04/08/09 itibari ile vergi dairesine Gelir Vergisi mükellefi olarak başvurumu yaptım. Ancak 01.08.2009 tarihinden itibaren 4/b sigortalı olmak istiyorum. Acaba mümkün müdür? Yoksa 04.08 itibari ile mi 4/b li olmak zorundayım?

4/b sigortalı bildirim süresi için aşağıdaki açıklama mevcut.
Sigorta Bildirim Süresi : Ticari kazanç ve serbest meslek kazancı olan gerçek usul veya basit usulde mükellef mükellefiyetlerinin başlangıç tarihi itibarıyle Vergi Dairelerince 15 gün içinde kuruma bildirilir.