Alıntı Şerif AKCAN Türkiye Nickli Üyeden Alıntı
M. Özdemir-Benim herhangi bir sosyal güvencem yok. 1 Ekim 2008 tarihinde başlayacak olan isteğe bağlı sigortalı olmak istiyorum. Sağlık yardımından ne zamandan itibaren yararlanmaya başlarım? Bilindiği üzere, 1 Ekim 2008 tarihinden sonra sosyal güvenlik sistemimiz, çok önemli değişikliklere uğrayacak. Sosyal güvenlik sistemini bu denli değiştirecek olan 5510 sayılı ?Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu? uygulamaya girecek...
--------------------------------------------------------------------------------
İsteğe bağlıya sağlık yardımı geliyor

M. Özdemir-Benim herhangi bir sosyal güvencem yok. 1 Ekim 2008 tarihinde başlayacak olan isteğe bağlı sigortalı olmak istiyorum. Sağlık yardımından ne zamandan itibaren yararlanmaya başlarım?
Bilindiği üzere, 1 Ekim 2008 tarihinden sonra sosyal güvenlik sistemimiz, çok önemli değişikliklere uğrayacak. Sosyal güvenlik sistemini bu denli değiştirecek olan 5510 sayılı ?Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu? uygulamaya girecek.
Anılan kanun ile birlikte, isteğe bağlı sigortada da önemli değişiklik olacak. Bu değişiklikleri şu şekilde sıralayabiliriz;
1-İsteğe bağlı sigortaya girebilmek için herhangi bir prim ödeme şartı olmayacak. Yani, halen isteğe bağlı sigortaya girebilmek için en az 1080 gün prim ödeme şartı 1 Ekim tarihinden sonra kalkıyor.
2-İsteğe bağlı sigortalılar yeni uygulamanın başlamasıyla birlikte, eski Bağ-Kur sigortalılarının tabi olduğu hükümlere göre emekli olabilecekler. Başka bir anlatımla ticari faaliyette bulunanların statüsünde değerlendirilecekler.
3-İsteğe bağlı sigortalılar sağlık sigortası kapsamına alınacaklar.
4-İsteğe bağlı sigorta prim oranı yüzde 32 olacak. İsteğe bağlı sigorta primlerinin yüzde 20?si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi, yani emeklilik primi olurken, kalan yüzde 12?si ise genel sağlık sigortası primi olacak.
5-İsteğe bağlı sigorta prim borcu olanlar sağlık yardımlarından faydalanamayacaklar.
6-İsteğe bağlı sigortaya kısmi ödeme yapılabilecek.
Şöyle ki; herhangi bir işyerinde yarım zamanlı veya kısmi istihdam sözleşmesine göre çalışan bir kişi örneğin ayda 20 gün üzerinden prim ödüyorsa, bu kişi isterse kalan on günü isteğe bağlı olarak ödeyebilecek.
7-İsteğe bağlı sigortaya borcu olan bir kişi borcunu en geç 12 ay içinde gecikme zammı ile birlikte ödemezse, o aya ait hizmet kazanamayacak. Diğer yandan borcundan da kurtulmuş olacak.
Uygulamaya girecek olan isteğe bağlı sigortanın temel kuralları yukarıda açıkladığımız şekilde değişecek.
Bu açıklamalarda sonra okuyucumuzun sorusuna geçecek olursak; gerek isteğe bağlı sigorta yolu ile gerekse başka bir şekilde genel sağlık sigortasına prim ödeyen sigortalılar 30 gün prim ödedikten sonra sağlık yardımı alabilecekler.

Otuz gün prim ödeyene sağlık yardımı
Genel sağlık sigortası ile sağlık yardımlarından yararlanma şartları da esaslı olarak değişime uğruyor.
Halen, Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olanlardan, sigortalıların kendisi için en az 90 gün, eş ve çocukları ile anne ve babası için 120 gün şartı gerekiyor. Bağ-Kur sigortalıları ise ilk girişte en az 240 gün prim ödedikten sonra sağlık yardımı alabiliyorlar.
Ekim ayından itibaren uygulamaya girecek olan kanun ile birlikte sağlık yardımlarından yararlanma süresi çalışan veya eş ve çocuk için 30 güne inecek. Son bir yıl içinde en az 30 gün genel sağlık sigortası primi ödeyenlere sağlık yardımı yapılacak.

Gazilerin aylığı kesilmeyecek
H. Yavuz- Askerlik görevimi yaparken yaralandım ve tarafıma Emekli Sandığınca terör malulü olarak aylık bağlandı. Terör malulü olarak aylık alırken kendi adıma bir işyeri açarsam, aylığım kesilir mi? Yeni sosyal güvenlik kanununda bu konu ile ilgili hüküm bulamadım. Sosyal güvenlik kurumu memurları farklı cevaplar verdiler. Malullerin aylığı çalışmaya başlayınca hemen kesilir dediler. Doğru mudur?
Cevap: Terör malulü olarak aylık alan vatandaşlarımızın aylıkları kesin olarak kesilmeyecektir. İstediğiniz zaman vergi mükellefi olabilirsiniz. Hatta iş sözleşmesine dayalı olarak bir işverenin yanında da çalışabilirsiniz. Devlet memurluğuna girip çalışmaya devam edebilirsiniz.
Siz ve sizin durumunuzda olan terör mağduru ve malulü vatandaşlarımızın iş kurmasında veya çalışmalarında herhangi bir sakınca yoktur.
Bilakis, vatan savunmasında görev almış olan ve bu nedenle malul olan siz ve sizin durumunuzdaki kahramanlara devletimiz ne kadar destek verse azdır. Hele ki çalışmak isteyenlerin önüne bir engel çıkarılması kabul edilemez.
Bu konuda şunu belirtmek isterim ki, vergi mükellefi olarak veya ticari faaliyette bulunurken tarafınıza bağlanan aylığı almaya devam edeceksiniz. Ancak, ticari faaliyetinizden dolayı sizden yüzde 1 ila 6,5 oranında iş kazası ve meslek hastalığı sigorta koluna prim kesintisi yapılacak. Prim oranın yüzdesi çalıştığınız iş kolunun tehlikesine göre değişecektir.
Bu kesintinin amacı, kaza geçirmeniz halinde iş kazası sigortasından ikinci bir aylığın bağlanmasıdır.
İş sözleşmesine istinaden bir işverenin yanında ücretli çalışırsanız da anılan düzeyde prim kesilecektir. Her iki halde de istemeniz halinde emeklilik sigortasına prim ödeyebilirsiniz. Bu durum sizin tercihinize bağlıdır.
Devlet memuru olarak çalışmaya başlarsanız aylığınızı almaya devam edersiniz. Ancak, emeklilik sigortasına yani malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta kollarına prim kesintisi yapılır. Bu kesinti isteğinize bağlı değildir. Zorunlu olarak yapılır. Aylığınıza dokunulmaz. Sadece çalışmaktan dolayı aldığınız ücret veya maaştan prim kesintisi yapılır.