kamu işçi maaş

Konu: SGK % 5 Prim Desteği - muhasebe kaydı hk.

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  401

  SGK % 5 Prim Desteği - muhasebe kaydı hk.

  Sirküler No : 280/2008-34

  Sirküler Tarihi : 19.11.2008

  Konusu : Yeni Sosyal Güvenlik Kanununun 4/(1)-a Maddesine Göre Personel Çalıştıran Özel Sektör İşverenlerine Sağlanan % 5?lik Sigorta Primi Desteği Hk.

  Sosyal Güvenlik Kurumunca 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81?nci maddesinin (ı) bendine dayanılarak yayımlanan 13.11.2008 tarih ve 2008-93 sayılı Genelgede özel sektör işverenlerinin malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları priminin işveren hissesine ait beş puanlık kısmının Hazinece karşılanmasına ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.

  Anılan Genelgede belirtilen beş puanlık sigorta primi desteğinden özel sektör işyeri işverenleri yararlanacak olup işyeri sigorta numarası (mahiyet kodu) (1) ve (3) ile başlayan işyerleri ile resmi nitelikte olduğu halde işyeri başlangıç numarası (2) olarak tescil edilmiş işyerleri bu destekten yararlanamamaktadır. Özel nitelikteki bina inşaatı ile ihale konusu işyeri işverenleri (işyeri başlangıç numarası (4) olan işverenler) ve de işhanı yönetimleri ile apartman yönetimleri de beş puanlık destekten yararlanabileceklerdir.

  Buna karşın, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılardan dolayı Kanunun 81?nci maddesinin (ı) bendinin açık hükmü nedeniyle; aday çırak, çırak ve öğrencilerden, harp malulleri ile 3713 ve 2330 sayılı Kanunlara göre vazife malullüğü aylığı alanlardan yalnızca kısa vadeli sigorta kollarına tabi olanlardan, ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklulardan, Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerlerden dolayı ise uzun vadeli sigorta kollarına tabi bulunmamaları nedeniyle; beş puanlık prim indiriminden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

  Yukarıda belirtilen destekten yararlanmak isteyen özel sektör işverenlerinin, Kuruma 1,00 YTL üzerinde muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması gerekmektedir. Söz konusu destekten işyeri bazında yararlanılacak olup birden fazla işyeri tescili bulunan işverenler muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmayan işyeri için destek unsurundan yararlanabileceklerdir.

  Yukarıda belirtilen Hazine desteği Ekim/2008 döneminden itibaren sağlanacaktır. Söz konusu döneme ait aylık prim belgesinin verilme süresi 23.11.2008 dir. Bildirimini erken vermiş ve beş puanlık Hazine desteğinden yararlanma imkanı olduğu halde yararlanmamış olan işverenlerin, daha önce Ekim/2008 dönemine ilişkin olarak vermiş oldukları aylık prim ve hizmet belgelerine iptal bildirimi verip, Hazine desteğinden yararlanacak şekilde aylık prim ve hizmet belgesini yeniden vermeleri gerekmektedir.

  Kuruma borcu bulunmayan özel nitelikteki işyeri işverenlerinin söz konusu sigorta primi desteğinden yararlanabilmeleri için, aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmesi aşamasında kanun türü olarak 5510 sayılı Kanun türünü seçmeleri ve aylık prim ve hizmet belgelerini süresi içinde kuruma vermeleri gerekmektedir. Bunun yanında sigorta primlerinin Hazinece karşılanmayan kısmı süresi içinde ödenmek zorundadır. 5510 sayılı Kanun türü seçilmek suretiyle Hazine yardımlı olarak tahakkuk ettirilmiş sigorta primlerinin süresinde ödenmemesi halinde % 5 işveren payı desteğinden yararlanılamayacak; tahakkuk eden sigorta primlerinin tamamı (Hazine desteği olan kısmı da dahil) gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecektir.

  Diğer teşvik kanunlarından dolayı işveren hissesi sigorta primi desteği alan işverenlerin, teşvik kapsamına giren sigortalılardan dolayı aynı dönem için bu yazımızda belirttiğimiz Hazine desteğinden yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır.

  Yukarıda bahsedilen 5 puanlık sigorta primi işveren desteğinin muhasebe kaydı aşağıda belirtildiği gibi yapılmalıdır. (Personele ödenen ücretin brüt 1.000,00 YTL olduğu varsayılmıştır. Asgari geçim indirimi ihmal edilmiştir.)

  /

  XXX Brüt Ücretler 1.000,00

  170/720/730/740/750/760/770 SSK İşveren Payı 195,00

  İşsizlik İşveren Payı 20,00  335 Net Ücret 716,50

  361 Öd. SSK Primi 285,00

  602 MYO Primi Hazine Desteği 50,00

  361 Öd. İşsizlik Primi 30,00

  360 Öd. Gelir Vergisi 127,50

  360 Öd. Damga Vergisi 6,00

  /

  (XXX) Personelin çalıştığı departmana ait ücret giderlerinin kaydedildiği hesap seçilmelidir.

  Bilgilerinize sunulur.  Saygılarımızla,  bilgi Paylaşılsa bile tükenmeyen bir hazinedir.

 2. #2
  nguroy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nguroy isimli Üye şuanda online konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  12.410

  Ynt: SGK % 5 Prim Desteği - muhasebe kaydı hk.

