kamu işçi maaş

Konu: Özürlü Çocuk

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Mart.2009
  Mesajlar
  99

  Özürlü Çocuk

  Bir işverenin işçisinin bakmakla yükümlü olduğu zihinsel özürlü çocuğu var. Bunun için asgari geçim indirimi uygulayabilirmiyiz. Bu çocuğun sağlık imkanlarından yararlanması için ne yapmamız gerekiyor.

  Çocuğu 1978 doğumlu kız çocuğu.


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Ocak.2008
  Mesajlar
  1.516

  Ynt: Özürlü Çocuk

  1-Asgari geçim indirimininden yararlanamaz.
  Madde 0032: Asgari geçim indirimi

  (3239 sayılı Kanunun 138 inci maddesiyle, 01.01.1986 tarihinden geçerli olarak yürürlükten kaldırılmıştır.) (04.04.2007 tarih ve 26483 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5615 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle başlığı ile birlikte yeniden düzenlenen ve 01.01.2008 tarihinden itibaren elde edilecek gelirlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren şekli.) Ücretin gerçek usulde vergilendirilmesinde asgari geçim indirimi uygulanır.

  Asgari geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50’si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5 diğer çocuklar için % 5’idir. Gelirin kısmi döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır. Asgari geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile 103 üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz.

  İndirimin uygulamasında "çocuk" tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dahil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, "eş" tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder.

  İndirim tutarının tespitinde mükellefin, gelirin elde edildiği tarihteki medeni hali ve aile durumu esas alınır. İndirim, yukarıdaki oranlara göre hesaplanan tutarları aşmamak kaydıyla, ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı, çocuklar için eşlerden yalnızca birisinin gelirine uygulanır. Boşananlar için indirim tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınır.

  Bakanlar Kurulu, indirim konusu yapılacak toplam tutarın asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşmaması şartıyla ikinci fıkrada belirtilen asgari geçim indirimi oranlarını artırmaya veya kanuni oranına kadar indirmeye yetkilidir.

  Asgari geçim indiriminin uygulama dönemleri ve mahsup şekli ile diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.

  2-Sakatlık İndiriminden 31. maddeye göre yararlanamaz. ,Ancak 89/3 maddeye göre yararlanabilir. Ya bu ülkede kanunlar ne kadar sık değişiyor. ;D
  Sakatlık indirimi
  Madde 31-
  (4842 sayılı Kanunun 3'üncü maddesiyle değişen madde Yürürlük; 01.01.2004)Çalışma gücünün asgarî % 80'ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece sakat, asgarî % 60'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece sakat, asgarî % 40'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece sakat sayılır ve aşağıda sakatlık dereceleri itibariyle belirlenen aylık tutarlar, hizmet erbabının ücretinden indirilir.
  Sakatlık indirimi;

  - Birinci derece sakatlar için 440.000.000 lira,(*) (266 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2008 yılı için 600 YTL.)

  - İkinci derece sakatlar için 220.000.000 lira,(**) (266 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2008 yılı için 300 YTL.)

  - Üçüncü derece sakatlar için 110.000.000 liradır.(***) (266 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2008 yılı için 150 YTL.)
  İnsan, ancak çalıştığının karşılığını alır.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Mart.2009
  Mesajlar
  99

  Ynt: Özürlü Çocuk

  Veysi SEVİĞ - Özürlü çocuk için vergi indiriminde yaş sınırı yok
  (20.06.2007)
  Çalışanların bakmakla yükümlü oldukları özürlülerin tespitinde vergi
  indirimi uygulanıyor. Eş, anne, baba ve çocuklarında sakatlık
  tespiti yapıldığında ücretli ayrıca ücret gelirlerinde de indirim
  hakkı kazanıyor...
  Çalışanların bakmakla yükümlü oldukları özürlülerin tespitinde vergi
  indirimi uygulanıyor. Eş, anne, baba ve çocuklarında sakatlık tespiti
  yapıldığında ücretli ayrıca ücret gelirlerinde de indirim hakkı kazanıyor.  ÖZÜRLÜLERDE VERGİ İNDİRİMİ
  SORU: İşyerinde çalışanlardan ikisinin çocuğu, birinin de eşi özürlü. Bu
  durumda çalışana yapılan ücret ödemelerinden sakatlık indirimi yapılabilir
  mi? Özellikle eşin sakatlık indiriminden yararlandırılması söz konusu
  olabilir mi?
  Gelir Vergisi Kanunu?nun 31. maddesi hükmüne göre çalışma gücünü kaybetmiş
  bulunan hizmet erbabının bu indirimden yararlandırılması gerekmektedir.
  Bilindiği üzere sakatlık indirimi uygulaması ile ilgili olarak yürürlükte
  bulunan ?Hizmet Erbabının Sakatlık Derecelerinin Tespit Şekli ile
  Uygulaması Hakkında Yönetmelik? hükümleri de bu yöndedir.
  YANIT: Sakatlık İndirimi Gelir Vergisi Yasası?nın 31 ve 89. maddeleri
  uyarınca uygulanmaktadır. Buna göre sakatlık indiriminden;
  * Özürlü hizmet erbabı
  * Bakmaya yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan hizmet erbabı,
  * Özürlü serbest meslek erbabı,
  * Bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan serbest meslek erbabı,
  * Basit usulde vergilendirilen özürlüler,
  yararlanabilmektedir.
  Sakatlık indirimi ile ilgili olarak Gelir Vergisi Yasası?nın 89/3.
  maddesinde yer alan düzenleme uyarınca ?Bu indirimden bakmakla yükümlü
  olduğu özürlü kişi bulunan serbest meslek erbabı ile hizmet erbabı da?
  yararlanabilmektedir.
  Sakatlık indirimi uygulamasında bakmakla yükümlü olan kişi tabirinden,
  özürlü kişinin tabi olduğu çalışma mevzuatı veya bağlı bulunduğu sosyal
  güvenlik kurumunun mevzuatına göre bakmakla yükümlü sayılan anne, baba, eş
  ve çocukları anlaşılır. Bu bağlamda çocuklarda yaş sınırlamasına
  gidilmeksizin işlem yapılır.
  Bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan hizmet erbabı çalıştığı
  işyerinden veya duruma göre kayıtlı olduğu sosyal güvenlik kuruluşundan
  aldığı özürlü kişiye ait sağlık karnesinin kimlik bilgileri içeren
  sayfalarının bir örneğini, ilgili müdürlüklere vermek zorundadır.
  Dolayısıyla ücretlilerin bakmakla yükümlü bulundukları kişilerden herhangi
  birinin sakatlığı söz konusu ise bu durumun tespit sonuçlarına göre
  indirimden yararlandırılması, bu bağlamda da ücret geliri elde edenlerin
  ücret gelirlerine indirimin uygulanması gerekmektedir.
  Yukarıda da belirttiğimiz gibi eşin sakatlığı halinde eşe bakmak zorunda
  olan ücretlinin bu indirimden yararlandırılması yasa hükmü gereğidir.
  Ayrıca çocukların özürlü olması halinde, ücretli çalışan ve çocuğa
  bakmakla yükümlü bulunan anne veya babanın da çocuk için yaş sınırlaması
  olmaksızın indirimden yararlandırılması gerekmektedir. (V. Seviğ)
  Bu yazı 2007 de yazılmış. Bunu okuduğum için sormustum. Acaba değişiklik var mı yada uygulama nasıl diye.

