2926 Sayılı Yasa'nın 36. maddesi kapsamında Kurum'un prim alacaklarını Bakanlar Kurulu kararı ile ürün bedellerinden tevkifat suretiyle tahsil etmesi mümkündür. hükmünden haraketle SGK cezalı pirim tahsilatının mevzuattaki yeri konusunda bilgisi olan arkadaşlar bu bilgilerini paylaşabilirmi?