Selamlar. Geçen hafta kuruma SSK'tan enteresan bir ceza geldi. Olay şu:

03.11.2008 tarihinde işe başlayacak bir kişinin Tekrar İşe Giriş Bildirgesi 31.10.2008 tarihinde posta yoluyla iadeli taahhütlü olarak gönderildi.
Bu konudaki Tebliğin ilgili maddesi açık olmasına rağmen SSK ve dediklerine göre program olayı farklı algılıyor.

- Hizmet Akdine Tabi Çalışanların Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin E-Sigorta Yoluyla Bildirilmesi

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıları çalıştıran işverenlerden aylık prim ve hizmet belgesini zorunlu olarak e-Sigorta yoluyla verenler;

1) 01/11/2008 tarihinden itibaren sigortalı tekrar işe giriş bildirgesini,
2) 01/12/2008 tarihinden itibaren ise sigortalı ilk işe giriş bildirgesini

zorunlu olarak e-Sigorta yoluyla internet üzerinden vereceklerdir.

Aylık prim ve hizmet belgesini e-Sigorta yoluyla bildirme zorunluluğu olmayan işverenler sigortalı ilk ve tekrar sigortalı işe giriş bildirgesini kağıt ortamında Kuruma verebilecekleri gibi e-Sigorta yoluyla da Kuruma bildirileceklerdir.


SSK 01.11.2008 tarihinden itibaren çalışmaya başlayacak herkesin Tekrar İşe Giriş Bildiriminin internet ortamında yapılmasının zorunlu olduğunu söylüyor. Halbuki madde "01/11/2008 tarihinden itibaren sigortalı tekrar işe giriş bildirgesini" diyor. Biz bu bildirgeyi istersek 10 gün önce veririz ve 31.10.2008 tarihinde posta ile gönderek mükellefiyetimizi yerine getirmişiz.

Bu konudaki yorum ve desteklerinizi bekliyorum. Teşekkürler.