Şevket TEZEL sevtezel@hotmail.com SÖZCÜ

SSGSS Kanunu ile 1 Ekim 2008?den geçerli olarak yeni dönemde ölüm aylığına hak kazanacak sigortalılık süresine ve prim ödeme gün sayısına sahip sigortalıların ana ve babasına da aylık bağlanabilecek.

Ana-babalara aylık bağlanması için ilk koşul ana yahut babanın her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin net tutarından (Bugün için 503 YTL) az olması.

İkinci koşul için önce ana babanın yaşına bakılacak. Asgari ücretin n et tutarından az geliri olan ana yahut baba 65 yaşın üstünde ise ölen sigortalının hak sahibi eş ve çocuklardan artan hisse bulunup bulunmadığına bakılmaksızın ana-baba da talepleri halinde ölüm aylığına ortak olabilecekler. Ana-baba 65 ve daha az yaşta iseler hak sahibi eş ve çocuklardan kalan hisse bulunması kaydıyla ana-babaya aylık bağlanabilecek.

Ölüm aylığı gibi iş kazası veya meslek hastalığı sonucu sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine yapılan sürekli ödemeyi ifade eden ölüm gelirinde de aynı yöntem uygulanacak.

Başvuru gerekiyor

Ana-babaya gelir veya aylık bağlanabilmesi veya toptan ödeme yapılabilmesi için, talep dilekçesi, her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin net tutarından az olduğunu belirten imzalı taahhütname ve bir adet belgelik fotoğraf ile birlikte SGK?ya başvurulması gerekiyor.

Beyanın kontrolü

Taahhütnameye istinaden SGK?ca aylık bağlanacak, ancak SGK test yöntemlerini geliştirilinceye kadar hak sahibi ana ve babanın her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin net tutarından az olduğunu, gerekli görme, kontrol ve denetim elemanlarından rapor isteyebilecek.

Kontrol ve denetimle görevli memurlar beyan ve taahhüdü doğruluğunu, muhtarlık, nüfus müdürlüğü, defterdarlık veya mal müdürlüğü, tapu sicil müdürlüğü, belediye başkanlığı, emniyet müdürlüğü veya jandarma teşkilatı ile diğer kurum ve kuruluşları ile yazışma yaparak kontrol edecek ve 15 gün içinde tamamlayarak teslim edecek.

4/c sigortalılarından (1 Ekim 2008 öncesinin Emekli Sandığı iştirakçisi) sigortalılardan harp malûllüğü veya 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre vazife malûllüğü aylığı bağlanmış olanlar ile bu kanunlar kapsamında vazife malûllüğü aylığı bağlanmasına hak kazanmış olanlardan ölenlerin, ana ve babalarından, her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin net tutarından az olduğunu belirtir imzalı taahhütname istenmeyecek.

Okur Sorularına Kısa Cevaplar

Şenol GEZER ? 14.12.1967 doğumlu, 01.11.1989 ilk sigortalılık tarihli Eylül 2008 ayı dâhil 5 bin 794 günü basın iş kolunda geçen 6 bin 124 gün prim gün sayısına sahip bir sigortalı olarak 23.05.2002 tarihinden önce 3 bin 600 gün basın çalışması bulunmadığı için (ki 3 bin 572 gün var) salt yaştan 4 yıl 7 gün indirim hakkı kazanarak bundan sonra hiç çalışmasanız bile 07.12.2014 tarihinde emekli olabilirsiniz. Aynı yıldaki 360 günden fazla olarak iki ayrı işyerinden yatırılan primler ortalama kazançta birleştirilir ancak bunlara istinaden bir yıl içinde 360 günden fazla gün sayısı kazanılmış olmaz. 1997 yılındaki basın dışında geçmiş 330 günlük çalışmanızdan yalnızca bir ayı basın kapsamında geçmiş olsaydı sigortalılık başlangıcınız 900 gün geriye gidecek ve yaş koşulunuz 2 yıl daha küçülüp bu defa 07.12.2012 tarihinde emekli olabilecektiniz.

Mete AYATA - 13.12.1961 doğumlu, 01.04.1985 ilk sigortalılık girişli, 1982 yılında 20 ay olarak yaptığı askerliğini borçlanmış bir sigortalı olarak en az 5 bin 150 gününüz de varsa 47 yaşınızı dolduracağınız 13.12.2008 tarihinde emekli olabilirsiniz.