kamu işçi maaş

Konu: Ölen SSK lının Annesine Emekli Maaşı Bağlanması Hk.

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Aralık.2009
  Mesajlar
  14

  Ölen SSK lının Annesine Emekli Maaşı Bağlanması Hk.

  Merhabalar;
  Önemli bir sorunum var.

  10gün kadar önce abimi kaybettik. Abim ssk lı bir çalışan idi. 3802 gün ödenmiş primi bulunmakta ve abim bekar?

  Bu durum da anneme bir maaş bağlanırmı araştırmak istedik. Babam ssk emeklisi ve maaş alıyor. Hala evliler.

  Annemin herhangi bir geliri bulunmamakta. Şu anda tek hak sahibi annem. Bu durumda bilgi vermenizi rica ediyorum.


  (aynı koşulları sağlayan eşiminin annesi vefat eden oğlundan 1,5 yıldır maaş alıyor. Onun da eşi emekli ve emekli maaşı bulunmakta. Ayrıca eşi serbest olarak ticaretle uğraşmaya devam ediyor. Bunu emsal alarak annemede maas bağlanacağını söyleyebilir miyim. Bu düşünceyle İst.Unkapanına gittik ancak maaş bağlanmayacağını söylediler. tam olarak bir bilgi alamadık. biraz kabaydılar.başlarından savmak için mi yaptılar yoksa gerçekten böyle bir hakkımız yok mu öğrenemedik. eğer hakkımız yoksa. aynı durumlarda maas alan diğer anneyi nasıl açıklarsınız????(

  ayrıca,sitede şu konuyu baz alarak anneme maaş bağlanacağını söyleyebilir miyim ?

  http://forum.alomaliye.com/index.php/topic,31159.0.html

  teşekkürler


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Ocak.2007
  Mesajlar
  184

  Ynt: !Acil Lütfen..Ölen SSK lının Annesine Emekli Maaşı Bağlanması Hk.

  Merhaba,
  Ölüm aylığına hak kazanma koşulları
  Ölüm aylığı bağlanabilmesi için sadece 4 (a) sigortalıları için öngörülen her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartında; gerek ölen sigortalı tarafından, gerekse hak sahipleri tarafından yapılan tüm borçlanmalar bu şartların oluşmasında dikkate alınmayacaktır. Ancak 1/10/2008 tarihinden önce ölen sigortalıların 900 gün hesabında borçlanılan tüm süreler dikkate alınacaktır.

  C. ANA VE BABAYA GELİR/AYLIK BAĞLAMA İŞLEMLERİ
  a) 5510 sayılı Kanuna göre ana ve babaya ölüm aylığı bağlanma şartları, Kanunun yürürlük tarihi olan 2008 yılı Ekim ayı başından (özel sektör için 1/10/2008, kamu sektörü için 15/10/2008) sonra ölen sigortalılar için uygulanacaktır. Söz konusu madde hükmü gereği ana ve babaya aylık bağlanabilmesi için;
  - Her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin net tutarından daha az olması, - Diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması, - Hak sahibi eş ve çocuklardan artan hissenin bulunması (65 yaşın üstünde olması halinde artan hisse şartı aranmaz), şartları aranmaktadır.


  b) Ana ve baba arasında evlilik bağının bulunması halinde, yukarıda aranan şartlar için ana ve babanın durumu birlikte, evlilik birliğinin olmaması halinde ise, ana ve babanın durumları ayrı ayrı değerlendirilecektir. Örneğin; ana ve baba arasında evlilik birliği bulunmaktadır. Baba kendi çalışmalarından dolayı yaşlılık aylığı alıyor ise anne, ölen sigortalı çocuğundan dolayı talepte bulunsa dahi babanın aylık alması nedeniyle anneye aylık bağlanmayacaktır. Yine anne veya babadan birisinin diğer çocuklarından aldıkları aylık ve gelirler hariç olmak üzere aldıkları gelir ve aylık var ise bunların miktarına bakılmaksızın ana ve babanın talebi red edilecektir.

  c) Ana ve babanın her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirlerinin asgari ücretin net tutarından daha az olduğunun daimi olarak oturdukları yerin bağlı bulunduğu il veya ilçe idare kurullarınca alınacak olan muhtaçlık kararı ile belgelenmesi gerekmektedir.

