cfo-bmi

Konu: Malulen Emeklilik

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Nisan.2009
  Mesajlar
  2

  Malulen Emeklilik

  merhabalar,
  benim eşim 16.07.1976 doğumlu ve tek kulağı çocukluğundan beri hiç duymuyor.
  şuanda ssklı olarak 2346 gün primi var.işe giriş tarihi 01.11.1996
  merak ettiğimiz konu kulağı nedeniyle erken emeklilik söz konusu olablir mi?
  olursa ne zaman olabilir?
  şimdiden teşekkürler...


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Eylül.2005
  Mesajlar
  866

  Ynt: Malulen Emeklilik

  SGK'ca yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarında yapılacak muayene ve tetkikler sonucu en az yüzde 40 çalışma gücü kaybının Sosyal Güvenlik Kurumu Merkez Sağlık kurullarınca onaylanması durumunda çalışma gücü kaybına dayanarak, kademelere göre emekli olma hakkı elde edilir.
  Verdiğiniz bilgilere göre, söz konusu rapor alındığı taktirde, 17 yıllık sigortalılık süresi ve 3920 gün prim ödemesi ile yaşa bağlı olmaksızın emekli olabilir.


 3. #3
  Üyelik tarihi
  Şubat.2008
  Mesajlar
  408

  Ynt: Malulen Emeklilik

  sayın sever %40 değil %60 olacak maluliyette oran

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  306

  Ynt: Malulen Emeklilik

  Erkan AKTÜRK
  Sosyal Güvenlik Uzmanı
  erkanakturk2@hotmail.com


  ÖZÜRLÜLÜK NEDENİYLE ERKEN EMEKLİLİK
  Tarih: 26/09/2006
  Sayın Erkan Bey, Doğuştan sağ kolumdan özürlüyüm, meslekte kazanma gücümde % 40 yetersizdir raporum bulunmaktadır. ve yaklaşık 4 yıldır çalıştığım şirketten vergi indirimi alıyorum. Malulen emekli olabilmek için 10 yıl prim yatırma ve 15 yıl sigortalı olmak gerektiği hakkında bir bilgi aldım. 10.10.2006 yılında bu şartlar yerine geliyor. Yazdığınız yazıda buna dair bir şey göremedim. Bilginiz var ise emekli ola bilme imkanım var mı ? Kemal Şener
  Sn. kemal Şener?in sorusunu göz önünde bulundurarak sakatlık nedeniyle emekli olma şartlarını değerlendirmeye çalışacağız.
  Kemal bey, yürürlükteki yasa da dört şekilde emekli olunabilmektedir. Bunlar,
  a) Normal emeklilik,
  b) Erken yaşlanma nedeniyle emeklilik,
  c) Malulen emeklilik,
  d) Özürlülük nedeniyle erken emeklilik.

  506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun 53.ve 54.maddelerinde malulen emekli olma halleri ve malulen emekli olma şartları belirtilmiştir. Kanun maddelerini kısaca özetlersek;
  malul sayılabilmeniz için;
  a) Çalışma gücünüzü 2/3 oranında ( %67) yitirmiş olmanız ,
  b) 1800 gün prim ödemiş olmanız veya en az 5 yıldan beri sigortalı olmanız ve her yıla ortalama 180 gün prim ödenmiş olması gerekiyor.
  Sigortalı olarak çalışmaya başlamadan önce malulen emekli olmasını gerektirecek bir özrü olanlar, malulen emeklilik şartlarını taşısalar dahi bu haktan yararlanamazlar. Bu durumda olanlar işverenden alacakları yazı ile defterdarlığa müracaat etmeleri, defterdarlıkça sevkedilecek sağlık kurumundan en az % 40 oranında rapor almaları halinde vergi indiriminden yararlanabileceklerdir. Aynı zamanda vergi indiriminden yararlananlar erken emekli de olabilmektedirler.
  193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu?nun 2454 sayılı Kanunla değişik 31.maddesi ile getirilen Sakatlık nedeniyle vergi indiriminde yararlanmak isteyenlerin çalışma gücündeki yetersizlik oranını aşağıda belirtilen şekilde bir tasnif yapmıştır.
  a) en az % 40 oranında özürlü olanlar 3.dereceden sakat,
  b) en az % 60 oranında özürlü olanlar 2. dereceden sakat,
  c) en az % 80 oranında da özürlü olanlar 1. dereceden sakat olarak kabul edilmektedir.
  1.derece sakatlığı olanlar, yaşları ne olursa olsun en az 15 yıldan beri sigortalı olmaları ve en az 3600 gün prim ödenmiş olması,
  2.dereceden sakatlığı olanlar, yaşları ne olursa olsun en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve en az 3800 gün prim ödemiş olmaları,
  3. dereceden sakat onlalar da yaşları ne olursa olsun en az 20 yıldan beri sigortalı olmaları ve en az 4000 gün prim ödemiş olması şarttır.

