Şevket TEZEL sevtezel@hotmail.com SÖZCÜ

İsteğe Bağlı Bağ-Kur Sigortalıları ve İsteğe Bağlı Emekli Sandığı İştirakçileri için Yeni Dönem Neleri Değiştiriyor?

26.04.1968 doğumlu okurum Nurhayat DİLLİ 13.10.1994 tarihinde başladığı zorunlu Bağ-Kur sigortalılığını müteakiben Ocak 1999 ayından itibaren isteğe bağlı Bağ-Kur sigortalısı olduğunu ve halen 13 üncü basamaktan prim ödemeye devam ettiğini belirterek yeni Yasanın yürürlüğünden sonra sigortalılığı açısından kendisini hangi değişikliklerin beklediğini, ne zaman emekli olabileceğini soruyor.

İsteğe bağlı SSK sigortalılarını bekleyen durum değişikliğinde almaları gereken pozisyonu iki gün önce belirtmiştik. Bugün de isteğe bağlı Bağ-Kur sigortalılarını bekleyen değişikliklerle isteğe bağlı Emekli Sandığı iştirakçilerinin durumlarını değerlendirelim.

Sigortalılık türü aynı kalacak

Her ne kadar yeni Yasanın öngördüğü isteğe bağlı sigortalılık 4/b sigortalılığı olarak değerlendirilse ve 1 Ekim 2008 öncesinin isteğe bağlı Bağ-Kur sigortalıları ile 1 Ekim 2008 sonrasının isteğe bağlı sigortalılarının sigortalılık türü olarak bir farkları olmasa bile içerik olarak önemli farkları bulunuyor.

Yeni başvuru gerekmiyor

1479 sayılı Kanuna göre isteğe bağlı prim ödeyen Bağ-Kur sigortalılarının bu sigortalılıkları 1 Ekim 2008?den itibaren yeni bir yazılı talep alınmaksızın ve Türkiye?de ikamet şartı aranmaksızın 5510 sayılı Kanunun isteğe bağlı sigortalılığına ilişkin hükümlerine göre devam ettirilecek, yani ek başvuru gerektiren bir durum yok.

Neler değişecek?

Bir defa 4/b (Bağ-Kur) sigortalıları için basamak sistemi yeni Yasayla yürürlükten kalkmış olduğundan aynı basamaklara göre prim ödeyen 1 Ekim 2008 öncesinin isteğe bağlı Bağ-Kur sigortalıları da prime esas kazanç tabanı (Bugün için 638,70 YTL) üzerinden prim ödemeye başlayacaklar. Örneğin okurum Nurhayat Hanım aylık 172,06 YTL prim öderken yeni sistemde en az 204,38 YTL prim ödemeye başlayacak, yani prim oranı 15 inci basamağın alt basamaklarından prim ödeyenlerin ödeyecekleri prim miktarları artacak.

Ödeyecekleri yüzde 32?lik prim oranının içindeki yüzde 12?lik kısmın GSS primi olması nedeniyle kendi adlarına GSS?li olacaklarından sigortalı veya emekli eşlerinin üzerinden sağlık yardımı alamayacaklar.

Emeklilik hesabı değişmiyor

Yeni Kanun 1 Mayıs 2008 öncesinden sigortalı olanlar için emeklilik hesaplamalarını değiştirmiyor. Bu nedenle okurum Nurhayat Hanım vermiş olduğu bilgilere göre, isterse prim ödemeyi 13.10.2009 tarihinde bırakır ve 56 yaşını dolduracağı 26.04.2024 tarihinde 4/b sigortalılığından yaştan kısmi aylıkla emekli olur, isterse prim ödemeye 13.10.2014 tarihine kadar devam eder ve 46 yaşını da doldurmuş olacağı için 13.10.2014 tarihinde 4/b sigortalılığından tam aylıkla emekli olabilir.

İsteğe Bağlı Emekli Sandığı İştirakçiliği Devam Ediyor

İsteğe bağlı Emekli Sandığı iştirakçiliği sağlanmış olanlardan ilgileri devam ettirilenlerin ve 1 Ekim 2008?den önce memurken gerek 1 Ekim 2008 tarihinden önce ve gerekse sonra memuriyetten ayrılanlar ile bunlardan 1 Ekim 2008?den sonra 4/c sigortalısı olarak yeniden çalışmaya başlayanlardan memuriyet görevinden ayrılarak isteğe bağlı Emekli Sandığı iştirakçisi olmak üzere başvuruda bulunmaları halinde isteğe bağlı Sandık iştirakçisi olarak 4/c sigortalılığı kapsamında kesenek ve karşılık ödemeleri sağlanacak.

Emekli Sandığı Kanununa göre isteğe bağlı prim ödemekte olanların durumlarında bir değişiklik olmayacak ve ödedikleri primler 4/b sigortalısı değil 4/c sigortalısı olarak kabul edilmeye devam edecek. Yani isteğe bağlı SSK sigortalılığı rafa kalkarken, isteğe bağlı Emekli Sandığı iştirakçiliği varlığını 1 Ekim 2008?den sonra da sürdürmeye devam edecek.

1 Ekim 2008?den sonra ilk defa 4/c sigortalısı olanlar ise isteğe bağlı sigortalı olmak istediklerinde tıpkı SSK sigortalıları gibi zorunlu olarak 4/b sigortalılığına geçmek zorunda kalacaklar.