I. Bağ-Kur kaydı olmayanlara 01/04/2009 son fırsat
Bağ-Kur sigortalısı olması gerektiği halde, 01/10/2008 tarihine kadar Bağ-Kur?a kayıt ve tescillerini yaptırmayan sigortalılar için, sosyal güvenlik reformu olarak adlandırılan 5510 sayılı kanunla bir milat getirilmiştir.

Tarımsal faaliyette bulunan sigortalılar hariç olmak üzere, 4-1/b bendine göre sigortalılık niteliği taşıdıkları halde 1479 sayılı Kanun gereğince 01/10/2008 tarihine kadar kayıt ve tescillerini yaptırmayanların sigortalılıkları 01/10/2008 tarihinden itibaren başlatılacaktır.

Ancak, Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olanlar, Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortaklarının 01/10/2008 tarihinden itibaren sigortalılıkları başlatılanların, 01/10/2008 tarihi ile 4/10/2000 tarihi arasında geçen vergi mükellefiyet süreleri bulunmak kaydıyla, sigortalının 01/10/2008 tarihinden itibaren 6 ay içinde (01/04/2009 tarihine kadar) talepte bulunması halinde, vergi mükellefiyet sürelerinin tamamı talep tarihindeki prime esas kazancının % 32?si üzerinden borçlanma tutarı hesaplanacak ve sigortalıya tebliğ edilecektir.

Sigortalının kendisine tebliğ edilen borçlanma tutarının tamamını tebliğ tarihinden itibaren 6 ay içinde ödemesi halinde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Sigortalıya tebliğ edilen borç tutarının bu süre içerisinde tam olarak ödenmemesi halinde bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez ve ödenen tutar iade edilir.

Örneğin, serbest meslek faaliyetinden dolayı 01/01/2003 tarihinde vergi mükellefiyeti başlayan ancak, 01/04/2009 tarihine kadar Bağ-Kur sigortalılık tescil işlemini yaptırmayan Ahmet beyin sigortalılığı 01/10/2008 tarihi itibariyle başlatılacaktır.