kamu işçi maaş

Konu: malülen emekli adına işyeri açılması

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2008
  Mesajlar
  59

  malülen emekli adına işyeri açılması

  SSK dan 2007 yılı öncesinde malülen emekli olan bir kişi şahıs firması açtığında SGDP mi öder yada maaşının tamamı mı kesilir?


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Eylül.2007
  Mesajlar
  1.454

  Ynt: malülen emekli adına işyeri açılması

  Malul aylığından 4/b lilerde yararlanabiliyor o zaman burda kanuna tabi çalışma dediğine kesinlikle 4/b li çalışmada dahildir yani kesilir
  ayrıca malul aylığı alan kimseler hiçbir şekilde SGDP li çalışamazlar

  Ali Tezel Yazısından

  7. Malûllük Aylığının Kesilmesi ve Yeniden Başlaması

  Malûllük aylığı sigortalının;

  - Sigortalı olarak yeniden çalışmaya başladığı tarihi,

  - Yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başladığı,

  - Kontrol muayenesi sonunda malûl olmadığının tespitine esas rapor tarihini,

  takip eden ödeme dönemi başında kesilecek.  7.1. Sigortalı Olarak Çalışma

  Malûllük aylığı bağlanmış bulunan sigortalının SGDP ödeyerek aylığını kestirmeden çalışması mümkün olmayıp, yeniden çalışmaya başlaması halinde aylığı, çalışmaya başladığı tarihi takip eden ödeme döneminden itibaren kesilecek.
  Kanun Maddeleri
  Malullük aylığının başlangıcı

  MADDE 9- (1) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalıların malullük aylığı;

  a) Malul sayılmasına esas tutulan rapor tarihi yazılı istek tarihinden önce ise yazılı istek tarihini,

  b) Malul sayılmasına esas tutulan rapor tarihi yazılı istek tarihinden sonra ise rapor tarihini,

  takip eden ay başından başlar.

  (2) Sigortalı, aylığın başlangıç tarihinde geçici iş göremezlik ödeneği almakta ise, malullük aylığı geçici iş göremezlik ödeneğinin verilme süresinin sona erdiği tarihten sonraki ay başından başlar.

  (3) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının; (b) bendi kapsamında geçen hizmetlerle birlikte (a) veya (c) bendi kapsamında malullük aylığı bağlanacağı durumlarda, (b) bendi kapsamında geçen hizmetler prim ve prime ilişkin her türlü borçların ödendiği tarih itibariyle geçerli sayılır ve aylık, bu tarihi takip eden aybaşından başlar.


  Malullük aylığının kesilmesi ve yeniden bağlanması

  MADDE 10- (1) Malullük aylığı almakta iken;

  a) Kanuna tabi sigortalı olarak veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başlayanların, çalışmaya başladığı tarihi,

  b) Kanunun 94 üncü maddesine göre yapılan kontrol muayenesi sonucu malullük durumunun kalktığı anlaşılanların, bu durumlarını gösterir rapor tarihini,

  takip eden ödeme dönemi başında aylıkları kesilir.

  (2) Çalışmaya başlamaları nedeniyle aylıkları kesilenlerden, Kanuna tabi çalıştıkları süre zarfında Kanunun 80 inci maddesine göre belirlenen prime esas kazançları üzerinden Kanunun 81 inci maddesi gereğince kısa ve uzun vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortasına ait prim alınır. Bunlardan sigortalılığı sona erip malullük aylığı bağlanması için yeniden yazılı istekte bulunanlara, kontrol muayenesine tabi tutulmak ve ilk aylığına esas malullüğünün devam ettiği anlaşılmak kaydıyla, istek tarihlerini takip eden ödeme döneminden itibaren yeniden malullük aylığı bağlanır.

  (3) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılara çalışma sonrasında yeniden bağlanacak aylıkların hesabında; ilk bağlanan malullük aylığına esas prim gün sayısı dikkate alınarak Kanunun 27 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerindeki hükümler esas alınır. Söz konusu bentlerdeki 9000 prim ödeme gün sayısı, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılar için 7200 gün olarak uygulanır. 3. #3
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2008
  Mesajlar
  59

  Ynt: malülen emekli adına işyeri açılması

  Buradaki çalışma ssk lı olarak çalışma değil mi?
  Bu kişi ssk dan malülen emekli bağkur kapsamına girmiyor mu?

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Eylül.2007
  Mesajlar
  1.454

  Ynt: malülen emekli adına işyeri açılması

  yukarıdaki yazıyı okursanız
  malül emekli olmak için hem ssk hemde bağkurlu olabiliyor
  ve ayrıca
  SGDP li çalışamazlar
  demekki 4/b lide çalışamazlar

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2008
  Mesajlar
  59

  Ynt: malülen emekli adına işyeri açılması

  2007 yılı öncesinde malülen emekli oldu bu kişi.5510 öncesi kanun hükümleri uygulanmaz mı?

