2000 yılında muaccel olmuş prim borçları ile ilgili tahsil zaman aşımı sizce ne zamandır?Yasal gerekçeniz nedir?


Saygılarımla.