  Sn yeniyurt


  Bu gönderdiğiniz nedir sirküler mi makalemi?? yardımcı olursanız sevinirim. Kim yayınlamış???
  Nizam Güroy
  Yönetici-SMMM

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  401

  Ynt: SGK % 5 Prim Desteği - muhasebe kaydı hk.

  bu yazı bana da mail olarak bi arkadaşdan gelmişti. işlerim yoğunluğundan bakamadım. araştırıp neticeyi en kısa süre de size ve diğer okuyan arkadaşlara bildireceğim.
  bilgi Paylaşılsa bile tükenmeyen bir hazinedir.

 4. #4
  nguroy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nguroy isimli Üye şuanda online konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  12.410

  Ynt: SGK % 5 Prim Desteği - muhasebe kaydı hk.

  Bekliyorum ilginize teşekkürler 602 hesap açısından çok öneml bu yazı.
  Nizam Güroy
  Yönetici-SMMM

 5. #5
  a.makineci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  a.makineci isimli Üye şuanda online konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  2.046

  Ynt: SGK % 5 Prim Desteği - muhasebe kaydı hk.

  Merhaba ;

  Faaliyetini program yazılımı konusunda sürdüren bir şirketin danışmanına ait bir yazı olmalı.
  Abdullah MAKİNECİ
  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Ekim.2008
  Mesajlar
  1.558

  Ynt: SGK % 5 Prim Desteği - muhasebe kaydı hk.

  Aktif Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yayınlamış.

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Ekim.2008
  Mesajlar
  1.558

  Ynt: SGK % 5 Prim Desteği - muhasebe kaydı hk.


 8. #8
  nguroy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nguroy isimli Üye şuanda online konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  12.410

  Ynt: SGK % 5 Prim Desteği - muhasebe kaydı hk.

  Evet bende 602 konusunda aynı fikri savunmuştum. Talha Apak da aynı görüşte idi Akif Bey de öyle demiş.

  Bence 602 doğrudur. Ancak 679 da kullanılsa pek yanlış olmaz.

  Kimse eleştirmez.
  Nizam Güroy
  Yönetici-SMMM

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Ekim.2008
  Mesajlar
  1.558

  Ynt: SGK % 5 Prim Desteği - muhasebe kaydı hk.

  Üstadın cevabı:

  4447'ye ve 5746'ya göre yapılacak işveren primi indirimi ve 5 puanlık indirimin muhasebe kayıtlarına nasıl intikal ettirileceği konusuna gelince, bildiğiniz gibi kanunda bunların gider yazılamayacağı, yani vergi matrahından indirilemeyeceği belirtiliyor. Sözünü ettiğiniz indirimler için iki şekilde işlem yapabilirsiniz.

  - İşverenlerce ödenmeyen primler hiç kayıtlara intikal ettirilmez. İşverenler sadece kendi ödeyecekleri kısmı gider yazarlar. Böylece desteklenen tutar gider yazılmamış olur.

  - Karşılanan tutarlar önce tahakkuk ettirilip gider yazılır, sonra (aynı veya müteakip maddede) ödenmeyen kısım gelir yazılarak gider kaydı dolaylı bir şekilde iptal edilir. Bu şekilde ödenecek vergiler tutarı da düzeltilmiş olur. Bu yöntem işlemlerin muhasebede iz bırakmasını sağlar. Bize göre bu iki yöntemin de uygulanması mümkündür.

  Yukarıda özet olarak açıklanan konuda detaylı bilgi gerektiğinde lütfen bizimle temas kurunuz.

  Saygılarımla,
  Erdoğan Sağlam


 10. #10
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  401

  Ynt: SGK % 5 Prim Desteği - muhasebe kaydı hk.

  Sn.nguroy arkadaşlar benden daha hızlı davranmışlar evet aktif ymm (http://www.....
  ye ait bir sayfadan yayınlanmış.. tabi ki de muhasebe nin yorum yönü de çok açık doğru anlaşılır olması kaydı ile tabiki de.. bence muhasebede birlik açısından böyle hazinenin karışılamış olduğu indirimin yine uygulamaya yönelik en azından muhasebe tek düzen hesap planı belli açık şu hesapta takip edebilirisniz diye bir de yazı yayınlayabilirlerdi..
  İzah edebileceğin herşey doğrudur mantığı işleteceğiz.
  bilgi Paylaşılsa bile tükenmeyen bir hazinedir.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Cevap: 20
  Son Mesaj : 10.Temmuz.2017, 15:55
 2. Sgk Nın İşyerine Geçmişe Yönelik İpc Ve Prim Borcu Tahakkuk Etmesi Muhasebe Kaydı Nasıl Olmalı ?
  Konu Sahibi mig23 Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 02.Kasım.2016, 14:13
 3. %5 lik SGK İndirimi ve Asgari Ücret Desteği Muhasebe Kaydı
  Konu Sahibi SCALPTER Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 18.Mayıs.2016, 18:44
 4. KOSGEB Yazılım Desteği Muhasebe Kaydı ? ? ?
  Konu Sahibi ahmetddr Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 16.Temmuz.2010, 13:38
 5. Prim Veren Firmanın Muhasebe Kaydı
  Konu Sahibi figo Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 15.Temmuz.2010, 16:07

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36