kamu işçi maaş

Konu: Eksik Gün Bildirim Formu

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Mart.2007
  Mesajlar
  45

  Eksik Gün Bildirim Formu

  Merhaba Arkadaşlar,


  Bir çalışanımız mayıs ayı içinde 10 gün rapor aldı. Eksik gün bildirim formuna eksik gün sayısı olarak 10 gün mü
  gireceğim yoksa 9 gün mü gireceğim?

  Yardımlarınıza ihtiyacım var.


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Ekim.2008
  Mesajlar
  1.558

  Ynt: eksik gün bildirim formu

  10 gün yazacaksınız, çalışma gün sayısı 21 gün olacak.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Kasım.2006
  Mesajlar
  203

  Ynt: eksik gün bildirim formu

  10 gün rapor yazmanız gerekli. çalışma günü 21 olucak.
  Şenkayalı

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Mart.2007
  Mesajlar
  45

  Ynt: Eksik Gün Bildirim Formu

  Yanlız Arkadaşlar,


  eksik gün bildirim formu ile ilgili olarak sgk ile görüştüm. Onlar ise 31-10=21 günü aylık prim hizmet belgesinde, 9 günü ise eksik gün bildirim formunda göstermem gerektiğini söylediler.

  AÇIKLAMALAR

  5510 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin 4 üncü ve 5 inci fıkralarında yapılan düzenlemelere göre, aylık prim ve hizmet belgesi ile birlikte ay içinde (30) günden az çalışan veya eksik ücret ödenen sigortalıların aşağıdaki belgelerden durumlarına uygun olan/olanlar;
  1) İstirahatlı olduğunu gösteren resmi kuruluşlara ait sağlık tesisleri veya işyeri hekimlerince düzenlenmiş hekim raporu,
  2) Ücretsiz izinli olduğunu kanıtlayan izin belgesi,
  3) Disiplin cezası uygulaması, gözaltına alınması, tutukluluk haline ilişkin belgeler,
  4) Kısmi süreli çalışmalara ait yazılı iş sözleşmesi,
  5) En az işveren tarafından imzalanmış puantaj kayıtları,
  6) Grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, doğal afetler nedeniyle işyerinde faaliyetin durdurulduğunu veya işe ara verildiğini gösteren ilgili resmi makamlardan alınan yazı örneği,
  bu formun ekinde ilgili üniteye verilir veya acele posta servisi (aps), iadeli taahhütlü ya da taahhütlü olarak gönderilir.
  Yasal süresi dışında verilen söz konusu belgelerden geriye yönelik olarak her zaman düzenlenebilir nitelikte olanlar işleme konulmaz.
  Yukarıda sayılan durumların dışındaki (30) günden az çalışılan sürelere ait geçerli belgeleri belirlemeye Kurum yetkilidir.


  Bu durum sizin ifade ettiğiniz ile çelişmiyor mu?

 5. #5
  T U R K O - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  T U R K O Guest

  Ynt: Eksik Gün Bildirim Formu

  Olması gereken aylık bildirimde fiilen çalışılan ve çalışılmış sayılan günler toplamını göstermek gerekmekte. Eğer bu sgk günleri 30 az ise 30-sgk gün kadar ek-10 yazılmakta. Sonuç aylık bildirim günü+ek-10 günü=30 olmalı.

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Ekim.2008
  Mesajlar
  1.558

  Ynt: Eksik Gün Bildirim Formu

  http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskil...0080928-15.htm


  28 Eylül 2008 PAZAR
  Resmî Gazete
  Sayı : 27011

  TEBLİĞ


  Sosyal Güvenlik Kurumundan;

  AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA VERİLMESİNE VE PRİMLERİN ÖDENME SÜRELERİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ


  .

  .

  d- Ay/dönem içinde bazı günlerde çalışmamış ve çalışmadığı günler için de ücret almamış sigortalıların prim ödeme gün sayılarının hesaplanması

  d.1- Ay/dönem içinde işe girişi veya işten çıkışı bulunmayan sigortalılar yönünden;

  Ay/dönem içinde işe girişi veya işten çıkışı bulunmayan, çeşitli nedenlerle (istirahat, ücretsiz izin, disiplin cezası gibi) ay/dönemin bazı günlerinde çalışmayan ve çalışmadığı günler için de ücret almayan sigortalıların ilgili ay/dönemdeki prim ödeme gün sayıları, ilgili ay/dönemdeki gün sayısından, ücret almaya hak kazanılmamış gün sayısı çıkartılmak suretiyle hesaplanacaktır.

