kamu işçi maaş

Konu: Eksik Gün Bildirimi

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Şubat.2009
  Mesajlar
  60

  Eksik Gün Bildirimi

  öncelikle herkese kolay gelsin
  Kısmi süreli çalışan bi personelimiz var.
  (Kısmi Süreli noter Onaylı İş Sözleşmesi var)
  Ben her ay Eksik gün bildirimi yapıyorum(izleyen ayın sonuna kadardı sgk ya verilme süresi) fakat ekimden beri izleyen ayın 23. ü olmuş :'( ve ben 5 aydır verilmesi gereken sürede vermedim. Bunun para cezası varmı ? Neye göre hesaplanıyor ?
  Şubat ayında 2 kişide istirahatliydi bu 2 kişiyle beraber kısmi süreli çalışanında ek-8 ini bugün verdim daha bugün memur beni uyarıyo bu cezalı olur diye 5 aydır 23 ünden sonra veriyorum be adam niye bi söylemezsin :'(


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Şubat.2009
  Mesajlar
  126

  Ynt: eksik gün bildirimi

  Asgari ücretin 1/8 oranında ipcsi var..
  Bilgi paylaştıkça artar..

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Şubat.2009
  Mesajlar
  60

  Ynt: eksik gün bildirimi

  her ay içinmi asgari ücretin 8/1 i ?
  Birde ek-8 deki kişi sayısı idari para cezasının hesaplanmasında etkilimi ? Yoksa o ayki ek-8 geç bildirimi içinde kaç kişi olursa olsun asgari üzretin 8/1 i mi ?
  Bu ceza nerde geçiyo kanun maddesi olarak yada yönetmelik
  Yardımcı olurmusunuz ...


 4. #4
  T U R K O - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  T U R K O Guest

  Ynt: eksik gün bildirimi

  Onların söylemesi değil sizin kanunları ve uygulamaları sıkı bir şekilde takip edip uygulamanız gerkiyor. Başkasının dediği ile yola çıkarsanız verecekleri hatalı bilgi nedeni ile cezalarla karşılaşırsınız.
  -/-
  Eğer eksik gün nedeni olarak verdiğiniz belgeler istirahat raporu gibi sonradan düzenlemeyecek bir belgeye dayanıyorsa içiniz rahat olsun hiç bir yaptırım ile karşılaşmazsınız. Ancak ücretsiz izin dilekçesi gibi bir belge ise eksik günlü verdiğiniz aylık prim belgenizi iptal/ek yaparak 30 gün ve kazanç olacak şekilde düzeltmeli ve ipc katlanmalısınız.

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Ocak.2008
  Mesajlar
  1.516

  Ynt: eksik gün bildirimi

  5510 sayılı kanunun 86. maddesinde
  Sigortalıların otuz günden az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin aylık
  prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken süre içinde Kuruma verilmemesi
  veya verilen bilgi ve belgelerin Kurumca geçerli sayılmaması halinde, otuz
  günden az bildirilen sürelere ait aylık prim ve hizmet belgesi Kurumca re?sen
  düzenlenir ve muhteviyatı primler, bu Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.

  SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ
  sigortalıların eksik gün bildirimine ilişkin bilgi formu (Ek-10) ekinde Kuruma verilir veya Acele Posta Servisi, iadeli taahhütlü ya da taahhütlü olarak gönderilir.
  diyor.
  Sonuç olarak mevzuattan kaynaklanan ve süresinde Gönderilmeyip sonradan gönderilen Eksik Gün Bildirimi'ne ceza uygulanacağı yönünde bir madde bulunmamaktadır.
  Ancak ilgili mevzuatta görüldüğü üzere Kurumun eksik günleri kabul etmeme ve resen tahakkuk ettirme yetkisi vardır. Bu eksik günler için vereceğiniz ek nitelikteki belgeler nedeniyle İdari para cezası uygulanır. Ayrıca kurum resen düzenleme yaparsa ipc uygulanır.
  Ancak kurumun belgeleri kabul etmesi için sonradan düzenlenebilir belgeler olmaması gerekir. Örneğin Ücretsiz İzin formu gibi.
  Şayet bu şekilde düzenlenen belge yok ise ceza uygulanmaz.


  İnsan, ancak çalıştığının karşılığını alır.

