[quote][size=10pt]30.10.2008 Şevket TEZEL sevtezel@hotmail.com Sözcü

Bankaların veri tabanı kullanılarak, SGK?ya borçlarını vadesinde ödemeyen borçluların, işyeri ve ikamet adresleri ile hesap bilgileri ve hareketlerinin SGK?ca yetkilendirilen personele internet ortamında görüntülenmesi sağlanacak.

SGK?ca, gerekli alt yapının sağlanması ile SGK?ya borçlu olanların, bankalardaki hesaplarına elektronik ortamda haciz konularak, hacze tabi meblağların SGK hesaplarına aktarılması sağlanacak.

SGK?ca talep edilmesi ve işveren ile çalışanı arasında sigortalılık ilişkisinin tespiti amacıyla, ücret ödemesinin vadesiz mevduat üzerinden yapılması durumunda, mevduat sahibi ve para yatırılan kişinin ya da havale ile yapılması durumunda da havale gönderen ile havaleyi alanlara ait kimlik bilgileri SGK?ya bildirilecek.

SGK?ya bankalardan bilgi ve belge isteme hakkı ile SSGSS Yasası kapsamında ücretlerin 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren bankalar vasıtasıyla ödenmesinin öngörülmüş olması birbiriyle örtüşen uygulamalar oluyor. Bu durumda, işverenlerin çalıştırdıkları işçilerin prime esas kazançlarını olduğundan daha az göstermeleri olasılığının düşük olması bekleniyor. Bununla birlikte yaşanan küresel ekonomik krizin ülkemizde meydana getirebileceği yansımalar da göz önüne alındığında 1 Ocak 2009 tarihinin ötelenmesi uzak bir ihtimal gibi durmuyor.

Gerek bizzat bankaya gidilerek gerekse de internet ve telefon bankacılığı aracılığıyla ilk defa mevduat hesabı açtırılması, tüm kredi taleplerinin sonuçlandırılması, kredi kartı ve çek karnesi verilmesinde, başvuru sahibinden alınacak ?meslek bilgileri? ve ?çalışılan yerin unvanı ve açık adresi? bilgileri olmadan işlem yapılmayacak ve alınan bu bilgiler sigortalılık kaydının teyidi amacıyla elektronik ortamda SGK?ya gönderilecek.

Bu bilgilerde değişiklik olması durumunda, bankalarca; bu kişilere ait Vatandaşlık numarası ile güncellenen meslek bilgileri SGK?ca belirlenecek dosya formatı ve ortamında alınacak. Alınan bu bilgiler altı aylık periyotlar halinde bankalardan istenecek hareket bilgileriyle güncellenecek.