Resul KURT info@resulkurt.com 25.10.2008 Star

Okurumuz Atilla Dizdar diyor ki: Eşim 1.10.2008 tarihinden itibaren isteğe bağlı sigortalı oldu. SSK?nın internet sayfasındaki emekli hesabına göre 2015 yılının eylül ayında emekli olabiliyor. Ancak yeni çıkan yasaya göre emekli olmadan önce son 3.5 yılını bir işyerinde çalışarak sigortalı olması gerekiyormuş. Aksi takdirde Bağ-kur statüsüne göre emekli olabilirmiş. İsteğe bağlı sigorta hakkında bizi aydınlatabilir misiniz?

5510 sayılı yasa ile isteğe bağlı sigorta konusunda çok önemli değişiklikler yapılmıştır. Kanunun yürürlüğe girdiği 01.10.2008 tarihinden önce SSK sigortalıları için 1.080 gün prim ödeme koşulu kaldırılarak isteğe bağlı sigortaya devam edebilmek için herhangi bir sigortalılık süresi aranmayacağı hükme bağlanmıştır. Yapılan düzenleme ile isteğe bağlı sigortalılık kolaylaştırılmıştır.

İsteğe bağlının başlangıcı

İsteğe bağlı sigortalılık, müracaatın Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihi takip eden günden itibaren başlayacaktır.

Part time çalışana da isteğe bağlı

5754 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanundaki isteğe bağlı sigorta hükümlerinde yapılan değişiklikle, ay içerisinde 30 günden az çalışan veya kısmi süreli (part time) çalışan sigortalıların aynı ay içerisinde isteğe bağlı sigortaya prim ödemeleri imkanı sağlanmıştır.

Buna göre, ay içerisinde 30 günden az çalışan veya kısmi süreli (part time) çalışan sigortalıların primi ödenen süreler zorunlu sigortalılığa ilişkin prim ödeme gün sayısına otuz günü geçmemek üzere eklenecek ve eklenen bu süreler, 4/(b) bendi kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul edilecektir.

Prim oranı

Sosyal güvenlik reformu sonrasında isteğe bağlı sigorta primi, belirlenecek olan prime esas kazancın alt sınırı (asgari ücret) ile üst sınırı (asgari ücretin 6,5 katı) arasında, sigortalı tarafından belirlenen aylık kazanç üzerinden bulunacak kazancın % 32?sidir.

Bunun % 20?si malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, % 12?si genel sağlık sigortası primidir. İsteğe bağlı sigortalı olanlar, bakmakla yükümlü olunan kişi olsa dahi, genel sağlık sigortalısı sayılmak suretiyle genel sağlık sigortası primini de ödeyeceklerdir. Diğer bir deyişle isteğe bağlı sigortalılar sosyal güvenlik reformunun yürürlüğünden sonra sağlık primi ödemek zorunda olup, eşinden sağlık yardımı alamayacaktır.

Sağlıktan faydalanacaklar

İsteğe bağlı sigortalı olanlar, bakmakla yükümlü olunan kişi olsa dahi, genel sağlık sigortalısı sayılarak genel sağlık sigortası primini de ödemekle yükümlü tutulmuşlardır. Özellikle SSK sigortalılığında en fazla eleştiri konusu olan, isteğe bağlı sigorta primi ödeyenlerin sağlık yardımlarından yararlandırılmamaları bu uygulama ile çözülecektir.

İsteğe bağlı prim 4/b?ye sayılacak

İsteğe bağlı sigortaya ödenen primler, 4/b sigortalılığına sayılmaktadır. Emeklilikte son yedi bakıldığından, son yedi yılde sigortalıların 4/b sigortalılığının gün sayısının daha fazla olması halinde bu kişilerin 4/b sigortalısı gibi 9.000 gün prim ödeyerek emekliliği söz konusu olacaktır. Dolayısıyla okurumuzun emeklilik planlamasını iyi yapması, son 3,5 yıl SSK?lı olarak bir işte çalışıp prim gününü doldurması doğru olacaktır.

Reformu memurlar da öğrensin

Okurumuz Sami Doğanlı, sosyal güvenlik reformuyla birlikte değişen mevzuatı, uygulamaları sıkı takip eden bir personel müdürü. Diyor ki, reformla ilgili 5510 sayılı Kanunu, bu kanunla ilgili çok sayıda yönetmelik, tebliğ ve genelge yayınlandı. Buları takip edip, öğreniyoruz. Ancak, Sosyal Güvenlik Kurumu personeli henüz bu gelişmeleri uzaktan izliyor. İş yoğunluğu ve imkansızlıklar içerisinde boğuşan personele dönüşümlü olarak birkaç hafta süreyle her gün öğleye kadar eğitim verilmelidir. Bu şekilde yapılması halinde hem işlerini daha çabuk ve daha hatasız yaparlar. Vatandaşla memur karşı karşıya gelmemiş olur.

Sami Doğan?a katılmamak mümkün değil. Umarım bu önerisi dikkate alınır ve reformun uygulanması aşamasında kurum personeline gerekli imkanlar sağlanır.