  01.01.2007 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olan 5510 sayılı yasanın 28.maddesinde özürlülük nedeniyle erken emekli olma şartları düzenlenmiştir. Bu yasa gereği, sigortalı olarak çalışmaya başlamadan önce malulen emekli olmasını gerektirecek derecede özürü bulunan sigortalılar malulen emeklilik şartlarına tabi tutulmayacak ve bu haktan yararlandırılmayacaktır. Bu sigortalar;
  a) en az % 40 en çok % 49 oranında sakatlığı bulunan sigortalılar 3.dereceden özürlü olarak kabul edilecek ve bu sigortalılar en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve aynı zamanda en az 4680 gün,
  b) ) en az % 50 en çok % 59 oranında sakatlığı bulunan sigortalılar 2.dereceden özürlü olarak kabul edilecek ve bu sigortalıların en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve aynı zamanda en az 4320 gün,
  c ) en az % 60 oranında sakatlığı bulunan sigortalılar 1.dereceden özürlü olarak kabul edilecek ve bu sigortalıların en az 15 yıldan beri sigortalı olmaları ve aynı zamanda en az 3960 gün, yaşlılık,malullük primi bildirilmiş olması şarttır.

  Özürlülük nedeniyle erken emeklilik için son olarak şunu diyebiliriz.
  a) Özürlülük nedeniyle erken emekli olabilmek için öncelikle vergi indiriminde faydalanıyor olması gelmektedir.
  b) özürlülük nedeniyle emekli olacak sigortalılar için yaş şartı aranmayacaktır. Bu sigortalılar için öngörülen prim ve hizmet yılı şartlarını yerine getirmeleri halinde emekli olabileceklerdir.
  c) Özürlülük nedeniyle vergi indiriminden yararlanmak isteyenler İllerde; Defterdarlık Gelir Müdürlüğü ilçelerde ikamet edenler ise mal müdürlüğüne hitaben yazılan bir dilekçe ile birlikte aşağıda belirtilen evraklarla birlikte müracaat etmesi gerekmektedir.
  - 3 Adet Fotoğraf (Sağlık Kurulu Raporunun aslı olanlardan 1 adet fotoğraf istenmektedir. Yönetmeliğe uygun rapor örneği ekte yer almaktadır.)
  -Çalıştığı işyerinden alınacak hizmet erbabı olduğunu gösterir belge,
  -Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  -Sağlık karnesi fotokopisi.

  Sevdiğine köle olunca gönül, Nuh tufanına kucak açarmış...

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Şubat.2008
  Mesajlar
  408

  Ynt: Malulen Emeklilik

  sayın cheto izin örneklerinizde 506 lı kanuna göre belirlenmiş şartlar mevcut 5510 la şartlar değişti
  sigortalılık süresi 10 yıla çıkartıldı 1800 gün devam ediyor ayrıca bakınız ;


  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  Uzun Vadeli Sigorta Hükümleri

  Malûl sayılma

  MADDE 25- Sigortalının veya işverenin talebi üzerine Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60'ını kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalı, malûllük sigortası bakımından malûl sayılır.

  Ancak, sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce sigortalının çalışma gücünün % 60'ını kaybettiği önceden veya sonradan tespit edilirse, sigortalı bu hastalık veya özürü sebebiyle malûllük aylığından yararlanamaz.

  Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar, Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

  Malûllük sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları

  MADDE 26- Malûllük sigortasından sigortalılara sağlanan hak, malûllük aylığı bağlanmasıdır.

  Sigortalıya malûllük aylığı bağlanabilmesi için sigortalının;

  a) 25 inci maddeye göre malûl sayılması,

  b) En az on yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 gün veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl olan sigortalılar için ise en az beş yıldan beri sigortalı bulunup toplam 900 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması,

  c) Malûliyeti nedeniyle sigortalı olarak çalıştığı işten ayrıldıktan veya işyerini kapattıktan veya devrettikten sonra Kurumdan yazılı istekte bulunması,

  halinde malûllük aylığı bağlanır. Ancak, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanların kendi sigortalılığı nedeniyle genel sağlık sigortası primi dahil, prim ve her türlü borçlarının ödenmiş olması zorunludur.