  Bu belge, tahsis talep ve beyan taahhüt belgesi ekinde alınacaktır. Muhtaçlık kararı alan anne ve babanın ayrıca gelir aylık alıp almadığı kontrol edilecek, gelir/aylık alanlara muhtaçlık kararı olsa bile aylık bağlanmayacaktır.
  Ana ve babanın aylığa hak kazanma koşullarının tespitiyle ilgili olarak Kurumca gerekli görüldüğü hallerde sosyal güvenlik kontrol memurunun değerlendirmesini içeren gelir tespit raporu istenebilecektir.
  ------------------------------------------------------------------------
  Yukarıdaki şartlar mevcutsa, bağlanması gerekir.
  SGK?nun 11.09.20092009/114 sayılı genelgesinden

  Baskalarına yardımcı olmak için elimize her zaman büyük firsatlar geçmez, ama küçük fırsatlar her gün çıkar.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Aralık.2009
  Mesajlar
  14

  Ynt: Ölen SSK lının Annesine Emekli Maaşı Bağlanması Hk.

  Soruma tam cevap olmadı bu yazdıklarınız. Bizim durumumuzda baba maaş alıyor. annenin bir geliri yok ve evliler. ancak link verdiğim yerde yargıtay bu durumda anneye maaş bağlanmasını ön görmüştür denilmiş.
  böyle bile olmasa dediğim gibi eşi emekli olan ve oğlundan maaş alan bir anne var çok yakınımda.
  soruma net bir cevap verecek birilerinin cıkmasını umuyorum.
  teşekkürler

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Eylül.2007
  Mesajlar
  1.454

  Ynt: Ölen SSK lının Annesine Emekli Maaşı Bağlanması Hk.

  Normalde alması gerekir
  çünkü kendisinin aldığı maaş yoktur
  ve geliride net asgari ücretten düşükse alır (kocasının maaşının aile fert sayısına bölümü net asgari ücretten düşükse) alması gerekir

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Ocak.2007
  Mesajlar
  184

  Ynt: Ölen SSK lının Annesine Emekli Maaşı Bağlanması Hk.

  Sayın jess1907 sorunuzun cevabı C/b fıkrasında verilmiştir, sanırım siz anlayamadınız.Burada babanın emekli maaşı aldığı, ve evlilik bağının devam ettiğinden dolayı, anneye maaş bağlanmaz denilmektedir.
  Yargıtay Kararına gelince o karar 506 SK. göre verilmiş bir karardır, yani şu an için bir hüküm ifade etmez.Sadece 5510 sk.36.maddeye göre toptan ödemeden faydalanabilirsiniz.

