Şevket TEZEL SÖZCÜ

1 Ekim 2008 tarihinden sonra isteğe bağlı SSK sigortalılığı sona eriyor ve bu sigortalılığa devam edenler 4/b sigortalısı olarak değerlendirilmeye başlanıyor. SSK veya Bağ-Kur?a tabi devam eden eski isteğe bağlı sigortalılıkları yeni bir yazılı talep alınmaksızın ve Türkiye?de ikamet şartı aranmaksızın yeni isteğe bağlı sigortalılık hükümlerine tabi olmaya başlayacaklar.

Yaştan Emeklilik İçin Gün Farkı

08.09.1999?dan önce ilk defa sigortalı olanların 1 Ekim 2008?den sonra 3,5 yıl (Bin 260 gün) daha isteğe bağlı prim ödemeye devam etmeleri halinde SSK?nın değil Bağ-Kur?un emeklilik koşullarına tabi olmaları gerekecek ve bu nedenle 3 bin 600 günle değil, 5 bin 400 günle yaştan emekli olabilecekler.

08.09.1999?dan sonra ilk defa sigortalı olanlar ise aynı durumda 5 bin 400 günle yaştan emekli olabilecekler.

Zira primi ödenmiş son yedi yıldaki en çok prim ödenen sosyal güvenlik kurumundan emekliliği esas alan hizmet birleştirme yöntemi 01.10.2008 tarihi öncesi sigortalıları için sürüyor.

1970 doğumlu, 01.01.1990 ilk sigortalılık girişli ve Eylül 2008 ayı dahil 4 bin 533 günü olan isteğe bağlı SSK sigortalısı okurum Serpil K. NALBANT 01.10.2008?den itibaren emekliliği için gereken 5 bin 375 günü sağlamasına yetecek kadar süre olan 842 gün daha isteğe bağlı ödemeye devam ettiği takdirde ödeyeceği bu süre bin 260 günden az olduğundan SSK?dan emekli olması engellenmiş olmayacak. Bu okurum hemen ardında boşta geçmiş günü olmadığı için 01.06.1998 tarihinde yaptığı doğuma ilişkin borçlanma yapamayacak, ancak akabinde çalışmadığı 2 yıldan fazla süresi olan 09.11.2002 tarihinde yaptığı doğuma ilişkin şayet çocuğu da yaşamışsa 2 yıllık bir borçlanma yapabilecek ve isteğe bağlı ödemesi gereken süreyi de 122 güne düşürmüş olacak. Ancak borçlansa da borçlanmasa da tabi olacağı yaş nedeniyle 2016 yılındaki emekliliğini öne alması söz konusu değil.

Her sigortalının emeklilik için gereken gün sayısını tamamlaması için bin 260 günden az gün ihtiyacı olmayabilir. Bin 260 gün ve daha fazla gün ihtiyacı olanlar gün sayılarını tamamlamak amacıyla bir süre çalışmak suretiyle primlerinin 4/a sigortalısı (SSK?lı) olarak yatırılmasını sağlamak durumunda bulunuyorlar.

Ödeyeceği Prim Artıyor, GSS?li Oluyor

Bildirecekleri prime esas kazançlarına göre ödeyecekleri prim oranı yüzde 25 değil, yüzde 32 olacak, örneğin tabandan ödeyen bir sigortalı için bu fark rakamı Ekim 2008 ayı için 44,71 YTL olacak.

Yeni dönem isteğe bağlı sigortalılarının ödeyecekleri bu ilave GSS primi sayesinde kendileri sağlık yardımı alma hakkına sahip olacaklarından anne, baba, eş, çocuk gibi bir başka sigortalının üzerinden sağlık yardımı alamayacaklar.

İsteğe Bağlı Sigortalılık Kolaylaşıyor mu?

İsteğe bağlı SSK sigortalısı olmak için SSK?ya en az bin 80 gün prim ödemiş olma şartı olmasına karşın birleştirilmiş isteğe bağlı sigortalılığında bin 80 gün şartının bulunmuyor oluşu isteğe bağlı sigortalılığın kolaylaştırıldığı anlamına gelmiyor, zira 1 Ekim?den önce de yürürlükteki isteğe bağlı Bağ-Kur sigortalılığında da böyle bir koşul bulunmuyordu.

Buna karşın ay içindeki çalışılmayan günlerde kısmi olarak isteğe bağlı prim ödenebilecek oluşu olumlu bir gelişme olarak nitelenebilirse de bu durumda da ay içinde çalışılan günlerin 4/a sigortalılığında, isteğe bağlı sürelerin 4/b sigortalılığında geçmiş olacağı gerçeği hizmet birleştirme hesaplarının önemini artırıyor. Çünkü ay içinde kısmi olarak çalışma halinde çalışılan günler için 4/a sigortalısı, çalışılmayan gün sayısı kadar isteğe bağlı prim ödenmesi halinde bu sürede de 4/b sigortalısı sayılması emekli aylığı bağlanacak sigortalılık kolunun tespitine esas hesabı karmaşık hale getirecek.