  Malûllük aylığının hesaplanması, başlangıcı, kesilmesi ve yeniden bağlanması

  MADDE 27- Malûllük aylığı; prim ödeme gün sayısı 9000 günden az olan sigortalılar için 9000 gün üzerinden, 9000 gün ve daha fazla olanlar için ise toplam prim ödeme gün sayısı üzerinden, 29 uncu madde hükümlerine göre hesaplanır. Sigortalı başka birinin sürekli bakımına muhtaç ise tespit edilen aylık bağlama oranı 10 puan artırılır.

  4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılar için ayrı ayrı olmak üzere, malûllük sigortasından dosya bazında her yıl bağlanan aylıkların aylık başlangıç tarihinin ait olduğu yılın Ocak ayı itibarıyla yıl içine ait artışlar uygulanmaksızın hesaplanacak tutarları, yaşlılık sigortasından bir önceki yılın son ödeme ayında söz konusu sigortalılar için ayrı ayrı dosya bazında ödenen en düşük yaşlılık aylığından az olamaz.

  Malûllük aylığı, sigortalının;

  a) Malûl sayılmasına esas tutulan rapor tarihi yazılı istek tarihinden önce ise yazılı istek tarihini,

  b) Malûl sayılmasına esas tutulan rapor tarihi yazılı istek tarihinden sonra ise rapor tarihini,

  c) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında bulunanların çalıştıkları işyerine müracaatları halinde, görevlerinden ayrıldıkları tarihi,

  takip eden ay başından itibaren başlar.

  Sigortalı, aylığın başlangıç tarihinde geçici iş göremezlik ödeneği almakta ise malûllük aylığı geçici iş göremezlik ödeneği verilme süresinin sona erdiği tarihten sonraki ay başından başlar. Ancak, bağlanacak malûllük aylığı, sigortalının almakta olduğu geçici iş göremezlik ödeneğinin aylık tutarından fazla ise aradaki fark, bu maddenin üçüncü fıkrasına göre tespit edilecek tarihten başlanarak verilir.

  Malûllük aylığı almakta iken sigortalı olarak yeniden çalışmaya başlayanların veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya veya ikamete dayalı sosyal yardım almaya başlayanların malûllük aylıkları, çalışmaya başladıkları veya ikamete dayalı sosyal yardım almaya başladıkları tarihi takip eden ödeme dönemi başında kesilir.

  Bu Kanuna göre sigortalı olmayı gerektiren bir işte çalışması nedeniyle malûllük aylıkları kesilenlerden çalışması sona erip, malûllük aylığı bağlanması için yazılı istekte bulunanlara, kontrol muayenesine tâbi tutulmak ve malûllüğünün devam ettiği anlaşılmak şartıyla eski malûllük aylığı, yazılı istekte bulunduğu tarihten sonraki ay başından itibaren ödenmeye başlanır. Ancak, bu durumdaki sigortalılar için yazılı istek tarihlerine göre yeniden malûllük aylığı hesaplanır ve bu aylık önceden bağlanan malûllük aylığından fazla ise hesaplanan yeni aylık üzerinden ödeme yapılır.


 6. #6
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  306

  Ynt: Malulen Emeklilik

  Bilgi için teşekkür. Kazanılmış hakların değişmemesi gerekmezmi?
  Sevdiğine köle olunca gönül, Nuh tufanına kucak açarmış...

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Eylül.2005
  Mesajlar
  866

  Ynt: Malulen Emeklilik

  5510 Sayılı Kanunun 25. maddesi, 01.10.2008 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olanlar için uygulanır. Bu tarihten önce ilk defa sigortalı olanların kazanılmış hakları saklıdır.
  Yanıtımdaki emeklilik şekli ?malulen? değil, ?özürlü emeklilik? şeklidir.
  [quote]5510 SAYILI KANUN:
  GEÇİCİ MADDE 10- 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında olup bu Kanunun yürürlük tarihinden önce ilk defa sigortalı olanlardan, sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun mülga 53 üncü maddesine göre malûl sayılmayı gerektirecek derecede hastalık veya özürü bulunan ve bu nedenle malûllük aylığından yararlanamayan sigortalılar, yaşları ne olursa olsun en az onbeş yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3600 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartıyla yaşlılık aylığından yararlanırlar.
  Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlanmaya hak kazanmış durumda olan sigortalılar hakkında, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun mülga 60 ıncı maddesinin (C) bendinin (b) alt bendi ve geçici 87 nci maddesine göre işlem yapılır.