  Örnek - Özel sektöre ait bir işyerinde çalışan (A) sigortalısının, 2009/Şubat ayında 10 gün ücretsiz izinli olduğu ve ayın kalan günlerinin tamamı için ücret almaya hak kazanmış olduğu varsayıldığında, söz konusu ayda 28 gün bulunması ve sigortalının 10 gün eksik çalışmış olması nedeniyle, bahse konu sigortalının 2009/Şubat ayındaki prim ödeme gün sayısı 18 olacaktır.
  .
  .
  .  g- Eksik gün nedenlerinin ve işten çıkış nedenlerinin bildirilmesi

  g.1- Eksik gün nedenlerinin bildirilmesi

  Ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmayan ve çalıştırılmadığı günler için ücret de ödenmeyen sigortalıların eksik çalışma nedenlerinin aylık prim ve hizmet belgesine kaydedilmesi gerekmektedir. Sigortalının eksik çalışma nedenleri Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 9 nolu ekinde yer alan aylık prim ve hizmet belgesinin arka sayfasında açıklanmış olup,

  01-
  İstirahat
  08-
  Grev

  02-
  Ücretsiz/aylıksız izin
  09-
  Lokavt

  03-
  Disiplin cezası
  10-
  Genel hayatı etkileyen olaylar

  04-
  Gözaltına alınma
  11-
  Doğal afet

  05-
  Tutukluluk
  12-
  Birden fazla

  06-
  Kısmi istihdam
  13-
  Görevden uzaklaştırma

  07-
  Puantaj kayıtları
  14-
  Diğer


  eksik gün nedenleri olarak sayılmıştır.

  Dolayısıyla, ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmayan ve çalıştırılmadığı günler için de ücret ödenmediği beyan edilen sigortalılara ilişkin olarak, aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı eksik gün nedeni hanesine, yukarıda belirtilen nedenlerden sigortalının durumunu açıklayan kod numarası aylık prim ve hizmet belgesine kaydedilecektir.

  Diğer taraftan, kamu işyerleri ve toplu iş sözleşmesi imzalanan işyerleri hariç olmak üzere, ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmadığı ve ücret ödenmediği beyan edilen sigortalıların eksik çalıştıklarını ispatlayan belgelerin Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 10 nolu ekinde yer alan belge ile aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken süre içinde işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğüne elden verilmesi veya aynı süre içinde posta ile gönderilmesi gerekmektedir.

  Kamu işyerleri ile toplu iş sözleşmesi imzalanan işyerleri ise, sigortalıların eksik çalışma nedenlerini aylık prim ve hizmet belgelerinde beyan etmeleri yeterli olup, bu durumu kanıtlayıcı belge ibraz etmeleri zorunlu bulunmamaktadır.

  Sigortalıların otuz günden az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin Kuruma verilmemesi veya verilen bilgi ve belgelerin Kurumca geçerli sayılmaması halinde, otuz günden az bildirilen sürelere ait primler Kurumca re?sen tahakkuk ettirilerek tahsil edilecektir.

  Kanunun bu hükmüne istinaden, eksik gün nedenlerine ilişkin bilgi ve belgelerin Kuruma verilmemesi veya verilmesine rağmen Kurumca geçerli sayılmaması halinde, işveren/aracılardan eksik bildirilen günlere ilişkin ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin bir aylık süre içinde verilmesi, 7201 sayılı Kanuna göre tebliğ edilecek yazı ile istenilecek, ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin söz konusu yazının tebliğinden itibaren bir aylık süre içinde verilmemesi halinde, bahse konu prim belgeleri ilgili ünitece re?sen düzenlenerek, tahakkuk eden primler yine 7201 sayılı Kanuna göre tebliğ edilecek yazı ile işveren/aracılara bildirilecektir.