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Şubat.2009
  Mesajlar
  60

  Ynt: eksik gün bildirimi

  5510 SAYILI KANUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI:
  5510 sayılı Kanuna göre 1/10/2008tarihinden itibaren uygulanması gereken idari para cezaları aşağıda tablohalinde belirtilmiştir.
  İ.P.C KANUN HÜKMÜ
  YÜKÜMLÜLÜK
  YASAL SÜRESİ
  FİİL TARİHİ
  VERİLECEK İ.P.C TUTARI

  102/1-a-1
  5510 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen sigortalı işe giriş bildirgesi ile 61 inci maddesinde belirtilen genel sağlık sigortası giriş bildirgesinin verilmemesi yada e-Sigorta ortamında bildirilmesi gerektiği halde bildirilmemesi
  1- Sigortalıyı işe başlatmadan önce sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmemesi yada
  e-sigorta ortamında gönderilmemesi
  2- 60 ncı madde kapsamında 1 ay içersinde genel sağlık sigortası giriş bildirgesi vermekle yükümlü oldukları halde anılan bildirgenin verilmemesi
  Belgenin verilmesi gereken sürenin son günü
  Her bir sigortalı için A.Ü

  102/1-a-2
  Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin Kurumca tespit edilmesi

  Belgenin verilmesi gereken sürenin son günü
  Her bir sigortalı için A.Üx2

  102/1-a-3
  Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmemesinin Kurumca tespit edildiği yada kamu kurum ve kuruluşlarından alınan belgelerden tespit edilmesi halinde ilgili idarenin yazısının Kuruma intikal ettiği tarihi takip eden bir yıl içersinde tekrarlanması

  Belgenin verilmesi gereken sürenin son günü
  Her bir sigortalı için A.Üx5

  102/1-b
  5510 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde öngörülen işyeri bildirgesinin verilmemesi yada e-Sigorta üzerinden göndermekle yükümlü oldukları halde gönderilmemesi
  En geç sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarihte
  Belgenin verilmesi gereken sürenin son günü
  1- Kamu idareleri ile Bilanço esasına göre defter tutan işyerleri A.Üx3
  2- Diğer defterleri tutan işyerleri A.Üx2
  3- Defter tutmakla yükümlü olmayan işyerleri A.Ü

  102/1-c-1,2
  Asıl veya ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin, Kurumca belirlenen şekil ve usulde süresi içinde Kuruma verilmemesi yada e-Sigorta yoluyla gönderilmemesi
  İlişkin olduğu ayı takip eden ayın 23'ü
  Belgenin verilmesi gereken sürenin son günü

  Her bir fiil için;
  1- Belgenin asıl olması halinde A.Üx2'yi geçmemek üzere belgede kayıtlı sigortalı sayısıxA.Ü/5
  2- Belgenin ek olması halinde, A.Üx2'yi geçmemek üzere belgede kayıtlı sigortalı sayısıxA.Ü/8

  102/1-c-3
  Sigortalıların otuz günden az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken süre içinde Kuruma verilmemesi veya verilen bilgi ve belgelerin Kurumca geçerli sayılmaması nedeniyle ek belgenin Kurumca re?sen düzenlenmesi
  ilişkin olduğu ayı takip eden ayın 23 üne kadar
  Belgenin verilmesi gereken sürenin son günü
  A.Üx2'yi geçmemek üzere belgede kayıtlı sigortalı sayısıxA.Ü/2

  102/1-c-4
  Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Kuruma bildirilmediğinin yada eksik bildirildiğinin (hizmet yada kazançlarının) Kamu kurum ve kuruluşlarından alınan bilgilerden veya Kurumun kontrolle görevli memurlarınca tespit edilmesi
  ilişkin olduğu ayı takip eden ayın 23 üne kadar
  Belgenin verilmesi gereken sürenin son günü
  Belgenin asıl yada ek nitelikte olup olmadığı işverence düzenlenip düzenlenmediğine bakılmaksızın A.Üx2

  102/1-d
  Asgari işçilik incelemesinin Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yada SMMM, YMM lerce yapıldığı durumlarda belgenin Kurumca Re'sen düzenlemesi
  ilişkin olduğu ayı takip eden ayın 23 üne kadar
  Belgenin verilmesi gereken sürenin son günü
  Asgari işçilik tutarının maledildiği her bir ay için A.Üx2

  102/1-e
  İşyerine ait defter, kayıt ve belgelerin ibraz edilmesine ilişkin Kurumca gönderilen yazının alındığı tarihten itibaren on beş gün içinde mücbir sebep olmaksızın Kuruma ibraz edilmemesi,
  Kurumca yapılan tebligatın alındığı tarihten itibaren onbeş gün içinde
  Tebligatın alındığı tarihi takip eden 15 inci gün
  1) Bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için, A.Üx12
  2) Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için A.Üx 6
  3) Defter tutmakla yükümlü değil iseler, A.Üx3

