İyi çalışmalar
Eğitim kurumu işleten bir mükellefimiz var. Mükellefimiz "Özel öğretim Kurumları Kanunu'nun 9. maddesi gereğince öğretmenlere kıdemlerine göre dengi resmi okullarda ödenen aylık ile sosyal yardımlardan az olamaz" hükmü gereğince öğretmenlerinin maaşlarına denge tazminatları ödemeleri yapmaktadır. 25.10.2008 tarih ve 27035 sayılı resmi gazetede yayımlanan 375 sayılı KHK genelgesinin 2. maddesine göre devlet memurlarına yapılan ek ödemenin damga vergisi hariç hiçbir kesintiye uğramıyacağı belirtilmiştir. Bizde öğretmenlerimize aynı şekilde ek ödeme yapmaktayız. Mart ayında 9/1 bir öğretmenin aldığı ek ödeme olan 259,23 TL'yi bizde aynı kıdemdeki öğretmenimize 259,23 TL ödemekteyiz ve bu ödemelerle ilgili gelir vergisi kesintisi yapmamaktayız ancak bu ödemeleri SSK Prime esas kazanç tutarına ekleyip eklemeyeceğimizi bilmiyoruz. Bu konuda yardımcı olursanız çok sevinirim.Saygılarımla...