kamu işçi maaş

Konu: Vizite

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Mart.2007
  Mesajlar
  1.857

  Vizite

  İşçi işten çıktığından ne kadar süre sonrasına kadar vizite alabilir?

  ?Şahsiyetli kişiler inandıkları gibi ve tavizsiz yaşarlar. Böyle insanların hayat çizgilerini dünyevi endişeler değil, ulvi inançları belirler. Muhsin YAZICIOĞLU ömrü boyunca taviz vermeden yaşayan yüce bir kişilik??

 2. #2
  Üyelik tarihi
  Kasım.2006
  Mesajlar
  203

  Ynt: Vizite

  Yeni reformla çalışan hem kendisi, hemde eş, cocuk anne baba için son bir yıl içersinde 30 gün sigorta pirimi ödemesi şartı getirildiğinden bir yıl boyunca isteyebilir.
  Şenkayalı

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Ocak.2007
  Mesajlar
  239

  Ynt: Vizite

  son bir yıl içinde 30 gün sigortası yatmışsa, sigortalılık hali sona erdikten sonra 90 gün daha muayene olabilir.

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Şubat.2008
  Mesajlar
  408

  Ynt: Vizite

  sayın kenanacur ve sayın dwrn yanlış bilgilendirme yapmayın lütfen aşağıda genel sağlık sigortalısı işten ayrılan bir işçinin son bir yıl içersine toplam 90 günü varsa 90+10 gün sağlık yardımı alabilir.


