5510 sayılı tasanın 102.maddesi e bendi gereğince defter ve belgeler istenmiş işveren ise defter ve belgeleri ibraz etmeyi unutmuştur .Kurumda işverene asgari ücretin 12 katı tutarında İPC kesmiştir.

1- Bu cezanın kesilmesi defter ve belgelerin ibraz yükümlülüğünü kaldırırmı,
2- kaldırmaz ise ceza tebliğinden itibaren ne kadar süre içinde defter ve belgelerin verilmesi gerekir.