SGK 4/B (Bağ-kur) ile ilgili önemli duyuru



5510 sayılı kanunun 4.maddesi 1/b bendine göre (Bağ-Kur) 22.03.1985- 04.10.2000 tarihleri arasında 1479 sayılı kanuna göre vergi mükellefiyeti bulunmayan ancak;
Kanunla kurulu Meslek Kuruluşları kayıtlarına göre sigortalılıkları başlatılanlardan ;


5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanununa göre kurulan Ticaret ve Sanayi Odaları veya kanunla kurulu diğer Meslek kuruluşları üye kayıtlarına göre sigortalı olanların sigortalılıkları (vergi kayıtlarının olmaması veya 01.10.2008 tarihinden önce terk olması halinde ) 01.10.2008 tarihinde sona erdirilecektir.

Konunun önemine binaen ilgililere duyurulur

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
ADANA İL MÜDÜRLÜĞÜ