2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun 36?ıncı maddesi ve 5510 sayılı yasanın 4 ve 88 maddeleri gereği müstahsilden Bağkur pirimi tevkifatı yapmakla yükümlü tutulan mükellef
bu yükümlüğüe uymayanlar hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlükleri geçmişe dönük cezalı pirim tahakkuku yapmaktadır. Böyle bir durumla karşı karşıya kalıp ihtilaf yaratan ve/veya bilgi sahibi olan formdaşların bilgi ve e önerilerini paylaşmalarını istiyorum. Saygılar ........