  Dolayısıyla, eksik gün nedenlerine ilişkin bilgi ve belgelerin Kuruma verilmemesi veya Kurumca geçerli sayılmaması halinde, 7201 sayılı Kanuna göre tebliğ edilecek yazı ile işveren/aracılardan eksik gün nedenlerine ilişkin bilgi ve belge değil, sigortalıların eksik bildirilen sürelerine ilişkin ek nitelikteki aylık pim ve hizmet belgelerinin verilmesi istenilecektir.

  Diğer taraftan, eksik bildirilen günlere ilişkin ek nitelilikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin Kuruma verilmesine ilişkin yapılan tebligat üzerine, işveren/aracılarca, ek nitelikte aylık prim ve hizmet belgesi yerine, söz konusu belgede kayıtlı sigortalıların eksik çalışma nedenlerine ilişkin her zaman düzenlenebilir nitelikte olmayan belge ibraz edilmesi halinde (belgelerin noter tasdikli veya resmi nitelikte olması kaydıyla), söz konusu belgelere de itibar edilecektir.

  Eksik gün nedenlerine ilişkin bilgi ve belgeleri Kuruma vermeyen veya vermelerine rağmen Kurumca geçerli sayılmayan işveren/aracılara gönderilecek olan tebligatlarda, ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin hangi sigortalılar için düzenlenmesi gerektiği, prim ödeme gün sayısı ve prime esas kazanç tutarı da belirtilecektir.

  İşveren/aracılardan istenilecek olan ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesindeki prime esas kazanç tutarının ne kadar olacağı, sigortalının ilgili ayda daha önce Kuruma bildirilmiş olan prime esas kazanç tutarının prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle bulunan günlük kazanç tutarının eksik bildirilen gün sayısı ile çarpılması suretiyle hesaplanacaktır.


 7. #7
  Üyelik tarihi
  Ekim.2008
  Mesajlar
  1.558

  Ynt: Eksik Gün Bildirim Formu

  Alıntı T U R K O Nickli Üyeden Alıntı
  Olması gereken aylık bildirimde fiilen çalışılan ve çalışılmış sayılan günler toplamını göstermek gerekmekte. Eğer bu sgk günleri 30 az ise 30-sgk gün kadar ek-10 yazılmakta. Sonuç aylık bildirim günü+ek-10 günü=30 olmalı.
  30 günden farklı olan aylarda bu söylediğiniz geçerli değil.Mayıs ayı için aylık bildirim günü+ek10 günü=31 olmalı.

 8. #8
  T U R K O - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  T U R K O Guest

  Ynt: Eksik Gün Bildirim Formu

  Renklendirerek gösterdiğiniz bölüm aylık bildirimle alakalıdır, ek-10 ile alakalı değildir.
  Eğer Ek-10 için aydaki gün sayısına göre hareket edecek olsa idik 05 ayında 1 gün ücretsiz izin alan bir kişi için aylık bildirimde 30 gün ve ek-10 1 gün göstermek gerekirdi ki bu kişi için 30 sgk günü olduğu için ek-10 verilmemektedir.

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Ekim.2008
  Mesajlar
  1.558

  Ynt: Eksik Gün Bildirim Formu

  Sayın TURKO, ilgili örneği inceleyebilir misiniz, sizin söylediğinize göre de Şubat ayı için 30-10=20gün olmalı.Ama tebliğdeki örnekte 18 gün.

 10. #10
  T U R K O - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  T U R K O Guest

  Ynt: Eksik Gün Bildirim Formu

  Yukarıda da yazdım alıntı yaptığınız tebliğ aylık bildirim ile alakalı.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Eksik Gün Bildirim Formu
  Konu Sahibi mes_ar Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 15.Ekim.2015, 16:55
 2. Eksik gün bildirim formu hk.
  Konu Sahibi okahraman Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 07.Mart.2012, 12:32
 3. Eksik gün bildirim formu
  Konu Sahibi beyza Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 28.Haziran.2011, 14:24
 4. Eksik Gün Bildirim Formu
  Konu Sahibi mes_ar Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 11
  Son Mesaj : 09.Kasım.2009, 16:02
 5. Eksik Gün Bildirim Formu
  Konu Sahibi beyza Forum SSK Mevzuatı (Arşiv)
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 08.Ağustos.2008, 13:40

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36