Şimdi zorunlu askerlik hizmeti kıta'da eğer erbaş, yedek subay okulunda yapanlar, kanun diyoki zorunlu sigortalı değil. 5510 sayılı kanun böyle diyor.

Yönetmelikte de diyorki; Kanunun 4.maddesinin 1.fıkrasının b bendinin 2 ve 3 numaralı alt bendlerinde olanlar askerdeyken bile sigortalıdır. Yani diyoki Gelir vergisi mükellefleri ile şirket ortakları askerdeyken bile sigortalılıkları devam eder. Ama kanun böyle demiyor. Yönetmelik böyle diyor. Yani bağımsız olarak çalışanlar bu iki grup için yönetmelik diyorki askerdeyken bile zorunlu sigortalılıkları devam edecek, primlerini ödeyecekler.


Tartışılır bir durum yani bunu kanuna göremi yoksa yönetmeliğe göre yorum yapmak gerekir.