  Resul KURT 04.Ocak.2009
  Özürlü işçilerin emekliliği

  5510 sayılı Kanun?un geçici 10. maddesine göre;

  1- 01.10.2008 tarihinden önce ilk defa sigortalı olanlardan, sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun mülga 53. maddesine göre malûl sayılmayı gerektirecek derecede (2/3 oranında) hastalık veya özürü bulunan ve bu nedenle malûllük aylığından yararlanamayan sigortalılar,

  Yaşları ne olursa olsun en az onbeş yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3600 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartıyla yaşlılık aylığından yararlanacaklar.

  2- 01.10.2008 tarihinden önce sigortalı olup bu Kanunun yürürlük tarihinden önce veya sonra sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlanmaya hak kazanmış durumda olan sigortalılar hakkında, aşağıdaki tabloya göre işlem yapılır.

  5510 Sayılı Kanun?un yürürlüğe girdiği tarihten önce sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlananlardan yaşlılık aylığı bağlananların aylıklarının kesilmesi ve tekrar bağlanmasında bu Kanunun yürürlük tarihinden önceki hükümler geçerli olacaktır.

  SSK?lı özürlüler için bağlanacak aylıkların aylık bağlama oranı, 5400 gün üzerinden hesaplanan orandan az olamayacaktır.
  Rapor oranı ve derecesi
  Sigortalılık Başlangıcı I. Derece
  (Yüzde 80 +) II. Derece
  (Yüzde 60-79) III. Derece
  (Yüzde 40-59)
  05.08.1991 ve daha önce 15 yıl- 3600 gün 15 yıl- 3600 gün 15 yıl- 3600 gün
  06.08.1991-05.08.1994 15 yıl- 3600 gün 15 yıl, 8 ay-3680 gün 16 yıl, 3760 gün
  06.08.1994-05.08.1997 15 yıl- 3600 gün 16 yıl, 4 ay-3760 gün 17 yıl, 3920 gün
  06.08.1997-05.08.2000 15 yıl- 3600 gün 17 yıl, 3840 gün 18 yıl, 4080 gün
  06.08.2000-05.08.2003 15 yıl- 3600 gün 17 yıl, 8 ay-3920 19 yıl, 4240 gün
  05.08.2003 den sonra 15 yıl- 3600 gün 18 yıl-4000 gün 20 yıl-4400 gün

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Nisan.2009
  Mesajlar
  2

  Ynt: Malulen Emeklilik

  teşekkür ederim cevabınız için.peki acaba tek kulağın hiç duymaması durumunda %40 rapor veriliyor mu?

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Eylül.2005
  Mesajlar
  866

  Ynt: Malulen Emeklilik

  Tek kulağın duymaması, ne oranda rapora bağlanacağını hastane tetkikinde belli olur. Tahmin yapılmaz.

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Ocak.2006
  Mesajlar
  1.029

  Ynt: Malulen Emeklilik

  sayın evren7626;
  Size bir Örnek sağ kulakta 55 db sol kulakta 70 db tipi işitme kaybı olan birisine %33 rapor verdiklerini biliyorum.Tek kulaktaki işitme kaybı ile %40 rapor vermezler.Her iki kulağın hemen hemen hiç duymaması ve tedavi işitme cihazı ile duymasının sağlanamaması şartları bir araya gelirse ancak %40 rapor alabilir diye biliyorum siz yinede araştırın.
  Çalışma ve meslekte kazanma gücü kaybı tespit işlemleri yönetmeliğini inceleyiniz.Arama motorlarında bu şekilde aratırsanız erişirsiniz.
  Hasretim nazlıdır...

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Malulen Emeklilik
  Konu Sahibi wonderkid Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 12.Şubat.2016, 22:04
 2. Malulen emeklilik
  Konu Sahibi smmm.kus Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 08.Haziran.2012, 10:00
 3. Malulen Emeklilik İçin Dava Açabilir veya Engelli Emeklilik Yolunu Tutabilirsini
  Konu Sahibi T U R K O Forum Sosyal Güvenlik Mevzuatı Makaleleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 04.Nisan.2009, 11:14
 4. Malulen Emeklilik...?
  Konu Sahibi gurdal67 Forum SSK Mevzuatı (Arşiv)
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 25.Ekim.2007, 19:40
 5. Malulen Emeklilik
  Konu Sahibi umutgibi23 Forum SSK Mevzuatı (Arşiv)
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 31.Ekim.2006, 16:39

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36