Erdal Aydın Takvim

Kanundan önce SSK emeklilerinin aylığına sadece nafaka ve prim borcuna haciz konulabiliyordu.
Haciz, sözkonusu kanunun 93. maddesinde; "Bu kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının Genel Sağlık Sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler; 88. maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez..." şeklinde düzenlendi.

NAFAKA BORÇLARI
Bu çerçevede; SSK emeklilerinin aylıkları primlerin ödenmesine ilişkin takip ve tahsili gereken alacaklar ve nafaka borçları dışında haczedilemeyecek.