SGK'nın 2008 ?85 sayılı genelgesine göre:
'Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine Yönelik Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinin yayımlandığı tarihten önce sözkonusu destekten yararlanmaları gerektiği halde, bu Genelgenin yayımlandığı tarihten önce anılan Kanunda aranılan şartların taşındığına ve destekten yararlanmaya hak kazanıldığına ilişkin belgelerini Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerine ibraz edememiş olmaları nedeniyle sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanamamış olan işverenlerin, destekten yararlanmaya hak kazanıldığına ilişkin belgeleri işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerine ibraz etmeleri ve kapsama giren sigortalılar için Kanun türü seçilmeksizin düzenlenmiş ve yasal süresi içinde Kuruma verilmiş asıl veya ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgeleri için iptal nitelikte,aynı sigortalılar için 5746 sayılı Kanun türü seçilmek suretiyle asıl nitelikte aylık prim ve hizmet belgesi vermeleri halinde, bu süreler için de sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabilecektir ' denmektedir.


Bu genelgeye göre genelgeden önce bu kanundan yararlanamadığımız Nisan-Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos/2008 ayları için verdiğimiz iptal ve asıl bildirgelerle yaklaşık 130.000.-TL prim indirimi sağladık,şimdi bu indirimi Aralık/08 ve Ocak/09 prim ödemelerimize mahsup edeceğiz.
Genelgeye göre işlem yapanların bilgilerine