11.11.2008 Ali Tezel ali.tezel@aksam.com.tr Akşam

Ben 29.10.2007 tarihinde Yazakı Wring Cable System Fabrikası?nda işçi olarak çalışmaya başladım. Kriz sebebiyle işçi çıkarmaları oldu. Beni de 20 günlük ücretli izine çıkardılar. Büyük ihtimalle izin sonunda işten çıkaracaklar. Şu an Türk-Metal Sendikası?na bağlıyız. Son 3 yıl içinde 600 günden fazla sigorta ödemem var. (Daha önce başka bir işte çalışmıştım) Ancak, son 4 ay içinde ücretsiz izine çıkardıklarında sigorta primlerimiz ödenmedi. Ben bu durumda işten çıkarıldığımda işsizlik maaşından yaralanabilir miyim? Ne gibi haklar talep edebilirim? Neşe

Sayın okurum, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu?nun 50?inci maddesi gereğince, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışmış olanlardan, son üç yıl içinde;

a) 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
b) 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
c) 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün, süre ile işsizlik ödeneği verilir.
-------------------------------------------------------------------------------
Ücretsiz izin 120 güne dahil edilmez

Sizin son 120 günün hesabı içinde 4 aylık yani 120 günlük ücretsiz izniniz var ama bu işsizlik ödeneği almanıza engel değildir. Çünkü, hizmet akdinin sona erdiği tarihten önceki son 120 gün içinde, hizmet akdi devam etmekle birlikte, hastalık, ücretsiz izin, disiplin cezası, gözaltına alınma, hükümlülükle sonuçlanmayan tutukluluk hali, kısmi istihdam ile grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar,

ekonomik kriz, doğal afetler nedeniyle işyerinde faaliyetin durdurulması veya işe ara verilmesi halinde, prim yatırılmayan süreler için Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) kayıtları esas alınacak ve 120 günün hesabında prim yatırılmayan bu süreler kesinti sayılmayacaktır.
--------------------------------------------------------------------------------
Ödenecek para 255 ila 510 YTL arasında

Verilecek ödenek ise günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkıdır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, 4857 sayılı İş Kanunu?nun 39?uncu maddesine göre onaltı yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçemez.

Yani, aylık işsizlik ödeneği asgari ücretin (638,70) yüzde 40?ı olan 255 ila 510 YTL arasında olacaktır.
--------------------------------------------------------------------------------
SGK?da İs Kanunu?nu bilen kimse yok mu?

SayIn Ali Tezel, 28 Eylül?de yayınlanan SGK ?Aylık prim ve hizmet belgesinin sosyal güvenlik kurumuna verilmesine ve primlerin ödenme sürelerine ilişkin tebliğ?in 2-c bendinde sigortalıların yıllık ücretli izinli oldukları süreler için, prime esas kazançları üzerinden kısa vadeli sigorta kolları primi kesilmeyeceğinden şeklinde düzenlenmiştir.

2008 Ekim ayı .xml dosya transferi yaptığımızda ?Aylık Prim ve Hizmet Bildirgesi?nden yıllık izin gün ve matrahının kaldırılmış olduğuna dair ?5510 sayılı Kanun gereği 2008 EKİM ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinden başlanılarak yıllık ücretli izin sürelerinden de kısa vadeli sigorta kolları primi kesileceğinden yıllık ücretli izin bölümü kaldırılmıştır.? mesajı ile karşılaştık. Tebliğin 2-c bendi ile çelişen bu durum hakkında ivedilikle bilgi verilmesi hususunu arz ederim. Hikmet Yılmaz-Tüpraş

Hikmet Bey, bahsettiğiniz tebliğ doğruyu ifade etmektedir. Yani, yıllık ücretli izinde olan çalışanlardan eski adıyla işkazası-meslek hastalığı yeni adı kısa vadeli sigorta primi alınmaması gerekmektedir. Bunun yasal dayanağı da 4857 sayılı İş Kanunu?dur ki 61?inci maddesine göre;?Sigortalılara yıllık ücretli izin süresi için ödenecek ücretler üzerinden iş kazaları ile meslek hastalıkları primleri hariç, diğer sigorta primlerinin, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu?ndaki esaslar çerçevesinde işçi ve işverenler yönünden ödenmesine devam olunur? hükmü mevcuttur.

