[quote][size=10pt]Şevket TEZEL sevtezel@hotmail.com Sözcü 29/10/2008

Gerek 5510 sayılı SSGSS Yasası ve gerekse 29/9/2008 tarih 27012 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanmış olan ?Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmeliğe? göre;

Kamu kurumlarının yaptıkları ihaleler sonucundaki her hak ediş ödemesinden önce işverenin ve varsa alt işverenlerinin elektronik ortamda SGK?ya hemen ödenmesi gereken borcu bulunup bulunmadığı konusunda yetki başvurusunda sorgulama yapabileceği, ancak bu uygulamanın oturmasının zaman alacağı düşünülerek bahse konu sorgulamanın karşılıklı yazışma ile de yapılabileceği öngörülmüştü.

Bu uygulamaya göre kamu kurumları yaptıkları ihaleler sonucunda işverenlere ödeyeceği her hak edişten önce, işverenin ve varsa alt işverenlerinin SGK?ya idari para cezası, prim ve prime ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer ferilerinden oluşan borçlarının olup olmadığını SGK biriminden yazı ile soracak, bu birim de işverenin ve varsa alt işverenlerinin muaccel borcunun bulunmadığı hususu kamu kurumuna bir aylık süre içinde yazı ile bildirilecek, yazı ile bildirilmediği sürece, idare tarafından işverene hak edişinin ödenmeyecekti.

Bu uygulamanın yürürlüğe girmesiyle işverenlere yapılacak her hak ediş ödemesinden önce, ihale sahibi kamu kurumuyla SGK arasındaki karşılıklı yazışmanın bir ay içinde tamamlanmayabileceği, bu şekilde düzenlenecek olan yazıların düzenlenme tarihleri ile hak edişin ödenme tarihleri arasında süre geçebileceği ve bu süreçte hak ediş ödemesi için yeniden bir yazıya gerek duyulabileceği düşünüldüğünden, işverenlerin mağduriyetine mahal vermemek amacıyla SGK tarafından uygulama değişikliğine gidildi.

SGK?nın yeni uygulamasına göre hak ediş ödemesi yapacak kamu kurumlarının yazı yazması beklenmeksizin işverenlerce ?Borcu yoktur? yazısı almak için doğrudan SGK?ya müracaat edilebilecek. Böylelikle işverenler önceden olduğu gibi hak ediş ödemesine esas olmak ve ihale makamlarına ibraz edilmek üzere düzenlenecek ?Borcu yoktur? yazıları alabilecek.

Hak ediş ödemesine esas ?Borcu yoktur? yazılarının verildiği tarihten düzenlendiği ayın sonuna kadar geçerli olduğuna ilişkin bir açıklama da bulunacak.