Erdal Aydın 21.10.2008

- İşverenler Eylül 2008 ayına ait e-bildirgeleri Ekim ayının sonunda mı yoksa 23 Ekim akşamına kadar mı göndermekle mükellefler? 2008 Ekim ayı sigortalılıkları ne zaman bildirilecek?
Aylık prim ve hizmet belgelerinin, SGK'ya, özel sektör işyeri işverenlerince en geç belgenin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın 23'ünde, resmi sektör işyeri işverenlerince en geç belgenin ilişkin olduğu dönemi izleyen takvim ayının 7'sinde verilmesine ilişkin uygulama, 2008 Ekim ayına ilişkin düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgesinden başlanılarak yapılacaktır.

2008 Eylül ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgeleri...
-2008 Eylül ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgeleri, önceden olduğu gibi en geç belgenin ilişkin olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar, yani Ekim ayının sonuna kadar...
-2008 Ekim ve takip eden aylara ilişkin düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgeleri ise özel nitelikteki işyeri işverenlerince en geç belgenin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın 23'ünde, resmi nitelikteki işyeri işverenlerince en geç belgenin ilişkin olduğu dönemi izleyen takvim ayının 7'sinde, SGK'ya verilecektir. Son gününün resmi tatile rastlaması halinde ise;
Bununla birlikte; aylık prim ve hizmet belgeleri, özel nitelikteki işyeri işverenlerince en geç belgenin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın 23'ünde verileceği hükmü çerçevesinde saat 23.59'a kadar e-sigorta kanalıyla SGK'ya gönderilmek zorunda. Eğer belgenin gönderilmesi gereken sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, aylık prim ve hizmet belgesi, son günü izleyen ilk iş günü saat 23:59'a kadar, SGK'ya, e-sigorta kanalıyla gönderilmesi gerekmektedir. Bu itibarla 1.10.200831.10.2008 tarihleri arasındaki sürelere ilişkin 2008 Ekim ayı sigortalılık bildirimleri 23 Kasım 2008 tarihine kadar yapılması gerekmekte. Ancak 23 Kasım 2008'in tatile rastlaması sebebiyle aylık prim ve hizmet belgelerinin son günü izleyen ilk iş günü olan 24 Kasım 2008 saat 23:59'a kadar SGK'ya e-sigorta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.

- Emekli aylığı alırken yeniden çalışmaya başlayanların aylıkları nasıl hesaplanacak?
Aylığı almaktayken çalışmaya başlanması nedeniyle aylığı kesilenlerin aylıklarının yeniden hesabında, ilk aylık hesabı yapıldığı şekilde işlem yapılmasının emekliler arasında aylık farklılıklarına neden olduğu dikkate alınarak; emeklilikten sonraki çalışma dönemleri ayrıca değerlendirilmek suretiyle önceki aylıklarına ilave edilmesi şeklinde düzenleme yapılmıştır.

- Emekli Sandığı'ndan aylık almakta olan terör malüllerinin sigorta, Bağ-Kur ya da Emekli Sandığı'na tabi bir göreve başlaması halinde aylıkları kesilecek mi?
Aylıkları hiçbir suretle kesilmeyecektir. Ancak bu kişiler hakkında devlet memuriyetine başlaması halinde uzun vadeli sigorta kolları, sigortalı ya da Bağ-Kur kapsamındaki bir işe başlamanız halinde ise iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanacaktır. İş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulananların uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmayı istemeleri halinde, bu isteklerini SGK'ya bildirdikleri tarihi takip eden ay başından itibaren, haklarında uzun vadeli sigorta kolları da uygulanacaktır ve hiçbir şekilde genel sağlık sigortası primi alınmayacaktır.