BÖLGE ÇALIŞMA MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ BİLDİRİMLERİ HAKKINDA
6 ALTIN KURAL

31.07.2009 tarihinden önce açılan işyerleri için işe giriş bildirgesi Bölge Çalışma Müdürlüğüne verilip dosya numarası alınacaktır.
İPC ÇSGB Bölge Müdürlüğünde işyeri tescili yapılmamış ve 17.06.2003 tarihinden sonra kurulmuş tüzel kişiliklere idari para cezası verilmeyerek dosya tescili yapılmakta, gerçek kişilere ise bildirim tarihindeki işçi sayısı üzerinden 4857 sayılı İş Kanunu'nun 3'üncü maddesine muhalefetten aynı kanunun 98'inci maddesi uyarınca, her yıl VUK'nun 298'inci maddesince belirlenen "Yeniden Değerleme Oranı"nda artmış olan idari para cezası (İPC) uygulanarak dosya tescili yapılmaktadır.
01Ağustos 2009 tarihinden sonra SGK'ya verilen ya da bildirilen işyeri bildirgesi, sigortalı işe giriş bildirgesi ve sigortalı işten ayrılış bildirgesi yeterli olacak ve Bölge Çalışma Müdürlüğü ile İş Kur Müdürlüğüne bildirilmiş sayılacaktır.
01.Ağustos.2009 tarihinden sonra kurulmuş işyerlerine iki hafta içinde posta ile Çalışma Bakanlığı dosya numarası gelmektedir. Ancak Bölge Müdürlüklerince elektronik olarak alınan işyeri bildirgeleri tescil edildikten sonra çıktı alınarak işverenlere bildirim alındı gönderilmeyecektir. İşverenler www.csgb.gov.tr adresinde ilan edilen ?bölge müdürlüğü dosya numarası takip sistemi? üzerinden bölge müdürlüğü dosya numaralarını öğreneceklerdir.
SGK'ya yapılan bildirimlerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İş-Kur'a da bildirilmiş sayılabilmesi için, Bölge Çalışma Müdürlüğü işyeri numaralarının tescil edilmesi ve bu numaranın E-Bildirge sistemine kaydedilmesi gerekmektedir
Aynı işverene bağlı her bir işyerinin ayrı ayrı tescil edilmesi gerekmektedir. Örneğin, bir merkez işyeri ve iki de şubesi bulunan işverenlerin işçi çalıştırdıkları işyerlerini ayrı ayrı bildirmeleri gerekmektedir.