AYLIK BAĞLAMA SÜRELERİNİN KISALTILMASI ve BUNUNLA İLGİLİ OLARAK SİGORTALILARIMIZIN
YAPACAĞI İŞLEMLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Kurumumuzca aylık bağlama işlemlerinin kısa sürede sonuçlandırılması ve
sigortalılarımızın mağduriyetlerinin önlenmesi için bir dizi tedbir alınarak,
uygulamaya başlanmıştır. Aylık bağlama işlemlerinin gecikmesinin altındaki
temel nedenler göz önünde bulundurulduğunda, yapılan düzenlemelerin istenen
sonucu sağlaması için sigortalılarımızın hizmet birleştirme, mükerrer sigorta
sicil numaralarını tekleştirme gibi işlemleri aylık bağlama talebinden en az bir
yıl önce gerçekleştirmeleri büyük önem taşımaktadır.

Durumları aşağıdaki şartlara uyan sigortalılarımızın, aylık bağlama
işlemlerindeki gecikmeleri en aza indirmek, hizmetlerini birleştirmek, sigorta
sicil numaralarını tekleştirmek üzere hizmet akdi ve bağımsız çalışan
sigortalıların en son çalışmalarının bulunduğu il müdürlüklerimize, kamu
çalışanlarının ise çalıştıkları kurumlara aylık talebinden en az bir yıl önce
başvurmaları önemle hatırlatılır.

- Birden fazla sigorta sicil numarası bulunan,
- Birden fazla ilde çalışmaları bulunan,
- Birden fazla sosyal güvenlik kanununa (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı)
veya sigortalılık haline (4/a, 4/b veya 4/c) tabi çalışmaları olan,

Sigortalılarımız söz konusu işlemler için öncelikle emeklilik durumlarıyla
ilgili Kurumumuzun www.sgk.gov.tr web sayfası, ?Çalışan? bölümünün altında
bulunan ?Ne zaman emekli olurum? başlıklı interaktif hizmet linkini kullanarak
bilgi alabilirler.

FERHAT

kAYNAK:SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
BAŞKANLIĞI