sigortalı kolu 21.04.2009 tarihinde kolunu kırmıştır bize 10 günlük işgöremezlik belgesininde işkazsı ile ilgili hiç bir bildirim yoktu bize 14.05.2009-29/05/2009 tarihili geeln raporda raporda iş kazası yazmaktadır ve bizde bu arada işkazısı olduğunu öğrendik haliylede bölge müdürlüğüne herhangi bir bildirimimiz olmadı (bölge müdürlüğünde dosyamızda bulunmamaktadır.)


şimdi ssk eksik gün bildirimi yapacağım bu sigortalı parasını almaya gittiğinde herhangi bir sorun yaşarmı yada biz bir sorun yaşarmıyız. veya ne gibi evrak isterler bizden