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2008
  Mesajlar
  59

  Ynt: malülen emekli adına işyeri açılması

  Ali Tezel
  SSK`dan malulen emekli olanlar şirket kurabilir  Sayın okurum, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu sadece yaşlılık (normal emekli) aylığı alanların SSK`ya SGDP ödeyerek çalışmalarına izin vermektedir. Kanun`un 58`inci maddesine göre, SSK`dan malullük aylığı almakta iken SSK`ya bağlı sigortalı olarak çalışmaya başlıyanların malullük aylıkları, çalışmaya başladıkları tarihten başlıyarak kesilmektedir. Ancak, eşiniz limited şirket kurucu ortağı veya ortağı olarak SSK sigortalısı değil 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu sigortalısı olacaktır. Bu durumda SSK`dan aldığı malullük aylığı kesilmez aynen devam eder. Fakat, bu kere 1479 sayılı Kanun`un ek 20`nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, `Diğer sosyal güvenlik kanunlarına göre yaşlılık ve malullük aylığı bağlananlardan, 24`üncü maddenin (I) numaralı bendinde belirtilen kapsamda çalışmaya başlayanlar, çalışmaya başladıkları ayı takip eden ay başından itibaren, çalışmalarının sona erdiği ay dahil, bu Kanun`un 50`nci maddesine göre belirlenen onikinci gelir basamağının %10`u oranında sosyal güvenlik destek primi öderler...` 7. #7
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2008
  Mesajlar
  59

  Ynt: malülen emekli adına işyeri açılması

  Malulen Emekli Olan Kişi Şirket Ortağı Olursa Aylığı Kesilir mi?
  5510 sayılı sosyal sigortalar kanununun geçici 14. Maddesine göre 1 Ekim 2008 tarihinden önce sigortalı veya iştirakçi olanlar, emekli olanlar veya yaşlılık aylığı bağlananlar, malullük veya vazife malullüğü aylığı alanlar, 1 Ekim 2008 tarihi itibariyle sosyal destek primine tabi olarak çalışmaları devam edenler sosyal güvenlik destek primi uygulaması açısından 5510 sayılı kanun öncesi sosyal güvenlik kanunu hükümlerine tabiler. Yani bunlar hakkında eski 506 sayılı sosyal sigortalar kanunu 1479 sayılı Bağ-Kur kanunu hükümleri uygulanacak. İzleyicimiz de 1 Ekim 2008 tarihinden önce emekli olduğu için limited şirket ortağı olması halinde malullük aylığının kesilip kesilmeyeceği konusunda eski kanun hükümlerine bakmamız gerekiyor. İzleyicimizin durumunun 506 sayılı sosyal sigortalar kanunu açısından değerlendirdiğimizde 506 sayılı kanuna göre malullük aylığı alanlar yine 4/ a yani eski SSK kapsamında ücretli olarak çalışmaya başlamaları halinde malullük aylıkları kesiliyor. Ancak izleyicimizin çalışması 4/a kapsamında bir çalışma olmadığı için 506 sayılı kanun hükümleri izleyicimizi ilgilendirmiyor. Bu durumda 1479 sayılı Bağ-Kur kanununa göre durumunu incelediğimizde Bağ-Kur kanununa göre de diğer sosyal güvenlik kanunlarına göre, yani emekli sandığı ve SSK ya da 506 sayılı kanunun geçici 20. maddesi kapsamında kurulan sandıklara tabi olarak emekli olanların Bağ-Kur sigortalısı, yeni kanuna göre de 4/b sigortalısı olmaları gerektiren bir çalışma içine girmeleri halinde bu sefer Bağ-Kur kanununa göre sosyal güvenlik destek primi ödemeleri gerekiyordu. İzleyicimizin şirket ortaklığı da 4/b kapsamında sigortalılığı gerektiren bir çalışma olduğu için yine malullük aylığını kesilmesi gerekmiyor. İzleyicimiz malullük aylığını almaya devam edecek. Ancak malullük aylığında 2009 yılında % 13 oranında sosyal güvenlik destek primi kesilecek. Bu sosyal güvenlik destek primi oranı 2010 yılında % 14 e, 2005 yılından itibaren de % 15?e çıkacak. Dolayısıyla da izleyicimizin limited şirket ortağı olmasında herhangi bir sakınca yok. Yani malullük aylığı kesilmeyecek. Ancak malullük aylığı üzerinden sosyal güvenlik destek primi kesintisi yapılacak.

  Sezgin ÖZCAN

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Eylül.2007
  Mesajlar
  1.454

  Ynt: malülen emekli adına işyeri açılması

  bencede eski kanuna tabi olması gerekir
  yeni değişiklikte eğer olumsuz değişiklikler olursa eski kanuna göre fakat olumlu değişiklikler olursa yeni kanuna tabi olunur
  burdan anlaşılan yeni kanun hakkını aldığından eski kanuna tabi olması gerekir

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2008
  Mesajlar
  59

  Ynt: malülen emekli adına işyeri açılması

  Bu kişi adına 2 ay oldu işyeri açılalı ve maaşından 35 tl kesinti yapılmış.

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2008
  Mesajlar
  59

  Ynt: malülen emekli adına işyeri açılması

  Sn.Apaçi
  Sonuçta % 100 kesinti olması gerekmez bana göre bu konuda hemfikir miyiz?

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Emekli sandığndan emekli işyeri hekimi sgk durumu
  Konu Sahibi YAZ Forum Sosyal Güvenlik Mevzuatı Makaleleri
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 23.Ağustos.2011, 16:49
 2. Emekli adına işyeri açılışı.?
  Konu Sahibi sule34 Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 16.Temmuz.2010, 09:33
 3. Cinsiyet Değiştirme Malülen Emekli Etmez Ama Erken Emekli Eder
  Konu Sahibi T U R K O Forum Sosyal Güvenlik Mevzuatı Makaleleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 13.Ekim.2009, 13:51
 4. Emekli Sandığından Malülen Emeklinin Çalışması
  Konu Sahibi MELEK Forum SSK Mevzuatı (Arşiv)
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 03.Mart.2006, 22:18
 5. Yeni işyeri açılması prosedürleri
  Konu Sahibi esli Forum SSK Mevzuatı (Arşiv)
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 25.Ekim.2005, 11:24

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36