  ALTINCI BÖLÜM
  Sağlık Hizmetlerinden ve Yol Gideri, Gündelik ve
  Refakatçi Haklarından Yararlanma Şartları
  Sağlık hizmetlerinden ve yol gideri, gündelik ve refakatçi haklarından yararlanma şartları
  MADDE 32 ? (1) Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetlerinden ve yol gideri, gündelik ve refakatçi haklarından yararlanabilmeleri için;
  a) Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (f) bentleri hariç diğer bentleri gereği genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihten önceki son bir yıl içinde toplam otuz gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının olması,
  b) Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (g) bendine tabi olan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yukarıdaki bentte sayılan şartla birlikte, sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihte atmış günden fazla prim ve prime ilişkin her türlü borcunun bulunmaması,
  c) Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentlerine tabi olan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin (a) bendinde sayılan şartla birlikte, sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihte prim ve prime ilişkin her türlü borcunun bulunmaması,
  şarttır.
  (2) Ancak;
  a) 18 yaşını doldurmamış kişilere sağlanan sağlık hizmetleri bedelleri,
  b) Acil hâllerde sadece acil hal nedeniyle sunulan sağlık hizmeti bedelleri,
  c) Sağlık Bakanlığınca duyurulan bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar listesinde yer alan hastalık tespit edilen kişilere, sadece bu hastalığı nedeniyle sunulan sağlık hizmeti bedelleri,
  ç) İş kazasına ve meslek hastalığına uğrayan kişilerin bu durumlarının belgelenmesi koşuluyla bu durumlarına ilişkin sağlanan sağlık hizmetleri bedelleri,
  d) Kanunun 63 üncü maddesi birinci fıkrası (a) bendi gereği sağlanan sağlık hizmetleri bedelleri,
  e) Kanunun 63 üncü maddesi birinci fıkrası (c) bendi gereği analık hâli nedeni ile sağlanan sağlık hizmetleri bedelleri,
  f) Tıbben başkasının bakımına muhtaç olan kişilere sağlanan sağlık hizmetleri bedelleri,
  g) Kanunun 75 inci maddesinde sayılan afet ve savaş hâli ile grev ve lokavt hâllerinde sağlanan sağlık hizmetleri bedelleri,
  ile bu sağlık hizmetlerine ilişkin yol gideri, gündelik ve refakatçi giderlerinin karşılanmasında birinci fıkrada sayılan hükümlerin yerine getirilmesi şartı aranmaz.
  (3) Birinci fıkrada belirtilen 18 yaşını doldurmamış kişiler hariç olmak üzere, diğer istisnalar nedeniyle sağlık hizmetinin ve yol gideri, gündelik ve refakatçi hakların birinci fıkrada belirtilen şartlara bakılmaksızın Kurumca finansmanının sağlanabilmesi için, söz konusu istisnaların belgelenmesi ya da tıbben tespit edilmiş olması şarttır. Söz konusu belgelendirmenin ya da tıbbî tespitin hastanın sağlık hizmeti sunucusuna başvurusundan sonra yapılmış olması hâlinde de birinci fıkrada belirtilen şartlar aranmaz.
  (4) Birinci fıkrada belirtilen otuz günlük prim ödeme süresinin hesabında, genel sağlık sigortalısının tescil tarihinden itibaren otuz gün dolmadan prim tutarını ödemiş olması, birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen otuz günlük sürenin dolduğu şeklinde uygulanamaz.
  (5) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılması nedeniyle genel sağlık sigortalısı olanlarda, ilgili kanunları gereğince kullandıkları aylıksız izin sürelerinin bitiminden sonra göreve başlamaları hâlinde ve göreve başlamaları için tanınan sürelerde, otuz günlük prim gün sayısı şartı aranmaz.
  (6) Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olanların aynı ay içinde zorunlu sigorta kapsamında prim ödeme gün sayısı bulunması durumunda, ayın kalan günleri için isteğe bağlı sigorta gün sayısı kadar genel sağlık sigortası primi ödemeleri hâlinde sağlık hizmetlerinden ve yol gideri, gündelik ve refakatçi haklarından yararlandırılır.
  (7) Genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamından çıkanların, genel sağlık sigortalısı olduğu tarihten itibaren otuz gün içinde sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendindeki prim gün sayısı aranmaz.
  (8) Kanunun 60 ıncı maddesi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılanların;
  a) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentlerinde belirtilenlerden sigortalılıkları sona ermeyenler hariç olmak üzere herhangi bir sebeple silah altına alınan sigortalının askerlikte geçen hizmet süresi,
  b) Hükümlülükle sonuçlanmayan tutuklulukta geçen süre,
  c) İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortalarından geçici iş göremezlik ödeneği alan sigortalının iş göremediği süre,
  d) Sigortalının greve iştirak etmesi veya işverenin lokavt yapması hâllerinde geçen süre,
  sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihten önceki son bir yıl içinde toplam otuz günün hesabında dikkate alınmaz.
  (9) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar, zorunlu sigortalılıklarının sona erdiği tarihten itibaren on gün süreyle genel sağlık sigortasından yararlanırlar. Bu kişilerin sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten geriye doğru bir yıl içinde doksan günlük zorunlu sigortalılıkları varsa, sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten itibaren doksan gün süreyle zorunlu sigortalılıklarından sonraki genel sağlık sigortalılıklarından dolayı prim borcu olup olmadığına bakılmaksızın bakmakla yükümlü olduğu kişiler dâhil sağlık hizmetlerinden yararlandırılırlar. (10) Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen genel sağlık sigortalısı sayılma şartlarının yitirilmesi hâlinde, devam etmekte olan tedavi nedeniyle sağlanacak sağlık hizmetleri kişinin iyileşmesine kadar sürer.
  (11) Analık hâli nedeni ile sağlanan ilk sağlık hizmeti sonrasındaki sağlık hizmetlerinden yararlanmak için birinci fıkrada belirtilen hükümler aranır.
  (12) Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (b), (d) ve (g) bentlerine tabi olan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihte; kısa ve uzun vadeli sigorta primleri dâhil genel sağlık sigortası prim borcunun olup olmadığının belirlenmesinde ödeme vadesi dolmamış prim borçları dikkate alınmaz.