  21. Hukuk Dairesi 2003/7962 E., 2004/1331 K.
  ÖLÜM AYLIĞI
  "İçtihat Metni"
  T.C.
  YARGITAY
  21.Hukuk Dairesi
  Başkanlığı
  Esas Karar
  2003/7962 2004/1331 Y A R G I T A Y İ L A M I
  Mahkemesi : D İş Mahkemesi
  Tarih : 11.7.2003
  No : 256-607
  Davacı : Necdet ve Saliha
  Davalı : SSK Genel Müdürlüğü
  Davacılar davalı Kurum işleminin iptaliyle, 21.2.2002 tarihinden itibaren ödenmesi gereken aylığının faizleriyle birlikte ödenmesine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin reddine karar vermiştir.
  Hükmün davacılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi.
  K A R A R
  1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerektirici sebeplere göre davacı Necdet'in tüm temyiz itirazlarının reddi gerekir.2-Davacı Saliha nın temyizine gelince;
  Mahkemece, davacı baba Necdet'in serbest ticaret nedeni ile gelir elde ettiği ve muris çocuk Uğur'un sağlığında yaptığı harcamaların aileye katkı niteliğini aşacak şekilde olmadığı gerekçesi ile davacı anne Saliha'nın ölüm aylığına ilişkin istemi reddedilmiş ise de bu sonuç dosyadaki bilgi ve belgelere uygun bulunmamaktadır.
  Davanın yasal dayanağını oluşturan 506 sayılı Yasa'nın muris çocuğun ölüm tarihinde yürürlükte bulunan 69. maddesi "sigortalının ölümü halinde geçimi sigortalı tarafından sağlandığı belgelenen ana ve babaya aylık bağlanır" hükmünü içermektedir.Somut olayda da davacı anne Saliha'nın gelirinin bulunmadığı ve Sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayıp buralardan gelir almadığı anlaşılmaktadır. SSK müfettişinin tutanağı ile sigortalının annesinin geçimine sürekli katkıda bulunduğu belirlenmiş dinlenen tanıklarda aynı yönde bilgi vermişlerdir. sigortalının annesine sürekli destekte bulunduğu anlaşıldığına göre davanın kabulü gerekirken yazılı şekilde reddi isabetsiz olup bozma nedenidir. Hukuk Genel Kurulu'nun 18.2.2004 gün ve 2004/102 E: 2004/93 Karar sayılı kararı da aynı yöndedir.
  O halde, davacı anne Saliha nın bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
  SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde temyize edene iadesine, 19.2.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.
  Başkan Üye Üye Üye Üye
  Baskalarına yardımcı olmak için elimize her zaman büyük firsatlar geçmez, ama küçük fırsatlar her gün çıkar.

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Aralık.2009
  Mesajlar
  14

  Ynt: Ölen SSK lının Annesine Emekli Maaşı Bağlanması Hk.

  cevaplar için teşekürler.
  kemal bey, kurumla görüştük istersek emekli maaşı istersek toplu ödeme olacağını bildirdiler.
  en kısa sürede evrakları toparlayıp kuruma gideceğiz.
  isterseniz maaş bağlandığında tekrar burdan duyurabilirm.

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Ocak.2007
  Mesajlar
  184

  Ynt: Ölen SSK lının Annesine Emekli Maaşı Bağlanması Hk.

  Merhaba,
  Maaş bağlandığında duyurmanıza gerek yok, siz ilk yazınızda, SGK'dan emekli maaşı bağlanamayacağını söylediler, diye yazmıştınız, şimdi bağlanıyor diyorsunuz. Bu işin sebebini söyleyin de bizde öğrenelim belki başka birisi aynı durum ile karşılaşabilir.
  Baskalarına yardımcı olmak için elimize her zaman büyük firsatlar geçmez, ama küçük fırsatlar her gün çıkar.

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Nisan.2011
  Mesajlar
  1

  Ynt: Ölen SSK lının Annesine Emekli Maaşı Bağlanması Hk.

  Merhaba amcam 2007 Ekim ayında vefat etti. Maasini esi alıyor. Hicbir geliri olmayan 80 yasindaki (evli degil ve baska bir emekli ayligi yok) babannemin amcamin ayligindan az da olsa faydalanmasini istiyoruz. Fakat yukarida okudugumdan anladigim kadariyla, 2008 Ekim tarihinden sonra olenler icin (ana-babaya) aylik baglanabiliyormus. Bizim durumumuz icin yapabilecegimiz bir sey varmidir?

  Saygilarimla,

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Ölen Eşin Emekli Maaşı Hk.
  Konu Sahibi huseyinsisman Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 19.Mart.2015, 11:48
 2. Ölen SGK lının Annesinin Maaş Alması
  Konu Sahibi Aydogdu Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 19.Mart.2015, 04:18
 3. Ölen SGK Emeklisinin Kızına Maaş Bağlanması Hakkında
  Konu Sahibi Volkan beykoz Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 08.Nisan.2010, 19:56
 4. Cevap: 0
  Son Mesaj : 25.Eylül.2008, 02:10
 5. Emekli Eşe Emekli İken Ölen Eşden Maaş Bağlanması
  Konu Sahibi maydoğan Forum SSK Mevzuatı (Arşiv)
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 27.Nisan.2006, 19:31

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36