Ancak, SGK?nın yöneticilerinin hem sosyal güvenlik mevzuatı hem de iş hukuku ile alakaları olmadığı için hatalı işlem yaptık zannettiler ve şimdi tebliğin o bölümünü değiştirmeye ve yıllık ücretli izindeki işçiden de tam prim almaya çalışıyorlar. Kendilerine buradan, iş kazaları ile meslek hastalıkları primi yerine getirilen, kısa vadeli sigorta priminin yıllık ücretli işçilerden alınmaması uyarısını yapıyorum umarım dinlerler.
--------------------------------------------------------------------------------
Konya ASML?liler

Dört yıl boyunca yatılı olarak okuduğumuz Konya Atatürk Sağlık Meslek Lisesi mezunları halen okul müdürleri olan Mustafa Yaman ve okulun beynelmilel temsilcisi Vahit Ateş ile birlikte İzmir Balçova Termal Otel?de pilav günü düzenlemişler. Hepinizi de 21 ve 22 Kasım günlerinde bekliyorlar, üstelik ücret de istemiyoruz diyorlar. Gelmek isteyenler Vahit Ateş?in İş Bankası Boğazlıyan (5921) şubesindeki 0229062 numaralı hesabına 10 YTL göndersinler ki geleceklerin sayısı belli olsun.
--------------------------------------------------------------------------------
Etibank?ın personel evrakları yok olmuş

06.11.2008 günü bu köşeden ?Başbakanlık (Hazine) ve Emlak Bankası vatandaşla dalga geçiyor? başlıklı yazımıza cevap geldi. Yok yok yazıda ismi geçen kurumlardan tek ses yok ama Etibank?ın ismini gizli tutmamızı isteyen bir Etibank müfettişi durumun ne olduğunu anlatmış. Bakın ne diyor? ?Etibank Bankacılık A.O. Özelleştirme İdaresi tarafından 1998 yılında Dinç Bilgin grubuna satıldı. 2001 bankacılık krizinde de bankaya TMSF tarafından el konuldu ve önceki adı Bayındırbank A.Ş. şimdiki adı Fonbank A.Ş. (Büyükdere caddesi No:143 Esentepe/İst) olan bankaya aktif ve pasifleriyle birlikte devredildi. Etibank A.Ş., Kentbank A.Ş., Sümerbank A.Ş. Egebank A.Ş., Toprakbank A.Ş., Esbank A.Ş. İktisatbank A.Ş. ile Bayındırbank A.Ş. de KEY kesintileri yapıldığı sırada çalışanların, KEY ödemeleriyle ilgili itiraz mercii Fonbank A.Ş. dir.

Ancak Etibank A.Ş. özelleştirilirken personelle ilgili tüm arşiv ve kayıtları Dinç Bilgin grubuna devredilmiş (son derece büyük hata), bu tür belgelerin ne işe yaradığı konusunda en ufak bilgisi olmayanlar ise bu belgeleri imha etmişler. Özetleyecek olursak başvuru mercii TMSF?na bağlı Birleşik Fon Bankası A.Ş. olmasına karşılık yazınızda belirttiğiniz Etibank Bankacılık A.O. mensubu şahsın KEY ödemeleriyle ilgili bu kurumda da bir belgeye rastlanılmayacaktır...?. Eski bir meslektaşım olan bu müfettiş kardeşime durumu açıkladığı için çok teşekkür ediyorum. Bu durumda İzmir?den Şükran Bebitoğlu ablamız, son olarak bir de yazının içinde geçen Fonbank A.Ş. adresine de dilekçe gönder. Sonuç alamazsanız o zaman size mahkeme yolları gözüküyor.
--------------------------------------------------------------------------------
Kısa...kısa...

Cemal Üsküplü-Balıkesir-Bağ-Kur?lusunuz ve işyerindeki patlama sonrasında iki eliniz de yanarak iş kazası geçirmişsiniz. Durumu 3 iş günü içinde SGK?ya yazı ile bildiriniz. Yeni Kanun gereğince istirahatli kaldığınız süre boyunca SGK size geçici işgöremezlik ödeneği yani yevmiye verecek. Elinizde hasar kalırsa ve yüzde 10?u aşarsa bir de ömür boyunca size sürekli işgöremezlik geliri de verilecek.

İmihan Özdemir- Kasım 2007?den beridir isteğe bağlı Bağ-Kur?lu olarak ayda 85 YTL prim öderken, bu aydan itibaren ödemeniz gereken rakam en az 204 YTL oldu. Maddi imkanlarınız yeterli değilse evde oya yapan kadınlar gibi gelir vergisinden muaf olduğunuzu belgeleyerek ayda 15 gün yani ayda 102 YTL prim ödeyebilirsiniz.