[quote][size=10pt] Şevket TEZEL sevtezel@hotmail.com SÖZCÜ

1998?de başlayan ve 2004 yılında sona eren altı yıllık esnaf Bağ-Kur sigortalılığım var. 2001 yılında limited şirket ortağı oldum ve bu ortaklığımı Bağ-Kur?a bildirmedim. 2007 yılında ise bu şirketteki ortaklığımdan ayrıldım. Sormak istediğim Bağ-Kur?a bildirilmemiş olan 2001 -2007 yılları arası şirket ortaklığım nedeniyle 1 Ekim sonrasında Bağ-Kur?la sorun yaşar mıyım? Kısa da olsa cevap vermenizi rica ediyorum. Bayram KARA/İSTANBUL

Sayın Okurum,

4/b sigortalılığı (Bugünün Bağ-Kur sigortalılığı) kapsamında ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek ve basit usulde gelir vergisi mükellefleri ile anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortaklarından, sigortalılık niteliği taşıdıkları hâlde 1 Ekim 2008 tarihinden önce kayıt ve tescilini yaptırmamış olanların sigortalılıkları, 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren başlayacak.

Ancak, 1 Ekim 2008 ile 4 Ekim 2000 tarihi arasında vergi mükellefiyet süreleri bulunmak kaydı ile sigortalının Kanunun yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde talepte bulunması hâlinde, vergi mükellefiyet sürelerinin tamamı için talep tarihindeki prime esas kazancının % 32?si üzerinden borçlanma tutarı hesaplanacak ve sigortalıya tebliğ edilecek. Sigortalının kendisine tebliğ edilen borçlanma tutarının tamamını tebliğ tarihinden itibaren 6 ay içinde ödemesi hâlinde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecek. Sigortalıya tebliğ edilen borç tutarının bu süre içinde tam olarak ödenmemesi hâlinde ise bu süreler, sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeyecek ve ödenen tutar iade edilecek.

30 Nisan 2008 tarihinde beş yıl ve daha fazla süre miktarında bulunan Bağ-Kur borçları bu kapsamda bulunuyor.

Siz de 1 Ekim 2008 tarihinden önce Bağ-Kur?a kayıtlı bir sigortalı olmasaydınız ve bildirimsiz süreniz beş yıl ve daha fazla olsaydı bu haktan yararlanarak 2004-2007 arasındaki şirket ortaklığı sürenize ilişkin primleri ödemeyerek bu sürelerden kurtulabilirdiniz. Ancak Bağ-Kur?a 1 Ekim 2008?den önce kayıtlı olduğunuz ve tescilsiz borcunuz da beş yıldan az olduğu için 2004-2007 arası şirket ortaklığı sürelerinizden ödemeden kurtulma hakkınız mevcut mevzuata göre şimdilik bulunmuyor.