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Ocak.2008
  Mesajlar
  1.516

  Ynt: Özürlü Çocuk

  Sayın Çetin bey,
  Yukarıdada değindiğim gibi Bu ülkede kanunlar sık sık değişiyor.
  İnanın benimde kafam karıştı. Şimdi 31. maddeye göre indirim hakkı 4842 sayılı yasa ile kalkmış.
  Ancak 89/3 maddeye göre özürlü indirim hakkı görünüyor.
  31. maddenin değişmeden önceki şeklide yararlanabilir görünüyor. 31. maddenin değişmeden önceki şekline göre yayınlanan 222. sayılı gv tebliğine görede yararlanabilir görünüyor.
  Sonuç olarak şu an itibariyle yalnızca 89/3 maddeye göre indirim hakkından yararlanabilir görünüyor.
  İnsan, ancak çalıştığının karşılığını alır.

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Mart.2009
  Mesajlar
  99

  Ynt: Özürlü Çocuk

  Peki bu çocuk sağlık yardımlarından yararlanabilir mi Onun için ne yapmak gerekiyor. Babası üzerinden yararlandırmak için.

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2007
  Mesajlar
  204

  Ynt: Özürlü Çocuk

  GENEL SAĞLIK SİGORTALISININ BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU KİŞİLER

  1) 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin (c) bendinin (1), (2) ve (7) numaralı alt bentlerinin dışında kalan genel sağlık sigortalısının, sigortalı veya isteğe bağlı sigortalı sayılmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan;

  a) Eşi,
  b) 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi hâlinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi hâlinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın çalışma gücünü en az % 60 oranında yitirdiği kurum sağlık kurulu tarafından tespit edilen evli olmayan çocukları,
  c) Her türlü kazanç ve irattan elde ettiği gelirinin asgari ücretin net tutarından daha az olan ve diğer çocuklarından sağlık yardımı almayan ana ve babası,

  genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak kabul edilir.

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Mart.2009
  Mesajlar
  99

  Ynt: Özürlü Çocuk

  ry08 Bilgilerin doğru yalnız bu bilgilerde bir sorun var. Ben Karne servisiyle direk görüstüm kız çocuğuysa kimlik fotokopisini getir hemen açarız yaş önemli değil dedi. Yaşının 35 olduğunu söylememe rağmen. Yaş uygulamasında karne servisi kanun çıktıktan sonra doğan çocukları kapsıyor. yani 2008/10 dan sonra doğan çocuklar yaş uygulamasından etkileniyor. önce doğanlara herhangi bir uygulama yok. Saydığınız kanuna göre kız yada erkek çocuğu ayrımı yapılmamış. Benim anladığım 25 yaşından sonra eğer herhangi bir sağlık sıkıntıtı yoksa anne babası üzerinden muayene olamıyor.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Özürlü Çocuk Parası
  Konu Sahibi FNDŞAHİN Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 9
  Son Mesaj : 18.Mart.2011, 16:07
 2. Özürlü çocuk annesinin emekliliği
  Konu Sahibi T U R K O Forum Sosyal Güvenlik Mevzuatı Makaleleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 26.Ağustos.2009, 17:01
 3. Özürlü Çocuk Annesi Memura Müjde!
  Konu Sahibi T U R K O Forum Sosyal Güvenlik Mevzuatı Makaleleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 01.Haziran.2009, 11:30
 4. Çocuk SSK
  Konu Sahibi ırmak Forum SSK Mevzuatı (Arşiv)
  Cevap: 6
  Son Mesaj : 06.Mayıs.2008, 13:24
 5. Özürlü Çocuk Vergi İndirimi
  Konu Sahibi e-caliskan Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 17.Ekim.2006, 13:34

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36