kamu işçi maaş

Konu: Raporlu Kişiyi Primini Tam Yatırsak Olur Mu ?

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Kasım.2008
  Mesajlar
  296

  Raporlu Kişiyi Primini Tam Yatırsak Olur Mu ?

  Merhaba arkadaşlar,

  Daha önce böyle bir uygulamada bulunmadım bu konuda tercübeli arkadaşlardan yardım istiyorum.

  Ofis çalışanlardan birini Raporlu olduğu günlerin primini tam yatırıp.Daha sonra SGK dan aldığı parayı alıp şirkete iade etmesi mümkün mü.Prim tam yattığı için eksik günde olmamış olacak.

  Bunun bir sakıncası var mı.

  Yada prosüdürü nedir .

  Teşekkürler.

  Liderlik Vizyon İlan Etmek Değil<br />Onu Gerçekleştirebilmektir.

 2. #2
  T U R K O - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  T U R K O Guest

  Ynt: Raporlu Kişiyi Primini Tam Yatırsak Olur Mu ?

  Aylık ücretle çalışanlar için iş kanununda böyle bir uygulama tanımlanmıştır.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Kasım.2008
  Mesajlar
  296

  Ynt: Raporlu Kişiyi Primini Tam Yatırsak Olur Mu ?

  Alıntı T U R K O Nickli Üyeden Alıntı
  Aylık ücretle çalışanlar için iş kanununda böyle bir uygulama tanımlanmıştır.
  Yani SGK ya Raporlu olduğu günleri ''İşveren Vizite Kağıdı ve Çalışamazlık Bel. Girişi'' bölümünden bildireceğim fakat primini ve bordrosunu 30 gün mü göstermek gerekiyor.Yani bu raporlu olduğu günlerin parasını almasında sakınca doğuracak bir uygulama yok sanırım.İşverenin vermesi gereken bir yazı yada herhangibir belge olması gerekiyor mu ?
  Liderlik Vizyon İlan Etmek Değil<br />Onu Gerçekleştirebilmektir.

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Aralık.2006
  Mesajlar
  12

  Ynt: Raporlu Kişiyi Primini Tam Yatırsak Olur Mu ?

  RAPORLU İŞÇİLERE ÖDENEN ÜCRETLER

  Raporlu yani geçici iş görmezlik belgesi alan personelin SSK prim ödeme gün sayısının hesaplanması ve yine bu personelin pirime esas kazancının hesaplanması muhasebe uygulayıcıları için öteden beri kafa karıştıran bir konu olmakla beraber yine bu işçilere raporlu olduğu günlerde ödenen ücretlerin prime esas kazanca dahil edilip edilmeyeceği gibi konuları bu yazımda açıklık getirmeye çalışarak kafalardaki soru işaretlerini ortadan kaldırmaya çalışacağım.


  Orhan Ustaoğlu

  Muhasebe Uzmanı  Geçici İş görmezlik ödeneği

  5510 sayılı Genel sağlık sigortası kanunun 18.maddesi geçici iş görmezlik ödeneği ve ödenme şartlarını düzenlemiştir. Buna göre;

  MADDE 18- Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat
  raporu alınmış olması şartıyla;
  a) is kazası veya meslek hastalığı nedeniyle is göremezlige uğrayan sigortalıya her gün için,
  b) (Değişik: 17.4.2008-5754/11 md.) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile
  5 inci madde kapsamındaki sigortalılardan hastalık sigortasına tabi olanların hastalık sebebiyle is göremezlige uğraması halinde, is göremezligin başladığı tarihten önceki bir yıl İçinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla geçici is göremezligin üçüncü gününden baslamak üzere her gün için,
  c) (Değişik: 17/4/2008-5754/11 md.) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile
  (b) bendinde belirtilen muhtarlar ile aynı bendin (1), (2) ve (4) numaralı alt bentleri kapsamındaki sigortalı kadının analığı halinde, doğumdan önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla, doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede, çoğul gebelik halinde ise doğumdan önceki sekiz haftalık süreye iki haftalık süre ilâve edilerek çalışmadığı her gün için,
  d) (Değişik: 17.4.2008-5754/11 md.) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile
  (b) bendinde belirtilen muhtarlar ile aynı bendin (1), (2) ve (4) numaralı alt bentleri kapsamındaki sigortalı kadının isteği ve hekimin onayı ile doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışılması halinde, doğum sonrası istirahat süresine eklenen süreler için, geçici is göremezlik ödenegi verilir.

