Sadettin ORHAN sorhan@bugun.com.tr 22 Ekim 2008

Sosyal güvenlik reformu ile birlikte sevinen kesimlerden birisi de gazilerimiz oldu.

Harp malulleri ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında malul kalan gazilerimize malullük aylığı bağlanmakta. Ancak 1 Ekim'den önce, malullük aylığı alan gazilerimiz devlet memuru olurlarsa aylıkları kesiliyordu.

1 Ekim'de yürürlüğe giren reform kanunu ile birlikte, devlet memuru olan gazilerimizin malullük aylıkları kesilmeyecek. Er veya erbaş olarak malul kalan gazilerimize, yeni uygulama ile birlikte devlet memurluğu kapısı da açılmış oldu.

Gazilerden sağlık primi de kesilmeyecek!

Reform yasasında gazilerimizi sevindirecek bir diğer düzenleme de genel sağlık sigortası ile ilgili. Malullük aylığı alan gazilerimiz devlet memuru olurlarsa, diğer memurlardan kesilecek olan genel sağlık sigortası primi, gazilerimizden kesilmeyecek. Gazilerimiz için yapılan her türlü sağlık harcaması hazineden karşılanmış olacak.

Diğer alanlarda da pozitif ayrımcılık

Gazilerimize tanınan pozitif ayrımcılık yukarıda saydıklarımızla da sınırlı değil. Reform öncesinde malullük aylığı alan gazilerimiz SSK veya Bağ-Kur kapsamında çalışırlarsa, kendilerinden sosyal güvenlik destek primi isteniyordu. Bağ-Kur'a tabi çalışırlarsa her ay 150 YTL, SSK'ya tabi çalışırlarsa asgari ücretin %30'u oranında prim ödüyorlardı. SSK'ya ödenen %30'luk primin 7,5 puanı gaziye ödenen ücretten kesiliyordu.

Yeni düzenleme ile malul gazilerimiz bundan sonra SSK'lı (4/a) veya Bağ-Kur'lu (4/b) olarak çalışsalar dahi, kendilerinden destek primi kesilmeyecek. Yine her iki çalışma durumunda da malullük aylıklarını alabilecekler. Yapılan düzenlemeler, özellikle terörle mücadele kapsamında malul kalıp da çalışma hayatının dışında kalan gazilerimize moral kazandıracak nitelikte. Gazilerimizin yeniden çalışma hayatına dönmeleri ve potansiyellerini hayata aktarmaları, yaşadıkları travma ve acılarını biraz olsun hafifletebilir ümidindeyiz.

Okur sorularına cevaplar

Eşimden kağıt üstünde boşansam babamın aylığını alabilir miyim?

Soru: Sadettin Bey, babam vefat edeli 3 yıl oluyor. Kendisi emekli devlet memuruydu. Annem babamdan dolayı aylık alıyor. Ben de eşimden kağıt üstünde boşanırsam babamdan yetim maaşı alabilir miyim? Yeni sosyal güvenlik yasasında bu konuda bir düzenleme var mı? İsmi mahfuz.

Cevap: Değerli okurum, kağıt üstünde boşanırsanız babanızdan dolayı yetim aylığı alırsınız. Ancak bu, muvazaalı (hileli) bir işlem olacağından, SGK bu durumu tespit ederse verdiği aylıkları faiziyle geri isteyeceği gibi hakkınızda da "nitelikli dolandırıcılık" suçuyla suç duyurusunda bulunacaktır. Yeni kanun sonrasında bu türlü uygulamaların önüne geçmek üzere önemli tedbirler öngörüldü. Yapacağınız işlem hem kanuna aykırı olacak hem de etik olmayacağından kesinlikle tavsiye etmiyorum.

Yeşil kart kalktı mı?

Soru: Sadettin Bey, ben yeşil kart sahibiyim. Bazı medya organlarında 1 Ekim'den sonra yeşil kartın kalktığı şeklinde haberler yer aldı. Bu doğru mudur ve biz bundan sonra nasıl tedavi göreceğiz? S.Uyarel

Cevap: Değerli okurum, yeni sosyal güvenlik kanununda yeşil kart uygulamasına yer verilmedi. Ancak yeşil kart hemen kaldırılmış değil. 1 Ekim'den önce yeşil kart almış olanlar iki yıl daha yeşil kart kapsamında sağlık yardımı alabilecekler.

Yine bu iki yıllık süre zarfında talep edenlere şartları taşımaları halinde yeşil kartları verilecek. Ancak iki yılın sonunda sizlerin gelir ve harcama durumunuza bakılacak. Ailenizde kişi başı aylık gelir asgari ücretin 3'te 1'inden az ise yine yeşil kartlı gibi GSS kapsamında sağlık yardımlarından yararlanmaya devam edeceksiniz.