5.11.2008 Şevket TEZEL sevtezel@hotmail.com Sözcü

20.10.2008 tarihi itibarı ile işten ayrılmış bulunmaktayım. Son 3 yıl ortalamam bin 63 gün. Acaba işsizlik maaşım kaç ay olur? Bu konuda bilgi verirseniz çok memnun olurum? İşsizken sağlık yardımı alabilecek miyim? Mustafa ALTINAY

Sayın Okurum,

İş sözleşmesinin feshinden önceki 120 günü aralıksız olmak üzere, son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile prim ödemiş durumdayken kendi istek ve kusurları haricinde bir sebepten dolayı işsiz kalanlardan iş sözleşmeleri, ihbar önellerine uygun olarak işveren tarafından feshedilenler işsizlik ödeneği alabilirler.

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışmış olanlardan, son üç yıl içinde;

?600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
?900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
?Bin 80 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,

süre ile işsizlik ödeneği verileceğinden size de eğer fesihten önceki son 120 gününüz aralıksız ise 240 gün, yani 8 ay işsizlik ödeneği alabilirsiniz.

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık (120 günlük) prime esas kazançları dikkate alınarak bulunacak günlük ortalama brüt kazancınızın yüzde 40?ı olarak hesap edilecek. Bu şekilde günlük olarak hesaplanan işsizlik ödeneği aylık olarak, her ayın sonunda ödeniyor. 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine göre onaltı yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçemiyor.

İşsizlik ödeneği aldığınız dönemde sigortalılığınız da yürüyecek ve buna bağlı olarak genel sağlık sigortası primi ödemeden sağlık yardımı hakkından yararlanacaksınız. Bu dönemde asgarî ücret üzerinden hesaplanacak yüzde 12?lik GSS primi İş-Kur?ca ödenmiş olacak.

Türkiye İş Kurumu tarafından yürütülen işsizlik sigortası işlemlerine karşı herhangi bir yanlışlık olduğu kanaatinin uyanması durumunda itirazlar da yine bu kuruma yapılabilecek. İtirazların tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde yapılması ve yapılan itirazların da İş-Kur tarafından 30 gün içinde sonuçlandırılması gerekiyor.

Okur Sorularına Kısa Cevaplar

Rasime TATLICIOĞLU - 09.10.1955 doğumlu, 01.01.1983 ilk sigortalılık girişli 3 bin 640 prim günü olan bir sigortalı olarak 1977 ve 1980 yıllarındaki iki doğum borçlanması için başvuru yapmanız halinde Tebliğe göre doğumlarınızın ilk sigortalılık tarihinden önce olduğu gerekçesiyle SGK başvurunuzu reddedecektir. Ancak yargı yoluna başvurarak borçlanmayı yapabileceğinizi düşündüğümüzü belirtelim. Doğum borçlanması için girişim yapmasanız bile 23.05.2008 tarihinden önce 3 bin 600 gününüzün bulunması koşuluyla zaten 09.10.2009 tarihinde 54 yaşını doldurarak emekli olabileceksiniz.

Muammer AYYÜZLÜ ? 1962 doğumlu, 01.07.1998 sigortalılık girişli, 01.05.2003 tarihinden bu yana isteğe bağlı SSK primi ödeyerek Eylül 2008 dâhil 2 bin 368 gün primi olan anneniz 3 bin 600 gün olmasına kalan bin 232 günü 1 Ekim 2008?den sonra 4/b sigortalısı (Bağ-Kur?lu) sayılsa bile isteğe bağlı ödeyerek 58 yaşını dolduracağı 2020 yılındaki doğum gününde emekli olabilir. Ödemeye devam ederse 3 yıl 5 ay 2 gün sonra 2 Mart 2012 tarihinde bin 232 gün dolacak olup bundan sonra isteğe bağlı ödemeyi bırakmalıdır.

Rumuz NİLÜFER51 - 20.04.1968 doğumlu, 09.10.1982 ilk sigortalılık başlangıçlı olup toplam 2 bin 600 gün SSK priminden sonra 11.10.1995 tarihinden itibaren Bağ-Kur?lu olan bir sigortalı olarak yüzde 40 çalışma gücü kayıp oranınız bulunduğunu sağlık kurulu raporuyla belgelendirip SGK Sağlık Kurulu?na da onaylatırsanız Bağ-Kur?dan özürlü olarak emekli olabilirsiniz.