hiç biryerde çalışmayan 45 yaşında bir kişi yeni çıkan yasaya göre genel sağlık sigortası ile ilgili olarak sosyal güvenlik sağlık yardımından faydanalabilmesi için ne gibi bir işlem yapması gerekiyor