  506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu gereğince istirahat alan işçilerin istirahat sürelerinin ilk iki günü için SSK, geçici işgöremezlik ödeneği ödemez. Bu iki günlük sürenin ücretini işveren de vermek zorunda değildir.
  İş kazası, hastalık veya analık durumu nedeniyle sağlık raporu alan işçiler için bazı işverenler sigorta primi yatırmak istemektedir. İşveren, sağlık sebebiyle çalışamayan işçisinin sosyal güvenlik yönünden bir hak kaybına uğramasını istememektedir. Bunun da ötesinde, çalışamayan işçinin ekonomik anlamda bir kayba uğramaması için ücret ödemektedir.

  Özellikle iş kazasına uğrayan işçilerin maruz kaldığı olay nedeniyle ortaya çıkan kayıplarını gidermek isteyen işverenler bu yola başvururlar. Diğer yandan, hekim raporu ile çalışamayacağı tespit edilen işçi adına Sosyal Sigortalar Kurumuna prim ödemenin de bir suç unsuru olduğu düşünülmektedir.

  Raporlu işçi çalıştırılamaz

  İlk bakışta bu düşünce doğru gibi görünüyor. Gerçekten, herhangi bir rahatsızlığı nedeniyle sağlık raporu alarak çalışmayan kişi için sigorta primi ödemek çok anlamlı gelmiyor. İlk akla gelen, raporlu olduğu halde işçinin çalıştırılmış olmasıdır. Sağlık raporu olduğu halde işçi çalıştırılırsa ve bunun sonucunda işçinin hastalığında bir artış meydana gelirse veya tedavi süreci uzarsa, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan sağlık harcamalarının tamamı işverenden tahsil edilir. Bu nedenlerden dolayı işverenlere kesinlikle istirahatli olan işçileri çalıştırmamalarını tavsiye ediyoruz.

  Çalışmayan işçiye ücret ödenirse sigorta primi ödenmeli

  İş Kanunu'nda ve Sosyal Sigortalar Kanunu'nda istirahatlı olan işçi adına sigorta primi ödenmesi veya ödenmemesi hakkında yakın zamana kadar açık bir hüküm bulunmamaktaydı. Genel kural, raporlu olan işçi için işveren sigorta primi ödemez. İşçi, ortaya çıkan gelir kaybını prim ödediği hastalık, iş kazası veya analık sigortası kolundan karşılamaktadır. Yani, istirahatlı olan işçi, Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat ederek çalışmadığı günler için iş göremezlik ödeneği, diğer bir deyişle istirahat parası almaktadır.

  Sosyal Sigortalar Kumru tarafından 1988 yılında çıkarılan 16 sayılı Genelge ile "Sigortalılara İstirahatlıyken Ödenen Ücretler" konusu ayrı bir başlık altında düzenlenmiştir. Buna göre;

  "Kurumdan geçici iş göremezlik ödeneği alan sigortalılara istirahatlı bulundukları devrede işverenlerce ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ile o devredeki kazancı arasındaki fark ücretlerin veya bu devrede Kurumca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği nazara alınmadan ödenen tam ücretlerin bundan böyle Tüzük, Yönetmelik, Toplu Sözleşme gibi genel düzenleyici tasarruflara dayanarak veya işverence atıfet kabilinden ödenmiş olmasına bakılmaksızın 506 sayılı Kanunun 77. maddesinin (a) fıkrası kapsamında mütalaa edilerek prime tabi tutulması, bu fark ücretlerin prime esas asgari günlük kazancın altında kalması halinde 506 sayılı Kanunun 78. maddesi gereğince prime esas asgari günlük kazana iblağ edilmek suretiyle iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası primi de dahil olmak üzere prime tabi tutulması ve bu primlerin ilişkin olduğu sürenin, aylık sigorta primleri bildirgeleri ile dört aylık sigorta primleri bordrolarında gün sayısı olarak gösterilmesi gerekmektedir

  İşte, istirahatlı işçiye yapılan ücret ödemelerinin sigorta primine tabi tutulması ve işçi adına hizmet olarak kayıt edilmesi, söz konusu genelgenin bu düzenlemesine dayanmaktaydı.Burada herksin yanlış anladığı prim ödeme günü işçinin çalıştığı günü gösterdiği ve buraya herhangi bir gün yazılması halinde çalışmayan işçinin çalışmış gibi gösterilmesi manasına geldiği yanılgısıdır.Halbuki Kurum prim ödeme gün sayılarını işçinin çalışdığı değil ücret aldığı günler dikkate alınarak hesaplamaktadır.Ve kişinin çalışmaması ücret almamasına engel değildir. SSK raporlu işçiye geçici iş göremezlik ödeneği öderken, işverenlerden çalışıp-çalışmadığını sormaktadır; ücret alıp-almadığını değil, çünkü raporlu işçiyi çalıştırmak suçtur, ücret ödemek ise suç değil.Geçici iş görmezlik ödeneği alan personelin çalışmadığını aldığı istirahat raporunu elektronik ortamda girerek (çalışmazlık belgesini) kuruma bildirim yapılmaktadır.

