Alıntı Erdal Aydın Takvim Nickli Üyeden Alıntı
Memurlar emeklilik açısından hangi yasaya tabi?
1 Ekim'den sonra ilk defa kamu görevlisi olacaklar hangi sürelerini borçlanabilirler ?

Sosyal Güvenlik Reformu'nun yürürlüğe girmesiyle birlikte kamuda görev yapan memur okurlarım, emeklilik açısından bu yeni yasaya yani 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na tabi olup olmadıkları konusunda sorular göndermekteler. Memur olan okurlarımın emeklilik açısından endişe etmelerine gerek yok.

Memurlar emeklilik açısından
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun yürürlülük tarihinden önce memur olanlara 5434 sayılı kanunun uygulanmasına aynen devam edilecektir. Yalnızca bu sigortalılardan mevcut alınan primlerine ilaveten % 12 oranında genel sağlık sigortası primleri (GSS) kurumlarından alınacaktır. (Bu uygulamada maksimum 3 yıllık geçiş döneminde SGK'nın sağlıkla ilgili işlemleri devir aldığı tarihte başlayacak. Bu konuyu daha önce siz okuyucularıma da duyurmuştum) Bu kanundan sonra yani 1 Ekim ardından kamu görevlisi olanların aylık bağlama şartları, aylıklarının hesabı, güncelleme katsayısı, aylık bağlama oranı, alınacak prim bakımından SSK ve Bağ-Kur sigortalılarının tabi olduğu hükümlere tabi olacaktır.

Maaşlarda GSS primi sebebiyle düşüş olacak mı?
Diğer taraftan bazı okurlarım genel sağlık sigortası primi kesintisinin memurlar için uygulanmaya başlamasıyla birlikte maaşlarda bu prim dolayısıyla düşüş olacak mı sorusunu soruyorlar. Buna da hemen cevap verelim. Kesinlikle düşüş olmayacak.
Halen memur olarak çalışanların aylıklarından bugüne nazaran daha fazla kesenek kesilmeyecektir. Bu durumdakiler için her ay % 12 oranında genel sağlık sigortası primi çalıştıkları kamu idarelerince ödenecektir.

Reformla birlikte emekli ikramiyeleri taksitle mi ödenecek?
5510 sayılı Sosyal Güvenlik Reformu'nun yürürlüğe girmesiyle birlikte bazı işgüzarlar, memur emekli ikramiyelerinin devlet tarafından tahville yada taksitler halinde ödeneceği dedikosunu yayıyorlar.
Emekliliği gelmiş memurlar bu dedikodu nedeniyle tedirgin halindeler. Bana da bu soruyu her gittiğim yerde soruyorlar.
Bu durumda olanlar rahat olsunlar SGK'nın gündeminde böyle bir konu yok. Emekli ikramiyeleri 5434 sayılı kanundaki usulle ödenmeye devam edilecektir. Dediğim gibi bazı işgüzarlar, işleri güçleri yok uydurma haberlerle tedirginlik yaratıyor.

1 Ekim'den sonra ilk defa kamu görevlisi olacaklar hangi sürelerini borçlanabilirler ?
Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca ilk kez kamu görevlisi olarak sigortalı olacaklar;
a) Er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen sürelerini,
b) Personel mevzuatlarına göre, aylıksız izinde geçen sürelerini,
c) Sigortalı olmaksızın doktora öğreniminde veya tıpta uzmanlık için, yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğreniminde geçen sürelerini,
ç) Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların (bitirenlerin) normal stajda geçen sürelerini,
d) Hekimler fahri asistanlıkta geçen sürelerini,
e) Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden aybaşına kadar açıkta geçirdikleri sürelerini,
f) Fakülte veya yüksek okullarda kendi hesabına okuduktan sonra subay veya astsubaylığa nasp edilen veya yedek subaylık hizmetini takiben subaylığa geçirilenler ile fakülte ve yüksekokullarda kendi hesabına okuduktan sonra, komiser yardımcısı veya polis memuru olarak atananlar başarılı öğrenim sürelerini borçlanabilirler.

Reformla birlikte yeşil kartlıların durumu nasıl olacak?
Reform kanunundan sonra yeşil kartlılar sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edecekler mi? Yeşil kartlılar kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 2 yıl süreyle sağlık hizmetlerinden faydalanacaklar, 2 yılın sonunda ise primleri devlet tarafından ödenmek suretiyle genel sağlık sigortasından yararlanmaya devam edeceklerdir.

Yeşil kart hangi kritere göre verilecektir?
Reformdan önceki mevcut uygulamada yeşil karttan yararlanabilmek için aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı net asgari ücretin üçte birinden daha az geliri olması aranmaktadır.
Reformla birlikte 5510 sayılı kanunda, net asgari ücret yerine brüt asgari ücretin üçte biri esas alınmış ve aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı brüt asgari ücretin üçte birinden az olanların primlerinin devlet tarafından ödenmesi imkanı getirilmiştir.
213 YTL'den daha az geliri olanların GSS primleri devlet tarafından karşılanmış olacaktır.