  102/1-e-4
  İşyerine ait defterlerin kullanılmaya başlanmadan önce tasdik ettirilmesi zorunlu olduğu halde tasdiksiz kullanılmış olması,
  Yasal Süresi içinde verilmiş olmasına rağmen Kurumca geçerli sayılmaması
  1-Yeni işyerlerinde işin başladığı tarihten önceki gün
  2- Devam eden işyerlerinde, defterin kullanılacağı yıldan önceki yılın son günü
  Tutmakla yükümlü olunan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilen ceza tutarını (A.Üx12,6,3) geçmemek üzere, geçersizlik halinin gerçekleştiği her bir ay için A.Ü / 2

  102/1-e-4
  İşyerine ait defterlerin bilanço esasına göre tutulması gerekirken işletme hesabını esasına göre tutulmuş olması,
  Yasal Süresi içinde verilmiş olmasına rağmen Kurumca geçerli sayılmaması
  Bilanço esasına göre tutması gereken defterin yasal tasdik süresinin son günü
  Tutmakla yükümlü olunan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilen ceza tutarını (A.Üx12,6,3) geçmemek üzere, geçersizlik halinin gerçekleştiği her bir ay için A.Ü / 2

  102/1-e-4
  İbraz edilen defter ve belgelerin spek tutarlarının belirlenmesine imkan vermeyecek şekilde usulsüz ve noksan tutulması yada hesap defterlerine sigortalıya yapılan ödemelerin işlenmemiş olması
  Yasal Süresi içinde verilmiş olmasına rağmen Kurumca geçerli sayılmaması
  İlişkin olduğu ayın son günü
  Tutmakla yükümlü olunan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilen ceza tutarını (A.Üx12,6,3) geçmemek üzere, geçersizlik halinin gerçekleştiği her bir ay için A.Ü / 2

  102/1-e-5
  İbraz edilen aylık ücret tediye bordrosunda yeralması gereken bilgilerin eksik olması nedeniyle Kurumca geçersiz sayılması,
  Yasal Süresi içinde verilmiş olmasına rağmen Kurumca geçerli sayılmaması
  Ücret tediye bordrosunun İlişkin olduğu ayın son günü
  Her bir geçersiz ücret tediye bordrosu için A.Ü / 2

  102/1-f
  Asgari işçilik uygulaması kapsamında Kurumca kamu kurum ve kuruluşlarından yada bankalardan istenilecek bilgi ve belgelerin Kanunda belirtilen sürede gönderilmemesi
  Kurum tarafından gönderilen yazının ilgili kamu idaresi yada banka tarafından alındığı tarihten itibaren 1 ay içersinde
  Bir aylık sürenin son günü
  A.Üx2

  102/1-f
  Kurumca onaylanan Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin işyerinde asılı tutulmaması
  Kuruma verilmesi gereken sürenin son gününü takip eden günden başlanarak müteakip belgenin verilmesi gereken sürenin son gününe kadar
  Müteakip belgenin verilmesi gereken son gün
  A.Üx2

  102/1-g
  Sigortalı işten ayrılış bildirgesinin verilmemesi (Sadece 4/1-b sigortalıları için)
  en geç on gün içersinde
  on günlük sürenin son günü
  A.Ü

  102/1-g
  Kamu idarelerince vazife malüllüğüne sebep olan olayın Kuruma bildirilmemesi
  en geç onbeş işgünü içersinde
  onbeş günlük sürenin son günü
  A.Ü

  102/1-g
  90 ıncı maddesinin birinci fıkrasına istinaden, ihale konusu işleri üstlenenlerin ve bunların adreslerinin ihale makamlarınca Kurumumuza bildirilmemesi,
  İhale sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren onbeş gün içinde Kuruma
  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 inci gün
  A.Ü

  102/1-g
  Kamu idarelerinin yada bankaların işlem yaptığı kişilerle ilgili sigortalılık kontrolü neticesinde sigortalılığı bulunmayan kişilerin Kuruma bildirilmemesi


  Her bir sigortalı başına A.Ü/10

  102/1-h
  11 inci maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden, şirket kuruluşu aşamasında çalıştırılacak sigortalı sayısını ve bunların işe başlama tarihinin işveren tarafından Ticaret sicil memurlularına bildirilmesi halinde anılan Kurum tarafından Kurumumuza bildirilmemesi
  Ticaret Sicil Müdürlüğüne yapılan bildirimlerin on gün içinde Kuruma bildirilmemesi,
  on günlük sürenin son günü
  Her bir bildirim yükümlülüğü için A.Ü

