Bir personel, Ankara'da bir şirkette çalışıyor ancak özlük dosyasında ikamet belgesi İstanbul adresli, ikametini Ankara'ya nakil yaptırmamış ve 3-5 yıldır bu şirkette çalışıyor. Ankara adresli herhangi bir ikamet evrağı getiremiyor. Toplam 8 kişi çalıştıran bu şirkette 3 kişinin durumu böyle. Bu kişilerle ilgili olarak özlük dosyasının incelenmesinde ikametleri ile ilgili bir sorun çıkma ihtimali sizce nedir? veya sizce bu bir sorun mudur?

Ben, ikamet evrağı İstanbul olan birisinin uzun süre (3-5 yıl) Ankara'da çalışıyor olmasının sorun yaratabileceğini düşünüyorum ancak tersini düşünenler de var sanırım.