20.11.2008 Şevket TEZEL sevtezel@hotmail.com Sözcü

1. Şirket ortaklarının 4/b sigortalısı olarak bildirimi nasıl olacak?
2. Anonim şirketi kurucu ortaklarının sigortalılık kapsamından çıkarıldığını duydum. Anonim şirketi kurucu ortağı olan eşimin zorunlu sigortalılığı sona mı erecek?
3. Ortağı olduğum şirkette 4/a sigortalısı olarak ortaklığımdan önce başlayan ve kesintisiz devam eden bir şekilde çalışıyorum. Ortağı olduğum şirketten 4/a sigortalısı olmaya devam edebilecek miyim?
4. Sigortalılık çakışması halinde nasıl olacak? İsmi Mahfuz

Sayın Okurum,

Ayrı ayrı daha önce de belirtmiş bulunduğumuz önemli noktaları işaret eden sorunuzdaki konuları bir kere daha ve bu kez toplu olarak ele almakta yarar gördük.

Bildirim süresi

Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının sigortalılıklarını, yönetim kurulu üyeliğine seçildikleri tarihte başlatacak ve bu tarihi e-sigorta aracılığıyla onbeş gün içinde anonim şirket yetkililerince SGK?ya bildirecekler.

Limitet şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortaklarından hisse devri alan yeni ortaklarının sigortalılıklarını, ortaklar kurulunca devrin yapılmasına karar verildiği tarihte başlatacak ve e-sigorta aracılığıyla onbeş gün içinde limitet, komandit şirket yetkililerince SGK?ya bildirilecekler.

Kağıt olarak da verilebilecek

4/b sigortalısı olarak sigortalı sayılanlardan, ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, kolektif şirket, adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları ile donatma iştiraki ortaklarının sigortalı ilk ve tekrar işe giriş bildirgesi SGK?ya bildirilmesinde ilgili kurum ve kuruluşların, internet ve elektronik alt yapısı oluşturuluncaya kadar sigortalı ilk ve tekrar işe giriş bildirgesi kâğıt ortamında verilebilecek.

Kurucu ortaklar için özel durum

01.10.2008 tarihinden önce 1479 sayılı Kanun kapsamında sigortalı sayılıp, yeni Kanuna göre zorunlu Bağ-Kur sigortalısı sayılmayan anonim şirketlerin kurucu ortaklarından, 01.10.2008 tarihinden sonra sigortalılıklarını devam ettirmek isteyenlerin en geç Nisan 2009 ayına kadar talepte bulunmaları halinde sigortalılıkları aynen devam ettirilecek. Bu süre içerisinde talepte bulunmayanların sigortalılıkları ise 01.10.2008 tarihi itibarıyla sona erecek.

Kendi şirketinden 4/a?lı olamayacak

Yeni Kanun kapsamında 4/b sigortalısı sayılanlar, kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden, 4/a sigortalılığı (SSK) kapsamında sigortalı bildirilemeyecekler. Fakat bu tür sigortalılıkları 01.10.2008 tarihinden önce başlayıp kesintisiz devam edenler her ne kadar yeni Kanun kapsamında 4/b sigortalısı kapsamında olsalar da kendi işyerlerindeki 4/a sigortalılıklarında kesinti oluncaya kadar 4/a sigortalısı sayılmaya ve bu primleri geçerli olmaya devam edebilecek.

Çakışma durumu

4/b (Bağ-Kur) sigortalılığının 4/c (Emekli Sandığı) sigortalılık hallerinin çakışması durumunda 4/c sigortalılığı; 4/b sigortalılığının 4/a (SSK) ile çakışması halindeyse önce başlayan geçerli olacak. Örneğin şirket ortağı aynı zamanda memur ise 4/b sigortalısı olmak zorunda kalmayacak.