Sn. İlgililer,

5510 Sayılı Kanuna Göre Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortasının İşverenlerce Ödenecek % 11 Hissesinin 5 Puanlık Kısmı Hazinece Karşılanması ile ilgili

SSK e-bildirgeyi güncellemiştir.Kanun türüne 05510-Say-Kan-MYO %5 olarak eklemiştir.