A.Ş. KURUCU ORTAKLARININ SİGORTALILIĞINA İLİŞKİN DUYURU

5510 sayılı kanunun 4.maddesi b bendi gereği Anonim Şirketlerin kurucu ortakları 01.10.2008 tarihinden sonra sigortalı sayılmamıştır.


Yine bu kanunun 4.maddesinin 1.fıkrasının b.bendinin 3 numaralı alt bendinde belirtilen; Anonim şirketlerin kurucu ortaklarından 01.10.2008 tarihinden önce 1479 sayılı kanunun 24.maddesine tabi olarak sigortalı olanlardan, sigortalılıklarını devam ettirmek isteyenlerin 01.04.2009 tarihine kadar kuruma yazılı talepte bulunmaları halinde sigortalılıkları aynen devam ettirilecektir.


Mustafa KESKİN
SGK Adana İl Müdürü


Talepte bulunmayanların sigortalılıkları ise 01.10.2008 tarihi itibarıyla sona erdirilecektir.

Konunun önemine binaen tüm üyelerinize duyurulmasını,

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
ADANA İL MÜDÜRLÜĞÜ