Tasfiyeye giren şirket ortağı Bağ-Kurunu sonlandırabilir

Soru: 8 Ağustos 2005 yılında 4 ortak bir limitet şirket kurduk. Fakat şiddetli geçimsizlik başladı, 2 kişi hemen 2006 başında ayrıldı. Kalan ortağımın şahsi borçları ve icra riski sonucu oda hissesini kağıt üstünde eşime devretmek zorunda kaldı. Bunlar 1 yıl içinde oldu 2006 dan sonra eşimle 2 ortak kaldık, işler bozuldu. 7 Temmuz 2008 tasfiyeye geçtik, halen kapatmaya çalışıyoruz. Bu arada muhasebecinin dediğine göre, Ticaret Odası ticaret sicil gazetesinde ilan unutmuş, Temmuz 2009 tekrar verildi. Maalesef tasfiyeyi Temmuz 2010 a kadar bekleyeceğiz. Ş.S.-BURSACevap: Daha önceden Bağ-Kur sigortanız yoksa, sizin gibi süresi içinde Bağ-Kura kayıt ve tescilini yaptırmayanların sigortalılık hak ve yükümlülükleri yeni yasanın yürürlüğe girdiği 1 Ekim 2008 tarihten itibaren başlıyor. Dolayısıyla, 1 Ekim 2008 den önceki dönem için isteseniz de Bağ-Kur sigortalısı olamazsınız. Kimsede sizi zorla sigortalı yaparak borç çıkartamaz. 1 Ekim 2008 den itibaren Bağ-Kurlu olmak zorundasınız. Ancak, yeni yasa ile getirilen yeniliklerden biride, tasfiyeye giren şirket ortaklarından isteyenlerin tasfiye kararının alındığı tarih itibariyle sigortalılıklarını sonlandırmalarıdır. Dolayısıyla, 1 Ekim 2008 den itibaren Bağ-Kurlu olmak isterseniz tasfiye süresi tamamlanana kadar sigortalı olmanız mümkün. İstemezseniz de resen Bağ-Kurlu yapamazlar.

Ekrem Sarısu