Erdal AYDIN Takvim 19/10/2008

- Sağlam olarak devlet memuriyetine girdikten sonra sakatlananlar hakkında özürlülere tanınan erken emeklilik hakkından yararlanması mümkün mü?
Devlet memurlarından çalışmaya başladıktan sonra sakatlanmış olanlara reformla bilikte yeni dönemde Sosyal Güvenlik Kurumu'nca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu karar verilir. SGK Sağlık Kurulu'nca çalışma gücündeki kayıp oranının; yüzde 50 ila yüzde 59 arasında olduğu anlaşılması ve 16 yıl hizmetinin bulunması, yüzde 40 ila yüzde 49 arasında olduğu anlaşılması ve 18 yıl hizmetinin bulunması halinde kendilerine Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre aylık bağlanabilecektir.

- Sigortalının 25 yaşını doldurmuş kız çocukları anne veya babalarından dolayı sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edebilecek mi?
Yeni düzenleme ile sağlık sigortası bakımından bakmakla yükümlü olunan çocukların en fazla 25 yaşına kadar bu haklardan yararlanacağı öngörülüyor. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sağlık yardımlarına müstahak olanların durumlarında değişiklik olana kadar mevcut haklarının verilmesine devam edilecektir.
Ayrıca, kız çocukları isteğe bağlı sigorta kapsamında sağlık primlerini ödeyebileceği gibi prim ödeme gücünden yoksun iseler 5510 sayılı kanunun 60. madde kapsamında primleri devlet tarafından ödenerek sağlık yardımlarından yararlanmaları mümkün bulunmaktadır.

- Özürlü olduğu halde, özürlülerle ilgili mevzuat dahilinde ataması yapılmayanlar yeni dönemde erken emeklilik hakkından yararlanması mümkün mü?
Kanun yürürlüğe girmeden önce Emekli Sandığı kanunu hükümlerine tabi olarak çalışmaya başlayan ve en az yüzde 40 oranında özürlü olduklarını belgeleyenlerden aylık talep tarihinde devlet memuru olarak çalışmaya devam edenlere; en az 15 yıl hizmetleri bulunması halinde emekli aylığı bağlanabilecektir.

- Malullük ve ölüm aylığı nasıl belirlenecek.
Yeni dönemde reform ile malullük sigortasından aylığa hak kazanma koşulu en az 10 yıldan beri sigortalı bulunup toplam 1800 gün, sigortalının başkasının bakımına muhtaç olması halinde belli bir sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 gün prim ödeme şartına bağlanmıştır.
Yeni düzenleme ile ölüm sigortasından aylığa hak kazanma en az 1800 gün prim ödeme şartına bağlandı. Ancak (4/a) SSK sigortalıları için; borçlanma süreleri hariç, 5 yıl sigortalılık süresi ile toplam 900 gün prim ödeme gün sayısı olarak düzenlenmiştir.