Alıntı Ali TEZEL Akşam Nickli Üyeden Alıntı
?Sosyal Güvenlik Reformu? denilen, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 1 Ekim 2008 günü yürürlüğe girecek. Bu Kanun ile ilgili iş ve işlemleri düzenleyen tebliğlerden epeyi 28 Eylül 2008 Pazar günü Resmi Gazetede yayınlandı. Bunlardan biri de, ?Hizmet Borçlanma İşlemlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ?dir. Bir çoklarının merak ettiği doğum borçlanması veya analık borçlanması konusu da bu Tebliğin içindedir.

Analık-Doğum borçlanmasının şartları da tebliğ de ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

1-Doğum borçlanmasını SSK?lılar (4/A?lılar) yapabilecek

5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesi uyarınca; ?a) Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalı kadının, ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başladığı tarihten sonra iki defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden itibaren geçen iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla hizmet akdine istinaden işyerinde çalışmaması ve çocuğunun yaşaması şartıyla talepte bulunulan süreler,? borçlanma kapsamındadır.

Doğumun gerçekleştiği tarihten önce SSK sigortası olmayanlar analık-doğum borçlanması yapamayacaklar.

a-İşçi olarak çalışan kadınlara borçlanma hakkı var

Bir işyerinde SSK?lı (4/A?lı) iken doğumu gerçekleştiren kadınlar için doğum borçlanması vardır. Öte yandan bu doğum sonrasında, annenin bebeğini bakabilmek adına işe gitmediği sürelerden en fazla 2 yılı borçlanabilecektir. Daha önce 4.09.2008 günü bu köşeden yayınlandığı üzere, doğumun gerçekleştiği zaman, SSK sigortalısı olmayan, Bağ-Kur?lu olan, memur olan kadınlar için yen gelen doğum borçlanması yapma imkanı yoktur. Yani, o zaman Bağ-Kur?luydunuz veya memurdunuz ama şimdi SSK?lı olun borçlanın gibi bir tavsiye yapılamaz. Yani, kadın SSK sigortalısı olan kadın çalışırken doğum yapmalı ve bu doğum nedeniyle de işe gitmemiş olmalıdır.

b-Ölü doğum olmayacak, bebek yaşayacak

Borçlanmanın şartlarından birisi de doğum esnasında bebek yaşayacak ve yaşayan bebeğe anne bakabilmek adına kadın, işini bırakmış ve işine gitmemiş olacak, bebeğin bir süre yaşayıp sonra vefatı halinde ise vefat tarihinden sonraki kısımlar da borçlanmaya konu edilemez. İşine gitmediği süre 2 yıldan çok olsa dahi ancak 2 yıllık kısmı borçlanmaya tabi tutulabilecek bu arada işe gidilemediği süre 2 yıldan az mesela 1 yıl gibiyse ancak bu süre borçlanılabilir.

c-İşe gidilemeyen süreyi işveren belgeleyecek

Resmi Gazetede yayınlanan Tebliğe göre; ?Ücretsiz doğum izni ya da analık izni süreleri ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalı kadının doğum tarihinden sonraki iki yıllık süresi tabi olduğu işyerince, onaylanan ve örneği Kurumca hazırlanan hizmet borçlanması başvuru belgelerine göre Kuruma yapılacaktır.?

Yani, sigortalı olunmadan önceki doğum sürelerinin borçlanılma imkanı yoktur. Çünkü, sigortalı olmadan önce yapılan doğumlar esnasında işveren yoktur, belge düzenlenemez. Doğum anında (doğumdan önceki 8 ve sonraki 8 haftanın izin sürelerinde) işveren yok ise borçlanma imkanı da yoktur.

2-Borçlanma miktarının hesabı ve ödenmesi

Bu tür borçlanmaları sigortalı kadın kendisi yapabileceği gibi vefat etmişse geride kalan hak sahibi eşi ile çocukları da yapabilirler. Borçlanma için başvurulan anda geçerli olan asgari ücret (638,70 YTL) ile asgari ücretin 6,5 katı (4151,70 YTL) arasında başvuranın seçeceği rakamın yüzde 32?si üzerinden hesaplama yapılacaktır. Bu hesap ile ortaya çıkan borç ise sigortalıya tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde SGK?ya ödenmelidir.

