Kendine ait bir iş yeri olan ve aktif olarak çalışan bir vergi mükkellefi okulda sigortalı olarak ek ders karşılığı derse girebilir mi?