16 yaşından küçük çırakların ücreti nasıl belirleniyor?

"Aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencile-
re ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışlar; aday çırak veya çırağın velisi
veya vasisi veya kişi reşit ise kendisi; öğrenciler için okul müdürlüğü ile
işyeri sahibi arasında Bakanlıkça belirlenen esaslara göre düzenlenecek sözleşme
ile tespit edilir.Ancak,işletmelerde meslek eğitimi gören öğrenci,aday çırak ve
çırağa yaşına uygun asgari ücretin % 30`undan aşağı ücret ödenemez"