[quote][size=10pt] 6.11.2008 Şevket TEZEL sevtezel@hotmail.com Sözcü

Memur olarak çalışmaktayım. Bakmaya mükellef olduğum hiçbir yerden geliri olmayan anne ve babam benim üzerimden sağlık hizmetinden yararlanmaktadır. Yeni sosyal güvenlik yasası uygulamasına göre annem ve babam için de sosyal güvenlik primi ödemek zorunda mı kalacağım? Şevki DELİKANLI

Yeni Kanunda 4/c sigortalısı sayılan memurların tedavi yardımı hakları üç yıl içinde Genel Sağlık Sigortasına devredilinceye kadar devlet memurları ile herhangi bir şekilde sağlık yardımından yararlanmayan eşlerinin veya bakmakla yükümlü bulundukları ana baba ve ikiden fazla dahi olsa aile yardımı ödeneğine müstehak çocuklarının hastalanmaları halinde, evlerinde veya resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında ayakta veya yatarak tedavileri kurumlarınca sağlanmaya devam edecek. Bu nedenle herhangi bir yerden geliri olmayan bakmakla yükümlü olduğunuzu belirttiğiniz anne-babanız sizden dolayı sağlık yardımı almaya devam edebilecek.

Üç yıl içinde memurların sağlık yardımı hakları da Genel Sağlık Sigortasına dâhil edildiği takdirde bu defa her türlü kazanç ve irattan elde ettiği gelirinin asgari ücretin net tutarından daha az olmak ve diğer çocuklarından sağlık yardımı almayarak bakmakla yükümlü olunmak koşuluyla memur ana ve babaları yine memur çocuklarından dolayı Genel Sağlık Sigortası kapsamında yararlanabilirler.

Keza bugün için de 4/a (SSK) sigortalıları, 4/b sigortalıları (Bağ-Kur), 1 Ekim 2008?den sonra ilk defa memur olarak çalışmaya başladıkları için GSS kapsamına doğrudan girecek olan yeni 4/c sigortalılarının yukarıdaki şartlara sahip ana-babaları ise şimdiden sigortalı veya emekli çocuklarından dolayı bakmakla yükümlü olunan kişi olarak Genel Sağlık Sigortası kapsamında sağlık yardımından yararlanabilecekler.

Ablaların GSS Hakkı

Okurum Vacit SAĞ ?39 yaşında, bekâr ve 01.05.2008 tarihinden itibaren isteğe bağlı Bağ-Kur sigortalısı ablam var. Ablam Bağ-Kur emeklisi babamdan dolayı sağlık yardımından faydalanıyor. Ablamın babamın sağlık sigortasından yararlanmasının devam etmesini ve yükselen isteğe bağlı sigortalılık primlerini ödemek istemiyoruz. Bu durumda babamın sağlık sigortasından faydalanmaya devam edebilir mi?? diyor.

Gerçekten de 01.10.2008 tarihinden itibaren isteğe bağlı sigortalılıkta genel sağlık sigortası primi ödendiği için hem prim bedeli artıyor, hem de okurumun ablası isteğe bağlı primlerini Ekim 2008 ayından itibaren öderse kendi sağlık sigortasından yararlanmak zorunda bulunuyor.

Okurumun ablası 25 yaşından büyük olduğu için sağ babasından dolayı sağlık yardımı hakkını alamama riski taşıyor. Her ne kadar yeni Kanun eğitim hayatlarına devam etmeyen çocuklar için 18 yaşına, ortaöğrenime devam eden çocuklar için 20 yaşına, yükseköğrenime devam eden çocuklar için 25 yaşına kadar sağ ebeveyninden dolayı sağlık yardımı öngörüp bu yaşları aşanlar hakkında sağlık yardımı hakkı tanımıyorsa da bu çocukların geçiş sürecinde durumlarında değişiklik oluncaya kadar sağlık yardımı almalarına imkân tanınıyor. Bu nedenle okurumun ablası isteğe bağlı prim ödemeye devam ederse babasından dolayı sağlık yardımı alma hakkını yitirmiş olacak, kendi sağlık sigortasından yararlanacak.

Okur Sorularına Kısa Cevaplar

Gülerman LAPİ ? 06.01.1942 doğumlu, 14.09.1994 tarihinden bu yana Bağ-Kur sigortalılığı devam eden bir sigortalı olarak 14.09.2009 tarihinde SGK?ya dilekçenizi vererek 4/b sigortalılığından (Eski Bağ-Kur) emekli olabilirsiniz.

Ece İNAL ? Milli Eğitim?de beş yıllık öğretmen iken vefat eden babanızdan dolayı bekâr ve çalışmıyor iseniz 1 Ekim 2008?den geçerli olarak yetim aylığı bağlanacaktır. SGK bünyesindeki Emekli Sandığı?na başvurun.