DUYURU
Kurumumuz genel sağlık sigortalılarının çocukları, ana ya da babalarının sigortalı
olup olmadıklarına bakılmaksızın 18 yaşını dolduruncaya kadar sağlık yardımlarından
yararlandırılacaklardır.
Genel sağlık sigortalıları ile 18 yaşından küçük çocukların 1 Ekim tarihi itibariyle
Kurumumuzca T.C kimlik numaralarına göre tescilleri tamamlanarak sağlık provizyon
sisteminden yararlanabilecek hale getirilmişlerdir.
Diğer taraftan, sağlık hizmetinden faydalanacaklar sağlık kurum ve kuruluşlarına T.C
kimlik numaralı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, evlenme cüzdanı veya pasaport gibi soğuk
damgalı belgelerinden birini ibraz ederek müracaat edeceklerdir.
Ancak, acil durumlarda veya 18 yaşından küçük çocukların her türlü başvurularında,
gerek Kurumumuz gerekse Sağlık hizmeti sunucularının bilgisayar sistemlerinde meydana
gelebilecek teknik arızalar nedeniyle provizyon alıp almayacaklarına ilişkin sorgulaması
yapılamayanların sağlık yardımları aksatılmadan verilecek, bunların T.C kimlik numaralı
kimlik belgesinin fotokopisi alınıp ve buna ilişkin faturalara eklenerek manuel olarak
Kuruma gönderilecektir.
Söz konusu vatandaşlarımızın mağdur olmamaları bakımından önemle duyurulur.