel Sağlık Sigortalısı (GSS?li) olanların altı aydan fazla süreyle yurtdışında geçici görevlendirilmeleri GSS?den yararlanma bakımından sürekli görevle gönderilmiş sayılacak.

Geçici görevle yurt dışına gönderilenlerin SGK?ya bildirimi, tedavi giderleri oluşması hâlinde bu giderin talep edildiği sırada da yapılabilecek. Sürekli görevle yurt dışına gönderilenlerin ise yurt dışına çıkıştan önce SGK?ya bildirim yapılmış olması gerekiyor.

Memurların yurtdışı görevlendirme durumu ayrı

4/c sigortalılığından (Bugünün Emekli Sandığı iştirakçisi) dolayı genel sağlık sigortalısı sayılanların, işverenleri tarafından geçici ya da sürekli görevle yurt dışına gönderilmeleri, kamu idarelerinin özel mevzuatlarında belirtilen usule göre yapılacak.

Yabancı ülke sağlık sigortası yolu açık

SGK bu kişilerin geçici veya sürekli görev süresince GSS için ödenen prim tutarını geçmemek kaydıyla, ilgili ülkede sağlık sigortası yaptırmak suretiyle sağlayabilecek. Ancak bu durumda SGK?ca sağlık hizmeti giderleri ile yol gideri, gündelik ve refakatçi giderleri ödenmeyecek.

Yurtiçi sigortalıları da yurtdışı tedavisi alabilecek

Bugünün Bağ-Kur?luları olan 4/b sigortalıları da dahil olmak üzere GSS?li ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin tedavisi de yurt dışında yapılabilecek ve sağlık hizmeti giderleri SGK?ca ödenebilecek. Bu durumda varsa gidilen ülke ile Türkiye arasında sağlık yardımlarını kapsayan sosyal güvenlik sözleşmesi uygulanacak, yoksa ödeme yapılmayacak.

Bu nedenle geçici ya da sürekli görev dışında yurt dışına gidecek olanlar bir kere daha düşünmeli. (Devam edecek)