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Kasım.2006
  Mesajlar
  203

  Ynt: Vizite

  Çalışanın vizite talebi ne koşulda olursa olsun reddedilmemelidir. Reddetmez verirsen hiçbirşey olmaz bakılır yada bakılamaz. Reddedince ne mi olur? Sgk ya gider işveren vizite kağıdığımı vermiyor der. Sgk da ekranından kontrol bile etmeden işverenin adresine eski çalışanın vizite talebinde bulunduğunu ve işverenliğinizin vermediği ya elden ya posta ile taraflarına ulaştırılmasını isterler. Sizde ne kadar bakılamaz kem küm falan desenize viziteyi göndermek zorunda kalabilirsiniz. Deneyimlerde mevcuttur.
  Şenkayalı

 6. #6
  T U R K O - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  T U R K O Guest

  Ynt: Vizite

  Artık vizite kağıdı kalktı. sgk vizite verilmedi diye hiç bir şey yapamaz. Eski ssk kanununda açıkça yazılı idi ancak yeni 5510 vizite kağıdı veya başka bir ad altında bir belge tanımlanmamıştır. Ancak bunu anlama güçlüğü çeken sağlık kuruluşları yüzünden ve çalışanımız mağdur olmasın diye eski form doldurulmaktadır.

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Kasım.2006
  Mesajlar
  203

  Ynt: Vizite

  Sy. Turko;

  Forumda bu tür dialoglar belki okuyan arkadaşlarında kafasını kurcalıyor. Bilincindeyim. Fakat günümüzde kanunlarla ilgili yazılanlarla uygulananlar arasında kısa vadede uyum söz konusu olmuyor. Örneğin Bugün ameliyat olmaya kalkıldığında (sadece ameliyatta değil) bir çok devlet hastanesi ve hemen hemen bütün özel hastaneler vizite kağıdını istiyor götürmeyinde bakın girebiliyrmusunz ameliythaneye. Ve s.g.k da bu durumların bilincinde olduğundan dolayı o yaptırımı hala yapabilmektedir. Çünkü kendi kurumu hala vizite kağıdı istiyor. Herşey kanunlardaki gibi uygulanmadığından veya geçiş süreçlerinde bu gibi durumlurla sık sık karşılaşıldığından bu işi yapan biz uygulamacılar buna ayak uydurmamız gerekir.
  Şenkayalı

 8. #8
  T U R K O - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  T U R K O Guest

  Ynt: Vizite

  Alıntı T U R K O Nickli Üyeden Alıntı
  ... Ancak bunu anlama güçlüğü çeken sağlık kuruluşları yüzünden ve çalışanımız mağdur olmasın diye eski form doldurulmaktadır.

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Şubat.2008
  Mesajlar
  408

  Ynt: Vizite

  vizite vermezsek sgk yamı gider ben şimdi bir yıl önce çıkmış işçiye bak benden vizite alabilmen için bu bu şartlar lazımdı bu süreler aşıldı benden vizite almanın bir anlamı yok desem beni sgk ya mı şikayet edecek ne alaka ?

 10. #10
  T U R K O - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  T U R K O Guest

  Ynt: Vizite

  Eski ssk kanununda böyle bir hak vardı ve kurumun uyarısına rağmen 3 gün içinde vermeseydiniz yaptırımı vardı. 5510 bu düzenleme yer almamaktadır. Ancak daha öncede yazdığım gibi kendi kanunlarını bilmeyen/bilmek istemeyen/ben yaptım oldu anlayışında olanlarca yine başınız ağrıtılabilir.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. E Vizite
  Konu Sahibi mes_ar Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 6
  Son Mesaj : 27.Mayıs.2009, 12:25
 2. SGK Vizite
  Konu Sahibi mes_ar Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 19.Mart.2009, 13:31
 3. Vizite
  Konu Sahibi alfos Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 12.Şubat.2009, 17:46
 4. Vizite Hk.
  Konu Sahibi hakan3 Forum SSK Mevzuatı (Arşiv)
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 22.Şubat.2008, 17:48
 5. Vizite
  Konu Sahibi sontanburi Forum SSK Mevzuatı (Arşiv)
  Cevap: 6
  Son Mesaj : 15.Ağustos.2005, 23:29

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36