  102/1-h
  Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili kamu ve özel hukuk tüzel kişilerince ruhsat niteliği taşıyan işlemlere ilişkin belgeler ile istihdama ilişkin bilgilerin Kuruma bildirilmemesi
  İşverence verildiği tarihten itibaren 1 ay içinde bildirilmesi
  1 aylık sürenin son günü
  Her bir bildirim yükümlülüğü için A.Ü

  NOT:
  A.Ü: Asgari Ücret 7. #7
  Üyelik tarihi
  Şubat.2009
  Mesajlar
  60

  Ynt: eksik gün bildirimi

  Az önce gönderdim 5510 a göre ipc ler :-[
  Memur söylemedi derken 5 aydır veriyorum bunu veriyosunuz ama yasal süresi geçti vs... hiçbişey söylemediler 5 aydır.
  Yoksa tabiki işimi takip etmem gerek. :-[
  Hata bende tabiki :-[
  5 aydır yanlış veriyorum evraktaki kişi sayısı*asgari ücret/2

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Ocak.2008
  Mesajlar
  1.516

  Ynt: eksik gün bildirimi

  Bu Belgeyi geç verdiniz diye ceza olayını ben bulamadım. Hangi maddede yazıyor :d
  5510 102/1/c/3 de yazan madde
  3) Ek belgenin 86 ncı maddenin beşinci fıkrasına istinaden Kurumca
  re?sen düzenlenmesi durumunda, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek
  kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin
  yarısı tutarında,
  86 maddenin 5.fıkrası dikkatli okuyun lütfen
  Sigortalıların otuz günden az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin aylık
  prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken süre içinde Kuruma verilmemesi
  (buraya dikkat) veya verilen bilgi ve belgelerin Kurumca geçerli sayılmaması halinde, otuz
  günden az bildirilen sürelere ait aylık prim ve hizmet belgesi Kurumca re?sen
  düzenlenir ve muhteviyatı primler, bu Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.


  Sonuç olarak yukarıda söylediğim şeyler geçerli. Kurum belgeyi kabul etmesse yani belgeyi resen düzenlerse ceza yersiniz. Yani Kuruma belgeyi geç verdiniz diye ceza yok.

  İnsan, ancak çalıştığının karşılığını alır.

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  306

  Ynt: eksik gün bildirimi

  sn. mohicans
  Ek Belge süresi içerisinde verilmez ise ipc olmaz mı ?
  Sevdiğine köle olunca gönül, Nuh tufanına kucak açarmış...

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Şubat.2009
  Mesajlar
  126

  Ynt: eksik gün bildirimi

  Sn. mohicans,

  Sigortalıların otuz günden az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin aylık
  prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken süre içinde
  Kuruma verilmemesi
  veya verilen bilgi ve belgelerin Kurumca geçerli sayılmaması halinde, otuz
  günden az bildirilen sürelere ait aylık prim ve hizmet belgesi Kurumca re?sen
  düzenlenir ve muhteviyatı primler, bu Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.

  Ekim ayından itibaren aylık bildirgelerin verilme süresi ilgili ayı takip eden ayın 23'üne kadar (tatil günlerine raslamadığı sürece) bu tarihten sonra verilen bildirgeler için eksik gün bildirimi için 5510 sayılı kanunun c bendine istinaden (ek belgenin 86.cı maddenin beşinci fıkrasına istinaden Kurumca re'sen düzenlenmesi durumunda, aylık asgâri ücretin yarısı tutarında,) ipc cezası uygulanır...
  Bilgi paylaştıkça artar..

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Sgk Eksik Gün Bildirimi Hk
  Konu Sahibi sercincumhuriyet Forum Konu Dışı
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 15.Nisan.2015, 17:29
 2. Eksik gün bildirimi
  Konu Sahibi halasibel Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 25.Mayıs.2011, 21:08
 3. Eksik gün bildirimi hk.
  Konu Sahibi karsiyaka84 Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 17.Mayıs.2011, 14:46
 4. eksik gün bildirimi
  Konu Sahibi nurullahhacilar Forum Konu Dışı
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 31.Temmuz.2009, 18:23
 5. SSK Eksik Gün Bildirimi
  Konu Sahibi beyza Forum SSK Mevzuatı (Arşiv)
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 07.Aralık.2006, 14:31

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36