Verilen ödeme süresi olan bir ay içinde ödenmeyen borçlanmalar geçerli sayılmaz ama sonradan yeniden borçlanma başvurusu yapılabilir. Öte yandan borcun tamamı değil de bir kısmı ödenmişse ödenen paraya tekabül eden süre geçerlidir ama kalan sürelerinin borçlandırılması için yeni başvuru şartı aranacaktır.

Analık veya doğum hizmet borçlanması yapabilmek için sosyal güvenlik il/merkez müdürlüklerine müracaat edilmesi gerekmektedir.
_________________________________________________
Milletvekillerine 15 yıllık borçlanma hakkı

Kimseye yok ama sadece milletvekili olanlara 15 yıl borçlanma hakkı vardır. Sosyal Güvenlik Kurumu bu durumu herkesin anlayamayacağı bir dil ile yazmış ve Tebliğe geçirmiştir. Bakın Tebliğin ilgili bölümünü aynen veriyorum. Metinden bu borçlanmayı milletvekillerinin yapacağını, milletin asillerinin yapamayacağını anlayabilecek misiniz? ?..5434 sayılı Kanunun yürürlükte bulunan ek 31 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince aylıklarını 22 Ocak 1962 tarihli ve 1 sayılı Kanun ile ek ve tadillerine göre alan ve almış olan 5510 sayılı Kanun gereğince 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) kapsamındaki sigortalıların 506, 1479, 2925 ve 2926 sayılı kanunlar ile 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde sözü edilen sandıkların kanunlarının kapsamındaki serbest meslekte geçmiş ve değerlendirilmemiş hizmet sürelerinin 15 yılı, bu hizmetlerin adı geçen kanun hükümleri uyarınca belgelenmeleri halinde, öğrenim durumları itibariyle memuriyete giriş derecesi esas alınarak yapılacak borçlanmalara önceki mevzuat gereğince devam edilecektir.?

Milletvekili olunca hemen geriye doğru 15 yıl borçlanma hakkınız oluyor ve ben geçmişte 15 yıl serbest çalıştım primini ödeyeceğim diyorsunuz hemen kabul ediyorlar. Yaşınız uygunsa 15 yıllık borçlanma ile aynı gün milletvekili emeklisi olup 4 bin YTL emekli aylığını alıyorsunuz.

SSK emeklilerine süper formülü milletvekilleri kaldırmıştı

Sayın Ali TEZEL bey, ben 12 yıllık SSK emeklisiyim 27/09/2008 tarihli akşam gazetesindeki yazınızı dikkatlice okudum. Safranbolulu Mustafa ÜNAL bey gibi ben de emeklilikteki süper formülü uygulayıp sizin tavsiye edeceğiniz işlemler doğrultusunda emekli aylığımı yüzde 25 oranında artırmak istiyorum neler yapmam lazım maaşım yetmiyor.Murat Şenyüz

Sayın okurum, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine sadece TÜFE kadar zam yapılmakta ama ülkenin büyümesinden, gelişmesinden emeklilere pay verilmemektedir. Ülke ne kadar büyürse sizler o oran kadar fakirleşmektesiniz. 2007 yılı eylül ayında gazetemizden manşetten verilen ?Süper formül? ile sizin gibi SSK emeklileri, emekli olduktan sonra yeniden işe girip emekli aylıklarını kestirip bir gün çalışıp, ertesi gün yeniden emeklilik dilekçesi verdiklerinde geçmiş yıllarda alamadıkları gelişme hızı oranlarını da alabiliyorlardı. İşte bu haberden sonra kendisini işçilerin TBMM?deki temsilcisi diye tanıtan AK Parti Çorum Milletvekili Agah Kafkas tarafından verilen Kanun teklifi sonrasında 16 Ekim 2007 günü TBMM Genel Kurulu?nda kabul edilen 5698 sayılı Kanun ile sona erdirildi. Artık emekliler bu yasadan sonra ülkenin büyümesinden pay alamıyorlar, yani siz SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ülkenin büyüme oranından pay almanızı, eski bir sendikacı, eski işçi emeklisi yeni milletvekili emeklisi Agah Kafkas engellemişti ne çabuk unuttunuz.

Kısa kısa kısa

Mehmet Orak-Balışeyh-Tarım SSK?lılarda ihya açıkça yazmıyor ama bana göre onlara da ihya yaptırılması gerekir, zira sosyal güvenlik vazgeçilemez, devredilemez haklardandır. İş Mahkemesi durumu büyük bir ihtimal ile Anayasa Mahkemesine intikal ettirecektir.