  Bu çalışmazlık belgesinin girilmemesi durumda ise kurum işçinin çalışmış olduğunu kabul etmektedir. Ve nihayet SGK kurumu bununla ilgili olarak 28.09.2008 tarih ve 27011 sayılı Resmi gazete yayınladığı ?AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA VERİLMESİNE VE PRİMLERİN ÖDENME SÜRELERİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ? ile konuya açıklık getirmiştir. Buna göre;
  e- İşverenlerce, Kurumumuzdan geçici iş göremezlik ödeneği alan sigortalılara, istirahatlı oldukları süreler için ücret ödenmesi halinde prim ödeme gün sayısının hesaplanması Kurumumuzdan geçici iş göremezlik ödeneği alan (ay/dönem içinde istirahatlı olan) sigortalıların prim ödeme gün sayıları, ?d? bölümde açıklandığı üzere ücret aldığı günler dikkate alınmak suretiyle hesaplanmaktadır. İşverenlerce Kurumumuzdan geçici iş göremezlik ödeneği alan sigortalılara, Kurumumuzca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ile normal günlük kazançları arasındaki fark ücretleri veya Kurumumuzca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği dikkate alınmaksızın ayrıca normal günlük ücretlerinin ödendiği durumlarda, geçici iş göremezlik ödeneği alan sigortalılara istirahatlı bulundukları süreler için işverenlerince yapılan bu ödemeler, 506 sayılı Kanunun 77 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında değerlendirilerek prime tabi tutulacaktır.
  Dolayısıyla prime tabi tutulan bu ödemelerin sigorta primine esas günlük kazanç alt sınırının altında kalması halinde, 506 sayılı Kanunun 78 inci maddesi gereğince prime esas günlük kazanca tamamlanarak, iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi de dahil olmak üzere prime tabi tutulması ve bu primlerin ilişkin olduğu sürelerin aylık prim ve hizmet belgesinde prim ödeme gün sayısına ilave edilmesi gerekmektedir.


  Örnek - Özel sektöre ait bir işyerinde çalışmakta iken 17/3/2009 - 25/3/2009 döneminde istirahatlı olması nedeniyle Kurumumuzdan geçici iş göremezlik ödeneği alan bir sigortalı için, işvereni tarafından bu süreler için Kurumumuzca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği dikkate alınmaksızın tam ücretinin ödendiği varsayıldığında, söz konusu sigortalının 2009/Mart ayındaki prim ödeme gün sayısı 30 olacaktır


  Ayrıca, hem 1475 sayılı mülga İş Kanununda ve hem de 4857 sayılı İş Kanununda bu konu ile ilgili şöyle bir hüküm bulunmaktadır. İşveren, istirahatlı olan işçisine ücret ödemesi yaparsa, işçisinden SSK'dan aldığı istirahat parasını geri isteyebilir. İşçiye raporlu olduğu sürece tam ücret ödemesi yapan işveren, işçinin SSK'dan aldığı hastalık ödeneğini talep hakkına sahiptir


  Orhan Ustaoğlu

  Muhasebe Uzmanı

  orhan_ustaoglu@hotmail.com

  07.04.2009Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Özel Raporlu İşten Çıkartılma Olur mu ?
  Konu Sahibi sergok Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 02.Ağustos.2016, 00:17
 2. Raporlu olunan haftada fazla mesainin raporlu güne sayılması.
  Konu Sahibi evergreen Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 9
  Son Mesaj : 14.Eylül.2011, 12:15
 3. Raporlu İşçinin Ücretinden Kesinti Olur mu?
  Konu Sahibi ferhat Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 20.Temmuz.2008, 14:30
 4. Çalışan Kişiyi Patronu SSK' ya Bildirmiyorsa?
  Konu Sahibi Engin_ER Forum SSK Mevzuatı (Arşiv)
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 03.Ekim.2006, 09:32
 5. E-bildirgede yanlış kişiyi yazmak
  Konu Sahibi stajer66 Forum SSK Mevzuatı (Arşiv)
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 27.Mayıs.2006, 14:42

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36